Ai fost impozitat mai mult decât trebuia? Află cum îți poți întoarce banii
15-05-2024 456
Timp de citire: 3 min.

Ai fost impozitat mai mult decât trebuia? Află cum îți poți întoarce banii

Persoanele fizice care au plătit impozitul pe venit mai mult decât trebuia trebuie să depună o cerere în acest sens. Restituirea banilor se va efectua numai în cazul în care contribuabilul nu are restanțe. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat.

Din 1 mai persoana fizică poate solicita restituirea sumei impozitului pe venit achitat sau reținut în plus pentru anul 2023. Excepție sunt situațiile în care contribuabilul intenționează să își schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova, iar cererea se examinează la data recepționării. Persoana fizică poate solicita restituirea impozitului pe venit prin depunerea unei cereri de restituire a sumei achitate/reținute în plus, prin următoarele modalități:

  • în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică”, în cazul în care persoana dispune de semnătură electronică. Pentru a depune cererea electronic este necesar să accesezi compartimentul „Cerere de restituire”;
  • pe suport de hârtie, de sine stătător (sau de reprezentantul legal al acesteia), la subdiviziunea teritorială a Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservește.

La cerere se vor anexa documente confirmative, după caz, conform Ordinului nr.134/2017.  

Restituirea la solicitarea persoanei fizice poate fi efectuată fie la contul bancar al acesteia, fie în numerar, în dependenţă de opţiunea bifată în cererea de restituire. În cazul solicitării restituirii la contul bancar, persoana fizică va indica în cerere codul IBAN personal la care urmează să fie efectuat transferul.

Restituirea sumei plătite în plus se va efectua de către Serviciul Fiscal de Stat în modul şi în termenele stabilite la art.175 și 176 din Codul Fiscal, în cazul în care nu se atestă restanţe la contul bancar. Legea prevede un termen de până la 30 de zile de la apariţia circumstanţelor respective sau de la primirea cererii contribuabilului, termen în care Serviciul Fiscal de Stat întocmeşte documentul de plată şi îl transmite Trezoreriei de Stat spre executare, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.

Pentru contribuabilii care au depus dezacord împotriva actului de control, Serviciul Fiscal de Stat întocmeşte documentul de plată şi îl transmite Trezoreriei de Stat spre executare în termen de până la 45 de zile de la apariţia circumstanţelor respective sau de la primirea cererii contribuabilului.

În termen de 7 zile de la data primirii documentului de plată, Trezoreria de Stat trece, după caz, dintr-un cont al bugetului în alt cont al aceluiaşi buget sau în contul unui alt buget sumele consemnate în documentul de plată. După executarea documentului de plată, Trezoreria de Stat remite, după caz, Serviciului Fiscal de Stat sau Serviciului Vamal extrasul din conturile trezoreriale de venituri. După ce a primit extrasul din conturile trezoreriale de venituri, Serviciul Fiscal de Stat face înscrierile de rigoare în contul personal al contribuabilului, iar Serviciul Vamal remite extrasul cel târziu a doua zi unităţilor sale. Excedentul sumei compensate, la cerere, poate fi restituit contribuabilului sau lăsat în contul stingerii unei viitoare obligaţii fiscale de alt tip. În caz de nedepunere a cererii, excedentul se lasă în contul stingerii obligaţiei fiscale de acelaşi tip.

Excedentul sumei compensate se restituie contribuabilului sau se utilizează, conform prevederilor art.101 din Codul Fiscal, în cazul stingerii restanţelor faţă de bugetul public naţional. În acest scop, suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional.

Cu excepţia cazurilor în care legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus se face în modul şi în termenele stabilite mai sus. Acestea însă se suspendă doar în cazul în care contribuabilul este învinuit de săvârșirea unei infracţiuni prin intermediul tranzacţiilor economice care a condus la apariţia dreptului la restituirea sumelor impozitelor şi/sau taxelor şi faţă de el a fost pornită urmărirea penală.

Dacă suma plătită în plus şi suma care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită nu au fost restituite în termen de 45 de zile de la data primirii cererii de către Serviciul Fiscal de Stat sau în alt termen prevăzut de legislaţia fiscală, contribuabilului i se plăteşte o dobândă, calculată în funcţie de rata de bază (rotunjită până la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, majorată cu 5 puncte, împărţită la numărul de zile ale anului şi aproximată conform regulilor matematice până la 4 semne după virgulă. Pe perioada suspendării termenului în conformitate cu alin.(1), dobânda nu se calculează.

Stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită are loc prin acţiunile întreprinse, în limitele competenței, de Serviciul Fiscal de Stat pentru perceperea forţată a restanţelor în conformitate cu legislaţia fiscală. Pentru informații suplimentare, poți telefona la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0 8000 1525 (apel gratuit).

Caută un loc de muncă după:
Redacția  delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
heart
Abonați-vă la rețelele noastre sociale, unde publicăm conținut util și interesant
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?