N-ai stagiu, n-ai indemnizație! Cât timp te poți afla în concediu medical și cât de legal este să fii concediat în această perioadă?
02-11-2023 177914

N-ai stagiu, n-ai indemnizație! Cât timp te poți afla în concediu medical și cât de legal este să fii concediat în această perioadă?

Care sunt condițiile de acordare a concediului medical? Ce riscă angajatorii care refuză să achite indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă? Cât timp te poți afla în concediu medical? Acestea sunt câteva dintre întrebările care-i preocupă atât pe salariații din țara noastră, cât și pe angajatori. Dacă încă nu ai beneficiat de „foaie de boală”, să știi că ești un norocos și îți dorim și în continuare să fii ocolit de boli. Dar, mulți dintre cei care se confruntă cu probleme de sănătate, trebuie să cunoască că orice persoană, atunci când este bolnavă, are dreptul să nu lucreze pentru a se recupera, dar și pentru a nu-și infecta colegii, în cazul bolilor contagioase, perioadă în care poate beneficia de concediu medical. În articol îți explicăm detaliat fiecare aspect și îți prezentăm și noile modificări legislative, care vor intra în vigoare din 2024. 

Ce este un certificat de concediu medical?

Certificatul de concediu medical este un document care confirmă incapacitatea unui angajat de a-și îndeplini sarcinile de serviciu din cauza unei boli sau a unui accident. Acest document este important deoarece îți permite să beneficiezi de o indemnizație și te protejează de concediere. Articolul 123 din Codul Muncii prevede că concediul medical plătit se acordă tuturor salariaţilor şi ucenicilor în baza certificatului medical eliberat potrivit legislaţiei în vigoare. 

„Orice persoană care s-a îmbolnăvit are dreptul să se adreseze la medic pentru a primi un tratament. Dacă acea persoană este asigurată, are dreptul și la o indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, garantată de lege”, declară Liuba Mursa, specialist - auditor sеrvicii Resurse Umane, Securitatea și Sănătatea Muncii, consultant în problemele Securităţii și Sănătăţii în Muncă, cu o experiență în domeniul de peste 20 ani.

Modul de stabilire, calculare şi achitare a indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor sociale de stat în legătură cu acest tip de concediu este prevăzut de Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale. 

...

Liuba Mursa

Specialist-auditor Sеrvicii Resurse Umane, Securitatea și Sănătatea Muncii

Dar, cum putem intra în posesia unui certificat medical? Foarte simplu. Liuba Mursa spune că medicul de familie sau instituția medicală la care se adresează persoana asigurată emite un certificat de concediu medical și prescrie un tratament. „Centrul de sănătate va transmite certificatul medical în format electronic către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), iar în format de hârtie se va elibera persoanei asigurate pentru a fi prezentat la locul de muncă, pentru ca angajatorul să dețină dovada că lipsa este motivată și să-i achite partea sa de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă”, menționează Liuba Mursa. 

Cum poți verifica statutul certificatului de concediu medical? Pentru a face acest lucru, accesează site-ul servicii.gov.md/medicine. Singurele date de care ai nevoie este seria și numărul certificatului medical. 

În ce cazuri se eliberează certificatul de concediu medical?

Prin Hotărârea Guvernului nr. 469/2005  a fost aprobată Instrucțiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, potrivit căreia, documentul se eliberează în următoarele cazuri:

 • incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă;
 • incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă;
 • prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);
 • recuperarea capacității de muncă;
 • maternitate;
 • îngrijirea copilului bolnav.

Persoanelor neîncadrate în câmpul muncii nu li se eliberează certificat, cu excepția șomerilor. Certificatul se eliberează şi în  cazurile în care incapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă anual, în perioada de probă sau în ziua concedierii. Certificatul se eliberează pe zile calendaristice.

Dar, când nu se eliberează acest document? Potrivit aceleiași Hotărâri de Guvern, certificatul de concediu medical nu se eliberează în cazurile când persoana:

 • şi-a cauzat premeditat daune sănătăţii;
 • şi-a pierdut capacitatea de muncă în urma comiterii unei infracțiuni;
 • a urmat tratament forţat, conform hotărârii judecătoreşti, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi mintale;
 • se afla în detenţie sau în proces de expertizare medico-legală;
 • a neglijat serviciile medicale sau de reabilitare care îi stau la dispoziţie;
 • a prezentat acte false;
 • s-a deplasat peste hotarele ţării în perioada aflării în concediul medical, cu excepţia deplasării cu scop de tratament, confirmat prin acte medicale.

Cum poți obține un concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav?

Liuba Mursa spune că certificatul se eliberează pentru îngrijirea copilului bolnav în condiţii de ambulator şi staţionar până la vârsta de 10 ani a acestuia, iar în cazul copilului care suferă de maladie oncologică şi al copilului cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente – până la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Perioada pentru care se eliberează certificatul pentru îngrijirea copilului bolnav este de cel mult 14 zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale de ambulatoriu şi de cel mult 30 de zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale în staţionar pentru perioada în care copilul necesită îngrijire, dar nu mai mult de 60 de zile cumulative într-un an calendaristic pentru fiecare copil, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctele 26 și 30 ale Hotărârii Guvernului nr. 469/2005

Pentru îngrijirea copilului bolnav, certificatul se eliberează asiguratului și în perioada concediului anual, pe perioada eliberării certificatului de concediu medical fiind păstrat concediul anual. Dacă în familie sunt câțiva copii, care s-au îmbolnăvit consecutiv, certificatul se eliberează pentru fiecare caz concret aparte, conform prevederilor legale. Când doi sau mai mulţi copii se îmbolnăvesc concomitent şi sunt îngrijiţi de una şi aceeaşi persoană, pentru îngrijirea lor se eliberează un singur certificat.

Condiții de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă

Concediul medical este acordat tuturor angajaților, fără excepție, și reprezintă un document care confirmă un motiv temeinic pentru a absența de la serviciu. În cazul indemnizației, lucrurile stau diferit, dacă nu dispui de un stagiu, nu poți beneficia de ea. Potrivit normelor legale, asiguraţii au dreptul la alocația pentru incapacitate temporară de muncă cu condiţia:

 • confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani;
 • asiguraţii care confirmă un stagiu total de cotizare de până la 3 ani beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.

Șomerele/şomerii beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă stagiul de cotizare necesar, cu condiţia suspendării pentru această perioadă a plăţii ajutorului de şomaj. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau o maladie oncologică se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare. În cazul liber - profesioniștilor care practică activitate în sectorul justiției, la calculul stagiului de cotizare necesar pentru stabilirea indemnizațiilor prevăzute, se includ perioadele pentru care a fost plătită taxa fixă a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilită începând cu 1 ianuarie 2021.   

Pentru perioada concediului medical ce se suprapune cu perioada de desfăşurare a activităţii de muncă se plăteşte salariul şi nu indemnizaţia. 

Datele din certificatul medical transmise Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru stabilirea indemnizaţiilor se examinează în termen de până la 15 zile calendaristice de la data recepţionării acestora. În cazul în care informaţia necesară pentru stabilirea indemnizaţiei este incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extinde până la 30 de zile calendaristice de la data recepționării datelor din certificatul medical.

...

Rodica Cușmăunsă

Doctor în științe economice, conferențiar universitar ASEM

„Certificatele completate incorect sau incomplet nu se acceptă pentru plata indemnizației și se restituie în aceeași zi titularului pentru a fi corectate. Informația electronică incorectă sau incompletă nu trebuie să fie acceptată pentru acordarea indemnizației. Astfel, această informație electronică din certificatul medical trebuie să fie corectată de prestatorul de asistență medicală și trebuie să fie transmisă repetat CNAS pentru reexaminare. În cazul asiguraților care activează la mai multe entități, aceștia prezintă certificatele de concediu medical la toate unitățile”, spune Rodica Cușmăunsă, doctor în științe economice, conferențiar universitar ASEM.

O persoană care lucrează în mai multe locuri de muncă, are dreptul la concediu medical și indemnizație de la toate locurile de muncă. Trebuie doar să prezinte certificatul medical la oricare dintre angajatori și să ceară o copie (sau mai multe copii) cu mențiunea „copie conformă cu originalul”, pe care o poate prezenta la celelalte locuri de muncă.

Pentru ce perioade se stabilesc indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă?

Perioada pentru care se stabilește indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.108/2005. Astfel, potrivit normei legislative, alocația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, se stabileşte:

 • pentru o perioadă de cel mult 180 zile calendaristice în cursul unui an calendaristic, calculată începând din prima zi de concediu medical. În cazul prelungirii concediului medical peste 180 zile calendaristice, cu cel mult 30 zile calendaristice, indemnizaţia se acordă pentru întreaga perioadă de concediu medical prelungit;
 • șomerilor, în perioada de acordare a ajutorului de șomaj, indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă li se acordă pentru o perioadă de până la 30 de zile calendaristice în cursul unui an calendaristic;
 • în caz de tuberculoză, SIDA şi o maladie oncologică, indemnizaţia se acordă pentru o perioadă de cel mult un an pe parcursul a doi ani calendaristici consecutivi. Perioada de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă nu se include în termenul de plată a indemnizaţiei pe motiv de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică;
 • pentru cazurile neîntrerupte de incapacitate de muncă, cu trecere dintr-un an calendaristic în altul, calculul zilelor pentru cazul respectiv de incapacitate de muncă se efectuează pentru toată perioada, începând cu prima zi de incapacitate de muncă.

Indemnizaţia pentru concediile medicale acordată în legătură cu apariția riscului de întrerupere a sarcinii se acordă pe toată perioada concediului medical, inclusiv şomerelor. 

Cuantumul indemnizaţiei

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului se stabileşte în proporţie de 75% din salariul mediu al salariatului, determinat în modul stabilit de Guvern. Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă  achitate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se stabileşte diferenţiat, în funcţie de durata stagiului total de cotizare, după cum urmează:

 • 60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani;
 • 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;
 • 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani;
 • cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de maladie oncologică este de 100%.

Baza de calcul a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat (îmbolnăvirea), venit din care, la data stabilirii indemnizației, au fost calculate și plătite contribuții. 

Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi suma a cinci salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţit la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern. Pentru anul 2023, acesta constituie 11.700 lei.

Potrivit Hotărârii de Guvern  nr. 108/2005, pentru persoanele încadrate în mai multe unități, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, acordată din mijloacele angajatorului se stabilește dacă asiguratul, prin declarație pe propria răspundere, confirmă în scris pierderea integrală a venitului în perioada concediului medical la toate unitățile în care desfășoară activități. Declarația se depune odată cu concediul medical.

„În cazul stabilirii indemnizației de către CNAS, nu este necesară prezentarea unei astfel de confirmări. Aceasta se explică prin faptul că informația despre venitul asigurat realizat este acumulată în contul personal de asigurări sociale, acumulat în baza informației prezentată în darea de seamă IPC 21. CNAS, deținând toate pârghiile referitoare la stabilirea indemnizației, poate să refuze calcularea acesteia, dacă, cel puțin unul dintre angajatori a declarat venit asigurat și contribuții de asigurări sociale în perioada de aflare a angajatului în concediu medical”, punctează  Rodica Cușmăunsă, doctor în științe economice, conferențiar universitar ASEM.

Nu se acordă indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă:

 • pentru zilele în care asiguratul s-a aflat în concediu neplătit la toate unitățile;
 • pentru perioada suspendării contractului individual de muncă şi altor contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii;
 • pentru perioada în care asiguratul se află în concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani. Norma dată nu se aplică persoanelor care își reiau activitatea de muncă.

Noi modificări legislative pentru 2024

Autoritățile au operat completări la Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Mai exact, este vorba despre introducerea unui punct la articolul 6, care prevede condiţiile de acordare a prestaţiilor de asigurări sociale. Modificarea presupune că indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, plătită din mijloacele angajatorului, a liber - profesionistului care practică activitate în sectorul justiției, se stabilește indiferent de durata stagiului de cotizare. Prevederea va intra în vigoare din 1 ianuarie 2024. 

„Stabilirea stagiului de cotizare pentru fiecare salariat, având în vedere că au fost scoase din circulație carnetele de muncă, era problematică pentru angajatori, mai ales că în extrasul din contul personal de asigurări sociale se conțin date cu caracter personal, pe care salariatul poate refuza să le prezinte. Dar, de la 1 ianuarie 2024, angajatorii nu vor fi impuși să examineze care este perioada stagiului de cotizare pentru perioada supusă achitării din contul lor”, subliniază Rodica Cușmăunsă, doctor în științe economice, conferențiar universitar ASEM. 

Cine plătește pentru concediu medical?

Din anul 2013, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, se efectuează în modul următor:

 • primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, ale liber - profesionistului care practică activitate în sectorul justiției, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă. În cazul şomerilor, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat din prima zi;
 • începând cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul  mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă – începând cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele  angajatorului, ale liber - profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA, o maladie oncologică sau de apariţia riscului de întrerupere a sarcinii, precum şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare, se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat, începând cu prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă.

Ce se întâmplă în cazul suprapunerii concediilor?

Răspunsul la această întrebare îl găsim în Codul Muncii. Potrivit documentului legislativ, durata concediilor medicale, a celor de maternitate şi de studii nu se include în durata concediului de odihnă anual. În caz de coincidenţă totală sau parţială, în baza unei cereri scrise a salariatului, concediul de odihnă anual nefolosit integral ori parţial se amână pe perioada convenită prin acordul scris al părţilor sau se prelungeşte, respectiv, cu numărul zilelor indicate în documentul, eliberat în modul stabilit, privitor la acordarea concediului corespunzător în cadrul aceluiaşi an calendaristic.

„Așadar, atunci când persoana s-a îmbolnăvit în timpul concediului anual, are dreptul să beneficieze de concediu medical și la reîntoarcerea la muncă, va depune o cerere de prelungire a concediului anual sau, în urma unei înțelegeri cu angajatorul, va putea beneficia de zilele care s-au suprapus în altă perioadă, până la sfârșitul anului calendaristic. Dar, aceste zile nu vor fi achitate”, precizează Liuba Mursa.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 108/2005, dreptul la indemnizație se acordă în cazul în care incapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă anual plătit (de bază sau suplimentar). Pentru zilele de concediu neplătit, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă şi altor contracte de prestări  servicii, indemnizaţia nu se stabilește.

Potrivit art. 9 din Codul Muncii, salariatul este obligat să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu și să prezinte, în termen de cinci zile lucrătoare după reluarea activității de muncă, documentele care justifică absența. 

„Această obligație a apărut în Codul Muncii în anul 2017. Totodată, în termen de cinci zile, după ce și-a reluat activitatea, angajatul este obligat să prezinte certificatul medical, eliberat de instituția medicală, pentru a-și justifica absența”, precizează Liuba Mursa. 

La neinformarea de îndată, angajatorul poate constata abaterea disciplinară, însă pentru aplicarea sancțiunii, trebuie să respecte procedura aplicării acesteia, inclusiv convocarea salariatului pentru solicitarea explicațiilor privind fapta comisă. Dacă o asemenea explicație nu a fost solicitată, sancțiunea aplicată poate fi contestată în instanța de judecată.

Un salariat poate fi concediat în timpul concediului medical?

Pentru a răspunde la această întrebare, este necesar să explicăm mai întâi ce prevede, de fapt, concedierea. Astfel, potrivit art. 86 din Codul Muncii, concedierea reprezintă desfacerea contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, pe durată nedeterminată, precum și a celui pe durată determinată. Atenție, nu ne referim la încetarea raporturilor de muncă prin înțelegerea părților sau în baza art. 82, care presupune încetarea contractului individual de muncă în  circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor. 

NU se admite concedierea salariatului în perioada aflării în:

 • concediu medical;
 • concediu de odihnă anual;
 • concediu de studii;
 • concediu de maternitate;
 • concediu paternal;
 • concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani;
 • concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului cu vârsta de la 3 la 4 ani;
 • concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei;
 • concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilități;
 • perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti; 
 • perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii. 

Singura excepție prevăzută de lege este lichidarea companiei.

Primește cele mai noi articole direct
în inbox

Concluzii

Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, acordate din mijloacele angajatorului, se calculează şi se plătesc de angajator pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pentru fiecare angajat pe parcursul unui an calendaristic, în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă.

La indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă au dreptul asiguraţii cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova şi şomerii cu drept de la ajutor de şomaj. Stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă acordate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către Casa  Naţională de Asigurări Sociale, în temeiul informaţiei din certificatul medical, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate şi autentificate prin semnătura electronică a persoanei responsabile ale prestatorilor de asistenţă medicală. Nu uita, cel mai frumos dar pe care poți să-l oferi familiei tale și lumii întregi este să fii sănătos!

Subiectul a fost abordat și în cadrul webinarului Concediul medical: condiții de acordare, achitare și raportare, organizat de compania Proactive, fondată în 2016, care oferă consultanță, instruiri individuale și corporative în evidență contabilă, fiscalitate, finanțe, inițierea și dezvoltarea afacerii, restabilirea contabilității, etc. Webinarul gratuit, la care au participat Liuba Mursa și Rodica Cușmăunsă, poate fi accesat aici.

Caută un loc de muncă după:
Redacția delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
heart
Abonați-vă la rețelele noastre sociale, unde publicăm conținut util și interesant
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?