Legea și Piața Muncii
24-11-2022 Categorie: Legea și Piața Muncii
153

Mai multe femei în câmpul muncii, mai multe posibilități pentru cei cu dizabilități: ce prevede Planul Național pe 2022-2026 din domeniul muncii 

Guvernul RM a elaborat și a aprobat de curând Programul național pentru ocuparea forței de muncă 2022-2026 și Planul de acțiuni pentru implementare acestuia, scrie portalul bizlaw.md. Potrivit acestuia, autoritățile își propun următoarele obiective:

  • Majorarea ratei de încadrare a femeilor în câmpul muncii cu 4%;
  • Dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor în creșe de tip familial și susținerea celor care creează creșe proprii - pentru ca părinții cu copii mici să-și permită serviciile de îngrijire a copilului când se află la muncă;
  • Extinderea ratei de angajare pentru persoanele cu dizabilități;
  • Reglementarea formelor informale de muncă, precum activitățile sezoniere ale zilierilor;
  • Întărirea capacităților Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, inclusiv prin digitalizarea și automatizarea serviciilor oferite de ANOFM.

Alt țel, urmărit de Planul de acțiuni 2022-2026, ține de reorganizarea Inspectoratului de Stat al Muncii (despre care am scris deja), precum și de aplicarea măsurilor stimulatorii pentru a facilita trecerea agenților economici din sectorul formal în cel informal. Sporirea gradului de conștientizare a efectelor negative ale muncii nedeclarate în rândul cetățenilor tot se află pe agenda autorităților. 

Un punct important este prioritizarea încadrării în câmpul muncii a persoanelor cu nevoi speciale, care prevede: sporirea accesibilității la serviciile de ocupare a forței de muncă pentru această categorie de persoane și stabilirea parteneriatelor cu organizațiile non-profit și cu angajatorii pentru integrarea economică a persoanelor cu dizabilități. 

Implementarea acțiunilor sus-menționate urmărește, în primul rând, reducerea deficitului forței de muncă calificate și mărirea gradului de ocupare a populației apte de muncă. Un alt obiectiv ambițios, pe care și-l propun autoritățile, este combaterea efectelor migrației forței de muncă și sporirea oportunităților pentru populația de la sate. Costurile estimative ale Programului național pentru ocuparea forței de muncă 2022-2026 se ridică la 274 milioane de lei - bani care vor fi acoperiți parțial din bugetul de stat, parțial din fondurile externe, oferite de partenerii internaționale: Banca Mondială, PNUD, Organizația Internațională a Muncii, Fondul Națiunilor Unite.

Redacția  delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
Distribuie:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?