Premieră: Ghișeu unic în domeniul muncii și protecției sociale, deschis la Chișinău
19-02-2024 2522

Premieră: Ghișeu unic în domeniul muncii și protecției sociale, deschis la Chișinău

Cum ar fi să mergi după o alocație socială, iar în același timp să poți depune o plângere împotriva angajatorului care a comis abateri în privința ta sau chiar să identifici un nou loc de muncă? Foarte simplu și eficient, nu-i așa? Ei bine, acest lucru a devenit posibil, după ce Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională de Asigurări Sociale și alte cinci instituții din subordinea ministerului au semnat un acord de pilotare a Ghișeului unic. Ce prevede mai exact acest mecanism, aflați din articolul de astăzi.

Ce este și cum funcționează Ghișeul unic?

Ghișeul unic este un mecanism prin care este facilitat accesul rapid și convenabil al cetățenilor la informații și servicii publice în domeniul muncii și protecției sociale, într-un singur punct de acces. Mai exact, este vorba despre una și aceeași structură în care specialiștii prestează servicii legate de activitatea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare, Agenției Teritoriale de Asistență Socială Centru și Inspectoratului de Stat al Muncii. 

...

Alexei Buzu

Ministrul Muncii și Protecției Sociale

„Această inițiativă se înscrie în eforturile de digitalizare a serviciilor publice pentru a le face mai accesibile cetățenilor. Prestarea serviciilor sociale după un model integrat va însemna, cu siguranță, mai puține drumuri făcute la diferite instituții pentru cetățeni și mai multă transparență și eficiență a serviciilor publice”, declară Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale.

Ghișeul unic oferă posibilitate cetățenilor să solicite, într-un singur loc, servicii publice în domeniul muncii şi protecţiei sociale, inclusiv servicii de consultanţă, şi anume: acordarea pensiilor şi altor prestaţii sociale, acordarea ajutorului social şi a serviciilor sociale, compensații la energie, măsuri de ocupare a forței de muncă, acordarea dizabilității, asigurarea cu articole ortopedice, reabilitare medicală şi profesională, de asemenea consultanţă privind aplicarea şi respectarea de către angajatori a legislaţiei în domeniul muncii.

...

Elena Țîbîrnă

Directorul general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale

„Pilotarea Ghișeului unic de prestare a serviciilor sociale și a serviciilor legate de angajarea în câmpul muncii a început din 12 februarie 2024. Ne dorim ca acest proiect să încadreze toate prestațiile și beneficiarul să obțină un răspuns la problema sa, într-un singur punct, care va fi Casa Teritorială de Asigurări Sociale Botanica. Totodată, cei care au întrebări legate de vulnerabilitatea energetică, vor primi răspunsuri de la reprezentanții Ghișeului”, menționează Elena Țîbîrnă, directorul general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Acest proiect, inspirat din modelul statului Azerbaidjan, va fi pilotat în țara noastră până pe 1 martie, inclusiv.

...

Natalia Șmundeac

Șefa Direcţiei generale dezvoltare și management instituțional CNAS

„În urma procesului de pilotare, ne propunem să formulăm concluzii concrete cu referire la eficiența implementării unui astfel de mecanism în domeniul muncii și protecției sociale. Atunci, vom putea înțelege mai bine care dintre instituțiile prezente în procesul de pilotare și mai exact, care servicii sunt relevante pentru a fi prestate în continuare de Ghișeul unic”, menționează Natalia Șmundeac, șefa Direcţiei generale dezvoltare și management instituțional CNAS, una dintre persoanele responsabile de organizarea și coordonarea activităților Ghișeului unic pe perioadă pilotării. 

Peste 6000 de locuri vacante

În continuare, îți propun să facem un tur prin Ghișeul unic și să ne oprim la specialiștii care prestează servicii legate de piața muncii. Persoanele care sunt în căutarea unui job pot beneficia de servicii de consultanță în domeniul încadrării în câmpul muncii fără a se deplasa la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

...

...

Natalia Șmundeac

Șefa Direcţiei generale dezvoltare și management instituțional CNAS

„În acest mod, persoana poate primi tot ajutorul cu privire la ocuparea forței de muncă: acordarea posibilității de a beneficia de cursuri de instruire, de cursuri de calificare. Tot la Ghișeul unic persoanei îi sunt prezentate funcțiile și posturile vacante. Dacă îi este confirmat statutul de șomer, beneficiază și de indemnizația de șomaj, dar pentru aceasta, urmează să efectueze mai mulți pași, inclusiv să se deplaseze la direcțiile sau subdiviziunile ANOFM și la CNAS. Aici,  obține serviciile legate nemijlocit de deservirea lui fizică”, declară Natalia Șmundeac, șefa Direcţiei generale dezvoltare și management instituțional CNAS.

...

Mihaela Lozan

Specialist principal, Direcția generală pentru ocuparea forței de muncă, ANOFM

„Dacă persoana dorește să participe la cursuri de perfecționare, urmează să meargă la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, deoarece trebuie să obțină un voucher de eliberarea căruia este responsabilă altă direcție din cadrul instituției, care, inclusiv, examinează dosarele pentru a identifica persoanele care corespund criteriilor pentru a participa la cursuri”, spune Mihaela Lozan, specialist principal, Direcția generală pentru ocuparea forței de muncă, ANOFM. 

La Ghișeul unic angajatorii din țara noastră pot obține informații despre subvențiile destinate pentru încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități sau din categoriile vulnerabile ale populației, dar și despre categoriile de șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii.

Petiții și controale inopinate

Continuăm călătoria cu un popas la ghișeul Inspectoratului de Stat al Muncii, unde salariații pot depune petiții, dacă angajatorii le-au încălcat drepturile. Este vorba despre încălcări și abuzuri, precum: neachitarea salariului, acordarea salariului total sau parțial în plic, angajarea în lipsa unui contract individual de muncă, neacordarea concediului sau alte prevederi din Codul Muncii care sunt încălcate de angajator. Toate petițiile se depun conform Codului Administrativ al Republicii Moldova. 

...

...

Cristian Guțan

Inspector la Inspecția teritorială de muncă Chișinău

„Persoana scrie o petiție, mai exact, îi este pus la dispoziție un model pe care trebuie să-l completeze. Ulterior, această petiție se transmite la Inspectoratul de Stat al Muncii, unde se înregistrează și se repartizează la un inspector, care timp de 30 de zile examinează situația și îi trimite un răspuns petiționarului, precizează Cristian Guțan, inspector la Inspecția teritorială de muncă Chișinău.  

Dar, petiția poate fi depusă anonim? Potrivit art. 76 din Codul Administrativ, petiţiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poştale sau electronice nu se examinează, dar inspectorii asigură petiționarii că numele lor este confidențial și că nu va fi divulgat angajatorului. 

Fiecare persoană este asigurată că angajatorul nu va afla care din angajații săi a depus petiția. La scrierea petiției, persoana indică numele, prenumele, domiciliul unde urmează să fie expediat răspunsul printr-o scrisoare, numărul de telefon, pentru eventuale întrebări sau precizări, dar și data, luna, anul nașterii. Apoi, indică datele referitoare la angajator: denumirea companiei, numele directorului, dacă îl cunoaște, numere de telefoane de la companie”, subliniază Cristian Guțan.

Dar, ce se întâmplă când angajatul nu cunoaște denumirea juridică a angajatorului său? Nicio panică. Și pentru astfel de situații sunt prevăzute soluții.  

„Dacă este indicat numele și adresa unde se află campania, noi facem tot posibilul pentru a afla denumirea juridică a firmei, pentru a efectua controlul inopinat și pentru a stabili dacă au fost sau nu încălcate prevederile legislației muncii”, punctează Cristian Guțan, inspector la Inspecția teritorială de muncă Chișinău.   

Dar, îți reamintim că petițiile pot fi depuse și online. Potrivit art. 73 din Codul Administrativ, în cazul petițiilor sau al documentelor depuse în formă electronică, autoritatea publică este obligată să comunice, în cel mult două zile, prin aceleași mijloace, numărul de înregistrare al petiției. În caz de litigiu, dovada depunerii petiției în formă electronică, respectiv a comunicării numărului de înregistrare, este mesajul salvat în dosarul „Trimise” al contului de poștă electronică. Pentru o gestionare în bune condiții a activității de soluționare a petițiilor prin mijloace electronice, autoritățile publice sunt obligate să ofere posibilitatea depunerii petițiilor online, prin intermediul propriilor pagini web oficiale, iar petiționarul să primească automat dovada de înregistrare.

Încadrarea în grad de dizabilitate

O persoană care are deficiențe funcționale, de adaptare sau de integrare în societate din cauza unei maladii, are dreptul să fie încadrată în grad de dizabilitate. Singura instituție abilitată cu funcții în domeniul determinării gradului de dizabilitate pe teritoriul Republicii Moldova este Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă, iar serviciile acestei instituții sunt prestate și în cadrul Ghișeului unic. 

...

Tatiana Demian

Specialist în relații sociale, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă

„Aici, persoanele pot depune o cerere prin care solicită determinarea dizabilității și capacității de muncă. Persoana care vine pentru prima dată trebuie să depună un set de acte, care include Formularul F-088/e de la medicul de familie, o anchetă socială de la Direcția de Asistență Socială, diverse extrase și investigații medicale care confirmă diagnosticul, copia buletinului de identitate. Dacă este o persoană care vine repetat, trebuie să mai aducă și certificatul vechi de grad, legitimația de pensionar”, afirmă Tatiana Demian, specialist în relații sociale, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. 

...

Care este perioada pentru care se stabilește gradul de dizabilitate? Potrivit legislației, dizabilitatea este de trei grade: severă, accentuată și medie. Fiecare grad de dizabilitate se stabilește pentru o perioadă de un an. Ulterior, persoanele se adresează pentru a confirma gradul.

„După un an, gradul se poate modifica, în dependență de deficiențele funcționale pe care le are persoana. Oamenii care se adresează la noi beneficiază și de serviciile care sunt recomandate de către medicii noștri experți, servicii prestate de către direcțiile de Asistență Socială. La Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă vin dosare din toată republica”, subliniază Tatiana Demian, specialist în relații sociale, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. 

Servicii medicale de recuperare

Următoarea oprire o facem la ghișeul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, care oferă servicii de consultare, tratament şi reabilitare a persoanelor cu dizabilități şi veteranilor de război, precum şi persoanelor cu afecţiuni şi maladii ale aparatului locomotor. 

...

Nadejda Lobaciov

Specialist în relații publice, Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare

„Actualmente, CREPOR constituie un complex medical şi de producere, care are două sarcini principale: asigurarea populaţiei Republicii Moldova cu mijloace ajutătoare tehnice (proteze, orteze, corsete, bandaje, încălțăminte ortopedică etc.) și acordarea asistenţei medicale recuperatorii persoanelor cu dizabilități, veteranilor de război şi persoanelor cu afecţiuni ale aparatului locomotor prin metode de consultare, tratament şi reabilitare, pentru a-i ajuta să-și mențină sănătatea”, specifică Nadejda Lobaciov, specialist în relații publice, Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare. 

În incinta Centrului funcționează o policlinică cu o capacitate de 300 vizite pe zi, cu medici specialiști de înaltă calificare (urolog, chirurg, ORL, oftalmolog, dermatovenerolog, neurolog, radiolog, ecografist, etc), fiind dotată cu un cabinet de diagnostică funcțională (electrocardiografie, electroencefalografie), birou de imagistică (aparat Roentgen digital, ultrasonografie, dopplerografie), laborator clinic. De asemenea, funcționează staționarul cu 125 de  locuri, unde se prestează serviciile de reabilitare medicală. 

Totodată, beneficiarii au parte de servicii medicale de tratament balneoterapeutic, fizioterapeutic, kinetoterapeutic, termoterapeutic, ionoterapie, saunaterapie, tracție subacvatică în piscină, etc. Centrul are încheiate acorduri de colaborare cu diverse instituţii de profil din Germania, România, Rusia, Ucraina, Olanda, Franța, SUA, Belarus. 

Primește cele mai noi articole direct
în inbox

Concluzii

Sperăm că ți-a plăcut călătoria noastră prin Ghișeul unic, aflat în proces de pilotare. După cum te-am prevenit de la început, am pus accent pe serviciile legate, mai mult sau mai puțin, de piața muncii, dar nu uita că aici poți beneficia și de consultații legate de acordarea pensiilor şi altor prestaţii sociale, acordarea ajutorului social şi a serviciilor sociale, a compensațiilor la energie, etc. La final, îți reamintim că pilotarea Ghişeului unic se realizează în cadrul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale din sectorul Botanica al mun. Chișinău. Adresa exactă: str. Burebista, nr. 108. 

Caută un loc de muncă după:
Redacția  delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
heart
Abonați-vă la rețelele noastre sociale, unde publicăm conținut util și interesant
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?