Munca prin cumul: Poți deține simultan două contracte de muncă cu normă întreagă?
08-09-2023 106256

Munca prin cumul: Poți deține simultan două contracte de muncă cu normă întreagă?

Vrei să ai mai multe joburi în același timp și să-ți suplimentezi veniturile? Pentru aceasta trebuie însă să știi câte contracte poți avea simultan și ce impozite trebuie să plătești. Conform Codului Muncii, oricine poate avea mai multe contracte de muncă. Totuși, pentru că timpul într-o zi sau săptămână este limitat, legea impune o limită, pentru a ține cont și de pauze. 

Ce prevede Codul Muncii?

Majoritatea celor care dețin două locuri de muncă, optează pentru unul cu normă întreagă și pentru altul part-time. Dar, în general, legislația din Republica Moldova nu interzice explicit deținerea a două sau mai multe contracte de muncă cu norma întreagă. Prin urmare, salariatul ar putea avea un loc de muncă de bază și un loc de muncă prin cumul, ambele cu norma întreagă de 8 ore, dacă munca este realizată la două unități diferite.

...

Mihail Pitușcan

Consultant juridic în cadrul Biroului Asociat de Avocați „Efrim, Roșca & Asociații”.

„Dar, este de remarcat că în cazul prestării muncii de bază și a muncii prin cumul în cadrul aceleiași unități, limita totală a orelor de muncă nu poate depăși 40 de ore săptămânal or, conform art. 95 alin. (2) din Codul Muncii, durata normală a timpului de muncă al salariaților din unități nu poate depăși 40 de ore pe săptămână. Respectiv, angajatorul ar putea fi sancționat pentru nerespectarea duratei normale a timpului de muncă conform Codului Contravențional cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice”, declară Mihail Pitușcan, consultant juridic în cadrul Biroului Asociat de Avocați „Efrim, Roșca & Asociații”.

Excepție o constituie munca prin cumul a unor categorii de salariați, cum ar fi: muncitorii, cadrele didactice, personalul medico-sanitar și farmaceutic, personalul din sfera cercetare-dezvoltare, salariații din cultură, artă, sport, etc., pentru care, particularitățile muncii prin cumul se stabilesc de Guvern, după consultarea patronatelor și sindicatelor.

„O altă excepție este prevăzută de Codul Muncii, care prevede că conducătorul unității de stat, inclusiv municipale sau al unității cu capital majoritar de stat nu poate să presteze muncă prin cumul la o altă unitate sau să cumuleze funcții la unitatea pe care o conduce, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare”, mai adaugă Mihail Pitușcan.

Câte contracte de muncă poți avea simultan? 

În conformitate cu Codul Muncii, salariatul are dreptul să încheie contracte individuale de muncă, concomitent, și cu alți angajatori, așadar nu există o limită legală privind numărul de contracte de muncă pe care o persoană le poate deține simultan. Cu toate acestea, dreptul de a avea mai multe contracte de muncă este condiționat de absența oricăror interdicții impuse de legislația în vigoare sau de clauzele specifice ale contractelor individuale de muncă.

„Un exemplu notabil de restricție este cazul persoanelor cu funcții de demnitate publică. Acestora le este interzis să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice. Astfel, deși Codul Muncii nu limitează numărul de contracte individuale de muncă pe care o persoană le poate deține, este esențial să se ia în considerare alte posibile restricții legale sau contractuale atunci când se iau în considerare multiple angajamente de muncă”, menționează Mihail Pitușcan, consultant juridic în cadrul Biroului Asociat de Avocați „Efrim, Roșca & Asociații”.

Durata normală a timpului de muncă pentru angajați nu poate depăși 40 de ore pe săptămână, respectiv salariatul va trebui să lucreze nu mai mult de 40 de ore la fiecare unitate.

Care sunt pașii pe care trebuie să-i respecți atunci când te angajezi prin cumul și de ce acte ai nevoie?

Ce trebuie să știi e că nu poți avea două joburi de bază. Astfel, în contractul individual de muncă de la al doilea job se va indica că munca este prestată prin cumul. De asemenea, nu este necesar să anunți angajatorul de la jobul de bază că urmează să mai ai un job la altă companie.

Conform articolului 270 din Codul muncii, la încheierea contractului individual de muncă prin cumul se prezintă următoarele acte:

  1. buletinul de identitate sau un alt act de identitate;
  2. diploma sau alt document ce atestă studiile ori pregătirea profesională (în cazul unei funcţii sau profesie care necesită cunoştinţe speciale);
  3. certificatului medical (în cazul angajării pe o funcție cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase).

Persoanele care au mai multe joburi, au dreptul la concediu de odihnă plătit, dar și cel medical pentru fiecare contract de muncă în parte? 

În cazul persoanelor care au mai multe joburi, există posibilitatea de a beneficia de concediu de odihnă plătit pentru fiecare contract de muncă, dar trebuie să se țină cont de anumite particularități ale legislației muncii. „Potrivit art. 272 alin. (1) Codul Muncii, concediul de odihnă se acordă concomitent cu cel de la locul de muncă de bază. Acest lucru poate implica anumite coordonări între angajat și angajatori, pentru a asigura că concediul este luat în mod concomitent la toate locurile de muncă”, subliniază Mihail Pitușcan.

Mai mult, dacă durata concediului de odihnă nu este la fel la toate locurile de muncă, salariatul poate beneficia de un concediu suplimentar neplătit, care să compenseze diferența dintre perioadele de concediu. Cu toate acestea, acest concediu suplimentar neplătit trebuie negociat și aprobat de către fiecare angajator în parte, pentru a evita orice conflict sau suprapunere cu programul de lucru.

Dar, ce se întâmplă în cazul acordării concediului medical? Mihail Pitușcan menționează că „salariatul are dreptul la concediul medical plătit la toate întreprinderile la care lucrează, atât la locul de muncă de bază, cât și la locul de muncă prin cumul. În conformitate cu Codul Muncii, concediul medical plătit este un drept al tuturor salariaților și se acordă pe baza unui certificat medical”. 

Ce impozite plătește persoana dacă are mai multe contracte de muncă simultan?

Impozitarea pentru cei cu mai multe contracte se efectuează similar cu cea pentru persoanele care au un singur loc de muncă. Respectiv, la fiecare sursă de plată se va reține: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.

„În conformitate cu prevederile legale, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul”, spune Mihail Pitușcan.

Munca prin cumul pentru mamele care se află în concediul de îngrijire a copilului.

Mamele care se află în concediul de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani pot munci prin cumul pentru mai multe companii, fără să-și piardă indemnizația. 

Încetarea contractului de muncă prin cumul

Pe lângă temeiurile legale de încetare a contractului individual de muncă care se aplică și în cazul muncii prin cumul, o particularitate ar fi că contractul încheiat cu salariatul care muncește prin cumul poate înceta în cazul încheierii unui contract individual de muncă cu o altă persoană, pentru care funcția respectivă va fi de bază. Cu alte cuvinte, dacă angajatorul decide că raporturile de muncă prin cumul nu corespund necesităților companiei și decide să angajeze pe altcineva full-time, este în drept să înceteze contractul de muncă prin cumul.

Totuși, în acest caz este obligatorie plata indemnizației de eliberare din funcție de mărimea salariului mediu lunar.

În cazul în care angajatului care prestează munca prin cumul i se propune aceeași funcție în regim de bază, părerea specialiștilor este ambiguă. 

Unii consideră că este suficient să închei un Acord suplimentar la contractul individual de muncă, în care să fie modificat punctul contractului ce se referă la faptul că munca este de bază/prin cumul. 

În opinia altor specialiști este necesar de parcurs 2 etape:

  1. Încetarea contractului de muncă prin cumul;
  2. Încheierea unui contract de muncă de bază.
Primește cele mai noi articole direct
în inbox

Concluzii

Sperăm că informațiile pe care ți le-am pus la dispoziție te vor ajuta să faci alegerea corectă, înainte de a te aventura să te angajezi la două joburi cu norma întreagă. Pentru încheierea contractului individual de muncă prin cumul nu ai nevoie de consimțământul angajatorului de la locul de muncă de bază. Al doilea job poate fi prestat atât în cadrul aceleiaşi companii, cât şi în alte întreprinderi.  

Așa cum ți-am spus mai devreme, salariaţii care prestează muncă prin cumul beneficiază de un concediu de odihnă anual plătit, care se acordă concomitent cu concediul de odihnă de la locul de muncă de bază.

Pe lângă temeiurile generale de încetare a contractului individual de muncă, contractul încheiat cu salariatul care prestează muncă prin cumul poate înceta şi în cazul încheierii unui contract individual de muncă cu o altă persoană, pentru care funcția respectivă va fi de bază. La desfacerea contractului individual de muncă, salariatului angajat prin cumul i se plăteşte o indemnizaţie de eliberare din serviciu în mărimea salariului său mediu lunar.

Caută un loc de muncă după:
Redacția  delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
heart
Abonați-vă la rețelele noastre sociale, unde publicăm conținut util și interesant
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?