1014 lei sau 4056? Ultimele zile în care mai poți beneficia de facilități la achitarea primei de asigurare în sumă fixă
29-03-2024 498
Timp de citire: 3 min.

1014 lei sau 4056? Ultimele zile în care mai poți beneficia de facilități la achitarea primei de asigurare în sumă fixă

Duminica, 31 martie, este ultima zi în care prima de asigurare medicală obligatorie poate fi achitată cu facilități. Astfel, cetățenii care se asigură de sine stătător plătesc de la 1014 lei până la 4056 lei, în funcție de categoria din care fac parte. Cetățenii care se asigură în mod individual vor putea achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală și în zilele de odihnă, pe 30 și 31 martie, prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay. 

...

Ion Dodon

Directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

„Pentru a veni în întâmpinarea persoanelor și a le acorda suport informațional, a fost prelungit graficul de lucru al Serviciului telefonic Info CNAM. Astfel, persoanele care vor avea întrebări cu referire la achitarea primei de asigurare vor putea apela la 0 800 99999 și în zilele de 30 și 31 martie, între orele 8:00 și 17:00. De asemenea, în ziua de sâmbătă, 30 martie, în intervalul 8.00-13.00, vor activa și subdiviziunile de relaţii cu beneficiarii din cadrul agenţiilor teritoriale ale companiei, inclusiv reprezentanții în fiecare raion,  pentru a ghida și ajuta persoanele să achite prima de asigurare”, a anunțat Ion Dodon, directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului. Valoarea primei în sumă fixă pentru 2024 a rămas la nivelul anului trecut - 12.636 de lei. În primele trei luni ale anului, persoanele obligate să se asigure în mod individual beneficiază în continuare de facilități la plata primei:

  • 1014 lei vor plăti proprietarii de teren cu destinație agricolă;

  • 1622 lei - persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;

  • 2028 lei - fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie sau permanentă în Republica Moldova, alți cetățeni care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern;

  • 4056 lei - persoanele neangajate care exercită profesia de mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar, interpret, traducător și administrator autorizat, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege, persoanele care exercită independent profesia de medic de familie.

Dacă fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, persoanele care desfășoară activitate independentă, avocații, notarii, executorii judecătorești, mediatorii sunt concomitent pensionari sau dețin grad de dizabilitate, ei au obligația să achite prima de asigurare în sumă fixă pentru anul 2024.

În cazul plăţii prin MPay, nu e nevoie ca dovada achitării să fie prezentată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. Cei care nu pot achita online au posibilitatea să se adreseze la oficiile poştale, băncile comerciale și să plătească prima prin MPay sau prin intermediul terminalelor de plată ori se pot adresa la serviciile teritoriale relaţii cu beneficiarii ale CNAM. La achitarea primei de asigurare în sumă fixă, cetățenii introduc codul numeric personal (IDNP-ul). Astfel, întreprinzătorii individuali, cum ar fi fondatorii de întreprindere individuală sau de gospodărie țărănească, trebuie să facă plata utilizând codul numeric personal, nu codul fiscal al entității. Dacă achitarea va fi făcută folosind codul fiscal al entității, fondatorii menționați în ordinul de plată nu vor obține statut de asigurat în sistemul de asigurare medicală obligatorie.

Persoanele care nu se asigură în termenul legal vor plăti de la 1 aprilie prima în mărime deplină, adică 12.636 de lei, și penalități pentru fiecare zi de întârziere. Statutul de persoană asigurată în mod individual este acordat de CNAM din data achitării primei AOAM în sumă fixă, însă nu mai devreme de 1 ianuarie şi este valabil până pe 31 ianuarie 2025.

Caută un loc de muncă după:
Redacția  delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
heart
Abonați-vă la rețelele noastre sociale, unde publicăm conținut util și interesant
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?