Toate Modelele de cereri utile și simplu de completat pentru orice situație atunci când ești salariat
27-12-2023 79080
Timp de citire: 5 min.

Toate Modelele de cereri utile și simplu de completat pentru orice situație atunci când ești salariat

Un  salariat cu acte în regulă, pe lângă obligațiile față de angajator are și un set de drepturi, cum ar fi: concediul anual de odihnă, concediul de maternitate/paternitate, concediul din cont propriu,  desfacerea contractului individual de muncă sau altfel spus demisia etc.. E important să știi că înainte de  a beneficia de orice drept enumerat mai sus, trebuie să scrii o cerere către angajator. În acest articol am adunat toate modelele de cerere de care o să ai nevoie ca și salariat.

Notă explicativă

Pentru a vizualiza doar conținutul cererii fără a o descărca veți apasă butonul „Vizualizează”. Ulterior se va deschide o fereastră sau o pagină nouă cu conținutul cererii, permitându-vă să o examinați online.

Pentru a descărca modelul de cererea dorită apasă butonul „Descarcă”. Apoi se va iniția descărcarea automată a fișierului cu modelul de cerere în formatul word.

Model de cerere de concediu de odihnă

Orice salariat angajat în baza unui contract individual de muncă, are dreptul la minim 28 de zile calendaristice de concediu anual de odihnă plătit. În unele companii concediul de odihnă se planifică conform programei de concedii anuale, în altele, îl poți negocia cu angajatorul lua în altă perioadă decât cea planificată. În legislație nu este stipulat cu câte zile înainte de a ieși în concediu salariatul trebuie să scrie o cerere de concediu de odihnă, aceasta norma poate fi stipulată în actele normative interne.  Angajatorul poate să nu accepte  cererea de concediu, dacă aceasta nu respectă programa concediilor anuale stabilit anterior. Totodată, angajatorul este obligat de a lua măsurile necesare pentru ca salariaţii să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic.

Aici poți descărca modelul de cerere concediu de odihna 2023, absolut gratuit.

Vizualizează  Descarcă

 


Model de cerere de demisie și/sau eliberare din funcție

Dacă din diferite motive, la un moment dat ai decis să-ți dai demisia și/sau să te eliberezi din funcție și ai nevoie de un model de cerere de demisie / cerere de eliberare din inițiativa proprie  îl poți descărca aici absolut gratuit. Am pregătit pentru tine cel mai simplu model de cerere de demisie pe care îl acceptă toți angajatorii din Republica Moldova.

Note: Cererea de demisie  se depune cu  14 zile calendaristice înainte. La înțelegerea părților acest termen poate fi micșorat.

Vizualizează    Descarcă

Știm că demisia și concedierea de multe ori creează confuzii printre salariați, ce trebuie să știi e că: demisia înseamnă desfacerea contractului individual de muncă din inițiativa salariatului, iar concedierea este desfacerea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Când îți dai demisia tu ești cel care scrie cererea, când ești concediat, angajatorul trebuie să îți comunice despre asta în scris.

 


Model de cerere de angajare (de bază)

În unele companii angajatorul îți poate solicita o cerere de angajare, care de obicei se prezintă împreună cu CV-ul. Această practică este foarte rar întâlnite, dar dacă ți se întâmplă, ar fi bine să fii pregătit și să nu pierzi prea mult timp căutând un model de cerere de angajare potrivit și actual.

Aici poți descărca  modelul de cerere de angajare simplă, absolut gratuit. Documentul word este editabil.

Vizualizează Descarcă


Model de cerere de angajare prin cumul extern/intern

Îndeplinirea de către salariat a unei alte munci, pe lângă cea de bază, în baza unui contract individual de muncă distinct, se numește muncă prin cumul. Acest tip de raport de muncă poate avea loc atât în interiorul aceleiași instituții/companii, cât și la un alt angajator. Codul Muncii al Republicii Moldova prevede expres că munca prin cumul poate fi prestată „în afara orelor de program”.

  • Deși în Codul Muncii este indicat că salariatul nu are nevoie de acordul angajatorului pentru prestarea muncii prin cumul, aceasta se referă la munca prin cumul pe care o prestează la o altă unitate.
  • Cu referire la munca în aceeași unitate, salariatul și angajatorul vor negocia un nou contract de muncă în care va fi specificat că munca este prestată prin cumul.

Dacă mai vrei un job prin cumul, descarcă aici modelul de cerere de angajare prin cumul.

Vizualizează   Descarcă


Model de cerere de concediu neplătit sau altfel spus din cont propriu

Conform Codului Muncii al Republicii Moldova articolul 120 alin. (1) din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se poate acorda, cu consimțământul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă la 120 de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre).
Articolul 120 alin. (2) prevede în cazul părinţilor care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil cu dizabilităţi), părinţilor singuri necăsătoriţi care au un copil de aceeaşi vîrstă acordarea, în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit cu o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. Acest concediu poate fi alipit la concediul de odihnă anual sau poate fi folosit aparte (în întregime sau divizat) în perioadele stabilite de comun acord cu angajatorul.

Aici poți descărca modelul de cerere de concediu neplătit sau altfel spus concediu din cont propriu.

Vizualizează   Descarcă


Model de cerere - concediu suplimentar partial plătit pentru îngrijirea copilului până la vîrsta de 3 ani

Pentru acest tip de cerere trebuie să știi că la ea se anexează și copia certificatului de naștere. Cererea se scrie cu cel puțin 14 zile calendaristice până la data solicitării concediului.

Vizualizează   Descarcă


Model de cerere - concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 4 ani

În acest caz cererea se depune cu 14 zile calendaristice până la data solicitării concediului

Vizualizează   Descarcă


Model de cerere de concediu suplimentar plătit

De concediu suplimentar plătit beneficiază mai multe categorii de salariați: salariaţii care lucrează în condiţii vătămătoare, persoanele cu dizabilităţi de vedere severe şi tinerii în vârstă de până la 18 ani. Totodată, în articolul 121, alineat (5) din Codul muncii se face trimitere și la convenţiile colective, la contractele colective sau cele individuale de muncă unde, de asemenea, pot fi prevăzute şi alte categorii de salariaţi cărora li se acordă concedii de odihnă anuale suplimentare plătite, precum şi alte durate, mai mari, ale concediilor decât cele specificate în Codul muncii. 

Dacă ai nevoie de un concediu suplimentar plătit, descarcă aici absolut gratuit cererea de concediu suplimentar plătit.

Vizualizează   Descarcă


Model de cerere schimbarea numelui

În cazul în care salariatul se căsătorește sau apar alte ciscumstanțe când acesta își schimbă numele, este necesar să scrie o cerere pe care să o înainteze angajatorului, ca acesta să facă modificările de rigoare în contractul de muncă și alte acte. Cererea trebuie să fie însoțită de buletinul nou și actul de căsătorie sau alte acte care confirmă modificarea numelui. Modelul de cerere pentru această situație îl poți descărca mai jos.

Vizualziează   Descarcă


Primește cele mai noi articole direct
în inbox

Model de cerere de concediu paternal 14 zile

Potrivit prevederilor legale, proaspeții sau viitorii tați pot beneficia de un concediu paternal de 14 zile calendaristice, în primele 56 de zile de viață ale copilului. Pentru această perioadă părintele primește o indemnizație, care constituie 100% din venitul lunar mediu asigurat, achitată din bugetul de asigurări sociale.

Pentru a beneficia de concediul paternal, mama sau tatăl copilului trebuie să depună o cerere la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu  sau online pe portalurile: www.servicii.gov.md şi www.cnas.gov.md, în termen de 12 luni de la data nașterii copilului.

Pentru stabilirea indemnizației, tatăl copilului trebuie să aibă un stagiu total de cotizare de cel puțin trei ani sau de cel puțin nouă luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei nașterii copilului și să realizeze un venit asigurat la toate unitățile în care desfășoară activități în ultimele trei luni premergătoare nașterii copilului.

Aici poți descărca absolut gratuit cererea de cocnediu paternal.

Vizualizează   Descarcă

Caută un loc de muncă după:
Redacția  delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
heart
Abonați-vă la rețelele noastre sociale, unde publicăm conținut util și interesant
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?