Legea și Piața Muncii
30-08-2022 Categorie: Legea și Piața Muncii
2540

Codul muncii: modificările referitoare la durata programului de muncă au intrat în vigoare

În Monitorul Oficial din 26 august a fost publicată Legea nr. 243 din 28 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost operate modificări esențiale la Codul muncii, inclusiv cele ce reglementează programul de muncă. Astfel, durata maximă a timpului de muncă a salariaților nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele de muncă suplimentară. Ca excepție, durata timpului de muncă ce include și orele de muncă suplimentară poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână cu condiția ca media orelor de muncă, calculate pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.

Alte prevederi țin de valabilitatea contractului colectiv de muncă, încheiat anterior declanșării procedurii de insolvabilitate.

Astfel, în cazul intentării procedurii de insolvabilitate a unității, contractul colectiv de muncă, încheiat anterior declanșării acesteia, continuă a produce efecte pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia. Modificarea, completarea contractului în vigoare sau încheierea unui nou contract colectiv de muncă la unitatea ce a intrat în proces de insolvabilitate se face numai prin acordul comun al părților.

Totodată, au fost operate modificări ce se referă la informarea angajatului  privind intervențiile în respectivul contract, luând în considerare implementarea tehnologiilor informaționale.

Ca urmare, orice modificare sau completare a contractului colectiv de muncă urmează a fi adusă la cunoştinţa salariaţilor unităţii de către angajator în termen de 5 zile lucrătoare de la data operării, printr-un anunț transmis prin poșta electronică sau prin alt mijloc de comunicare ce poate fi accesat de către fiecare salariat, printr-un anunț public plasat pe pagina web a unității sau prin intermediul avizului plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unității, inclusiv la fiecare dintre filialele sau reprezentanțele acesteia.

Totodată, noile prevederi ale Codul muncii stabilesc expres că salariatul care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă declarat nul are dreptul la remunerare pentru munca prestată.

De asemenea, programul muncii în schimburi se va aduce la cunoștință salariaților cu cel puțin 14 zile înainte de punerea lui în aplicare.
 

Noile prevederi au intrat în vigoare la data publicării.

Redacția  delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
Distribuie:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?