Legea și Piața Muncii
13-09-2021 Categorie: Legea și Piața Muncii
3476

Ești șomer? Tot ce trebuie să faci dacă rămâi fără un loc de muncă

Dacă ești șomer, trebuie să cunoști că poți beneficia de o indemnizație pentru șomaj din partea statului. Iar pentru a te ajuta să înțelegi dacă ești eligibil pentru a solicita această sumă, în ce condiții o poți face, unde să te adresezi și cât timp vei beneficia de ajutor, am realizat un articol clar și, sperăm noi, util, după care să te ghidezi în acest sens.

Așadar, cine e, totuși, șomerul?

Potrivit legislației în vigoare, șomer/ă este considerată persoana aflată în căutarea unui loc de muncă, care întrunește cumulativ următoarele condiții: are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă (Femei - 59,5 și Bărbați - 63 ani), este aptă pentru prestarea unei munci, nu are un loc de muncă, nu studiază la o formă de învățământ cu frecvență. În aceeași ordine de idei, caută activ un loc de muncă atât în mod individual, cât și prin intermediul ANOFM, este disponibilă să înceapă activitatea de muncă și este înregistrată cu statut de șomer la ANOFM.

Ajutorul de șomaj este susținerea financiară acordată de stat persoanelor care se regăsesc în această categorie.

Cine poate beneficia de ajutorul de șomaj?

Nu toți șomerii pot beneficia de ajutor de șomaj, ci doar cei care întrunesc condițiile următoare:

 • sunt înregistrați în calitate de șomeri la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă, în a cărei rază au domiciliul sau reședința;
 • până la momentul înregistrării în calitate de șomer au fost angajați oficial cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni;
 • nu refuză locurile de muncă propuse de subdiviziunea teritorială de ocupare a forței de muncă precum și măsurile de ocupare a forței de muncă oferite de acestea (cursuri de instruire, stagieri etc.);
 • nu au venituri din alte surse, precum ar fi activitatea de întreprinzător sau oricare alta.

Cei care corespund acestor condiții se pot prezenta personal la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă în a cărei rază teritorială domiciliază. Veți depune o cerere-tip pentru înregistrarea în baza de date a ANOFM și veți obține statutul de șomer.

Pentru a vă putea înregistra în calitate de șomer, trebuie să vă regăsiți în următoarele condiții:

 • Nu aveți un loc de muncă
 • Sunteți în proces de căutare activă a unui loc de muncă
 • Aveți între 16 ani și vârsta de acordare a pensiei
 • Sunteți apți pentru prestarea unei munci
 • Nu vă faceți studiile la o instituție de învățământ cu frecvență la zi

Ce acte trebuie să depuneți?

Pe lângă cerere, veți depune și: buletinul de identitate cu viza de domiciliu în raionul respectiv, actele de studii și de calificare și declarația pe propria răspundere.

Mărimea ajutorului de șomaj și modul de plată

Ajutorul de șomaj se achită lunar. Suma este calculată și achitată de către Casa Națională de Asigurări Sociale.

Suma acordată în calitate de ajutor de șomaj depinde de motivul pentru care persoana s-a înregistrat în calitate de șomer. Astfel, ajutorul va constitui 50% din venitul mediu lunar înregistrat în ultimele 12 luni, din ultimele 24 de luni până la înregistrarea în calitate de șomer, dacă ați pierdut locul de muncă din cauza:

- Lichidării, încetării activității angajatorului, reducerea numărului sau statelor de personal;

- Decesului, declarării decesului sau dispariției fără veste a angajatorului - persoană fizică.

Dacă sunteți înregistrat în calitate de șomer în baza altor motive decât cele menționate, ajutorul de șomaj va fi de 40% din venitul realizat.

Important! Suma maximă a ajutorului de șomaj nu poate depăși salariul mediu lunar pe economie pe anul precendent (de exemplu: 7953 lei pentru anul 2020).

Cât timp puteți beneficia de ajutor de șomaj?    

Perioada în care veți primi ajutor de șomaj depinde de perioada în care ați fost angajat oficial. Astfel, veți beneficia de ajutor de șomaj timp de:

 • 5 luni (dacă ați fost angajat între 12 luni și 10 ani);
 • 7 luni (dacă ați fost angajat între 10 și 15 ani);
 • 9 luni (dacă ați fost angajat peste 15 ani).

Trebuie să cunoașteți că odată ce vi s-a acordat acest ajutor din partea statului, trebuie să aveți grijă să corespundeți tuturor cerințelor, în caz contrar ați putea fi scoși din evidență.

Motivele scoaterii din evidență:

 • neîntrunirea condițiilor de înregistrare cu statut de șomer;
 • stabilirea pensiei pentru limită de vârstă sau altei categorii de pensie, cu excepția pensiei de urmaș și pensiei de dizabilitate;
 • constatarea pierderii totale a capacității de muncă;
 • aplicarea arestării preventive sau arestării la domiciliu;
 • dobândirea sau încercarea de a obţine ajutorul de șomaj prin înşelăciune;
 • neprezentarea neîntemeiată la subdiviziunea teritorială, la care este înregistrat, mai mult de 60 de zile calendaristice de la data ultimei vizite;
 • începerii concediului de maternitate etc.

Efectele pandemiei COVID-19 asupra pieței muncii au apărut chiar odată cu instituirea în țară a stării de urgență.

În trimestrul II 2021, însă, conform Biroului Internațional al Muncii (BIM), numărul șomerilor a constituit 31,4 mii, fiind în descreștere față de nivelul trimestrului II 2020 (36,2 mii). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații, care au constituit 52,7% din total șomeri şi persoanele din mediul urban – 53,6%.

În trimestrul II 2021, ponderea tinerilor NEET (tineri care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educaţie şi nu participă la nici-un fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație) a constituit 18,1% din numărul total de tineri cu vârsta de 15-24 ani, 27,4% – în rândul tinerilor de 15-29 ani și, respectiv, 31,3% în rândul celor de 15-34 ani. În toate aceste grupe de vârstă indicatorul înregistrează valori mai mari în rândul femeilor în comparație cu bărbații.

Potrivit șefei Observatorului Pieței Muncii din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Dorina Gușan, 50 la sută din numărul total al șomerilor sunt cu vârste cuprinsă între 30 și 49 de ani, urmați de cei de 50-65 de ani. Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani constituie doar 10 la sută din numărul total de șomeri, iar cei cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani - 16%.

Doamna Gușan a mai precizat că există peste 8400 locuri de muncă vacante, majoritatea fiind concentrate în municipiul Chișinău, Bălți și Florești, pe care șomerii nu se grăbesc să le ocupe, din mai multe motive: “Unul dintre motive ar fi că cerere nu corespunde cu oferta, întrucât cele mai multe locuri disponibile se află în mediul urban, iar forța de muncă este concentrată preponderent în mediul rural. Oamenilor le este greu să facă naveta zilnic sau să închirieze un apartament, ceea ce presupune costuri mari.”.

Iar pentru cei care se întreabă dacă le poate fi afectată pe viitor cariera, după ce se înregistrează în calitate de șomer, avem o veste îmbucurătoare: “Faptul că potențialul angajat ar fi fost înregistrat la ANOFM nu poate fi verificat de către angajator, întrucât nu există o bază de date publică în acest sens. Pe de altă parte, pentru compania angajatoare nu contează decât profesionalismul angajatului și abilitățile sale, nu și faptul că a solicitat ajutor de șomaj anterior.”, ne-a comunicat Ludmila Stratuța, Director Resurse Umane Purcari Wineries PLC.

Redacția delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
Distribuie:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?