Până când vor putea recupera angajații concediile neutilizate? Noi modificări legislative, criticate de sindicate
19-01-2024 8080
Timp de citire: 5 min.

Până când vor putea recupera angajații concediile neutilizate? Noi modificări legislative, criticate de sindicate

Vestea că funcționarii publici, care nu utilizează concediile timp de doi ani, riscă să le piardă a atras un val de reacții critice în societate. Cei mai vocali sunt sindicaliștii, care consideră că modificarea art. 118 din Codul Muncii contravine drepturilor omului, dar și ale normelor internaționale. Autorii noului proiect de lege, supus consultărilor publice, spun că în acest mod își propun să responsabilizeze angajatorii și salariații să acorde și utilizeze concediile de odihnă anuale. Am discutat cu ambele părți și îți prezentăm părerile lor în acest articol. 

Ce prevăd noile modificări?

După cum ți-am explicat și în articolul publicat la sfârșitul anului trecut, proiectul de lege propune completarea art. 118 din Codul Muncii cu următorul cuprins: ,,(41 ) Zilele concediului de odihnă anual nefolosite după expirarea termenului de 2 ani se consideră stinse în cazul în care salariatul nu a beneficiat de concediul respectiv din motive imputabile acestuia. Angajatorul este obligat să solicite semestrial în scris utilizarea zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de către angajat, în baza unui grafic stabilit.”

Autorii proiectului, reprezentanții Cancelariei de Stat, au declarat că dacă legea va fi adoptată, concediile care nu au fost folosite de funcționarii publici până în 2024 vor putea fi recuperate până la 1 ianuarie 2030, separat de zilele de concediu de odihnă pentru anul în curs, în baza unui grafic elaborat de angajator, de comun acord cu salariatul. Cei care nu se vor încadra în acest termen, riscă să le piardă, deoarece toate zilele de concediu neutilizate vor fi anulate. În nota informativă a proiectului de lege se stipulează că reglementarea are drept scop responsabilizarea angajatorului și a salariaților privind acordarea și utilizarea concediilor de odihnă anuale.

„Astfel, angajatorul ar trebui să informeze salariatul în mod precis și în timp util cu privire la drepturile sale la concediu. De asemenea, angajatorul ar trebui să informeze salariatul că, dacă nu își efectuează concediul, acesta va fi pierdut la sfârșitul perioadei de referință sau al unei perioade de report autorizate ori la încetarea raportului de muncă”, se stipulează în document. 

Autorii proiectului de lege fac referire și la recomandările Curții de Conturi, care subliniază necesitatea de a interveni sistemic, pe de-o parte, cu măsuri de încurajare a utilizării zilelor nefolosite de concediu anual de odihnă, pe de altă parte, și cu măsuri de descurajare a acestei practici. 

„Această practică negativă presupune în lanț costuri administrative sporite și presiune pe bugetul de stat. De aceea, se propune instituirea unui mecanism de descurajare a acumulării concediilor nefolosite prin stingerea zilelor de concediu de odihnă nefolosit din motive imputabile ale angajatului, în raport cu normele privind obligativitatea angajatorului de a acorda angajatului concediu anual de odihnă, conform unui grafic stabilit”, se mai precizează în nota informativă a proiectului de lege.

Primește cele mai noi articole direct
în inbox

Îngrijorarea sindicatelor

Într-un aviz  repetat, adresat Cancelariei de Stat a Guvernului, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a solicitat excluderea acestei propuneri din proiectul de lege. Potrivit sindicaliștilor, prevederile actuale ale art. 118 din Codul Muncii sunt clare și conforme cu normele internaționale la care Republica Moldova este parte, iar nota informativă la noul proiect de lege care prevede completarea cu alin. (41), nu se bazează pe cazuri sau situații concrete, provocate de aplicarea justă a prevederilor în vigoare.

...

Sergiu Sainciuc

Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

„Potrivit noilor propuneri, salariatul va fi privat de două drepturi fundamentale, prevăzute de Constituție, Codul Muncii, Convențiile Organizației Internaționale a Muncii: dreptul la concediul de odihnă anual, care nu poate fi doar declarat, dar utilizat în mod real (faptic) pentru refacerea forței de muncă și dreptul la indemnizație pentru perioada concediului de odihnă anual, care se va considera stins, din cauza abuzului și/sau neglijenței angajatorului. Noi considerăm că redacția actuală a Codului Muncii (art.118) corespunde standardelor internaționale și asigură protecția salariaților și angajatorilor”, declară vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Sainciuc. 

Sindicaliștii sunt de părere că adoptarea acestei propuneri le va oferi angajatorilor posibilități legale de aplicare abuzivă a normei. În avizul CNSM se precizează că motivul real al acumulării (neutilizării) concediilor de odihnă anuale, nu ține de salariat, dar de un șir de circumstanțe și factori care stau la baza acestui fenomen.

„Să nu uităm de problema lipsei de personal. Autoritățile au stabilit pentru anul curent moratoriu asupra angajării funcțiilor vacante. Este vorba despre 16.000 unități din sectorul public. Dacă unitatea nu dispune de suficient personal, nu are cine să muncească și ca urmare, nu le poate acorda salariaților concediu. În acest caz, nu este vina salariatului, dar nici a angajatorului, de ce aceste concedii nefolosite trebuie stinse? Aceasta nu este corect, deoarece contravine standardelor internaționale. Alt aspect important, spre exemplu, la Ministerul Afacerilor Interne a fost stabilit și moratoriu asupra acordării concediilor, în legătură cu situația excepțională. În aceste cazuri, care este vina salariatului sau a angajatorului? Din lipsa de unități vacante, angajatorul nu le poate acorda salariaților acest concediu”, precizează vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Sainciuc. 

Potrivit reprezentanților CNSM, responsabilizarea angajatorilor care nu se conformează și nu respectă prevederile legale ar putea avea loc prin sancționarea acestora pentru neacordarea anuală  a concediilor de odihnă, dar nu lipsirea salariaților de dreptul la aceste concedii. Sindicaliștii spun că prevederile în vigoare au drept obiectiv reglementarea acordării anuale a concediului de odihnă și a cazurilor excepționale de amânare a acestui concediu. 

„Art. 118 (3) din Codul Muncii prevede că în cazuri excepţionale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului în anul de muncă curent poate să se răsfrânge negativ asupra bunei funcţionări a unităţii, o parte din concediu, cu consimțământul scris al salariatului şi cu acordul scris al reprezentanţilor salariaţilor, poate fi amânată pentru anul de muncă următor. În asemenea cazuri, în anul de muncă curent, salariatului i se vor acorda cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă fiindu-i acordată până la sfârșitul anului următor”, precizează  Sergiu Sainciuc. 

Reglementarea a fost criticată sub aspect de neclaritate și neconformitate cu normele internaționale și constituționale, nu doar de sindicate, dar și de alte  autorități și instituții interesate, de la care s-a solicitat prezentarea avizelor/expertizelor. Reprezentanții Cancelariei de Stat au declarat că proiectul de lege va fi modificat după avizarea repetată. 

Caută un loc de muncă după:
Redacția  delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
heart
Abonați-vă la rețelele noastre sociale, unde publicăm conținut util și interesant
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?