Legea și Piața Muncii
03-03-2023 Categorie: Legea și Piața Muncii
976

Bonele vor putea activa legal, în bază de patentă de întreprinzător

Activitatea de îngrijire a copiilor a fost legalizată. Astfel, bonele vor putea presta servicii în bază de patentă de întreprinzător. În acest sens, Parlamentul a aprobat în două lecturi un proiect de lege prin care se introduc două genuri de activitate noi de îngrijire alternativă a copilului: servicii de îngrijire individualizată și servicii de îngrijire de tip familial. 

Patenta va fi eliberată persoanelor care intenționează să aibă grijă de copiii în vârstă de până la trei ani, însă nu oricine va putea presta astfel de servicii de îngrijire. 

Acte de prezentat pentru a obține patenta:

Ținând cont că este vorba de un serviciu predestinat familiilor și bonele poartă răspundere pentru copii, pentru obținerea patentei solicitantul trebuie să prezinte câteva documente adiționale cererii de eliberare a patentei. Obligatoriu vor fi solicitate: 

  1. copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfășurării genului de activitate.
  2. declarație pe proprie răspundere că nu este decăzută din drepturile părintești prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
  3. adeverința medicală eliberată de medicul de familie, conform formularului aprobat de Ministerul Sănătății.

Pentru patenta ce permite prestarea serviciilor de îngrijire individualizată, persoana va trebui să prezinte suplimentar cazierul judiciar și contravențional, iar pentru patenta ce permite prestarea serviciilor de îngrijire de tip familial se va solicita adițional:

  1. copia contractului de locațiune,  extrasului din registrul bunurilor imobile sau din registrul de evidență a gospodăriilor populației aferente casei rurale care va fi folosită în cadrul activității respective.
  2. declarația pe propria răspundere că nu locuiește împreună cu alte persoane, care au fost condamnate pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni/contravenții contra libertății, cinstei și demnității persoanei.

 

Deținătorii de patentă vor achita următoarele taxe lunare:

Genul de activitate

Cuantumul taxei lunare,lei

Chişinău, Bălţi,
Bender, Tiraspol 

Celelalte municipii,
oraşele

Localiţile
rurale

2.52. Servicii de îngrijire alternativă a copilului:

  • servicii de îngrijire individualizată a copilului

  200

150

100

2.53. Servicii de îngrijire alternativă a copilului:

  • servicii de îngrijire a copilului de tip familial

200

150

100

 

Legea va intra în vigoare după șase luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Găsește un loc de muncă după categorii
Găsește un loc de muncă după profesii
Găsește un loc de muncă după companii
Găsește un loc de muncă după orașe
Redacția  delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
Distribuie:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?