Legea și Piața Muncii
12-09-2022 Categorie: Legea și Piața Muncii
1356

Ești FREELANCER și vrei să ai o activitate legală? Iată care sunt regulile de impozitare în Republica Moldova

Freelanceri în Moldova sunt tot mai mulți, însă reglementarea acestei activități întârzie să apară în Codul Muncii. Trebuie liberi-profesioniștii să achite impozite? Care este cota de impozitare? Ce beneficii au? La aceste întrebări răspundem în continuare. 

Conform articolul 13 din Codul Fiscal, „subiecții impunerii sunt persoanele fizice rezidente și apatrizii, care desfăşoară activităţi independente şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova sau din afara țării pentru activitatea lor în RM”. Adică, toți cetățenii, care obțin bani pentru activitatea, pe care o desfășoară, trebuie să declare venitul brut și să achite impozite. Cota impozitului pe venit pentru persoane fizice este de 12%. 

În articolul 14, din același Cod este menționat că toate veniturile obținute din surse aflate în Republica Moldova sau în afara țării, trebuie să fie impozitate. Astfel, sursele de venit impozabile sunt plăţile pentru munca efectuată, pentru serviciile prestate (inclusiv salariile), pentru facilităţile acordate de angajator (aici intră onorariile, comisioanele, primele şi alte retribuţii similare), cât și royalty (redevenţe). Conform Codului Fiscal, royalty reprezintă plăţile primite pentru transmiterea dreptului şi/sau a drepturilor conexe, asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, design sau model, plan, produs soft, ș.a.  Trebuie să fie impozitate toate veniturile obținute prin  transferuri PayPal sau P2P, transferuri de la contul bancar al companiei la contul/cardul bancar al freelancerului sau plățile cash.

Pentru declararea veniturilor, trebuie să completeze  Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul (Forma CET18)  până pe data de 30 aprilie a anului fiscal de gestiune. Ceea ce înseamnă că, suma veniturile obținute în 2022 se va declara până pe 30 aprilie 2023. În capitolul 4 din Codul Fiscal, în articolele 33 și 35 sunt indicate o serie de scutiri și deduceri, pe care le poate avea o persoană fizică. Una dintre ele este scutirea personală de 27.000 lei pe an, dacă freelancerul are un venit anual mai mic de 360.000 MDL.

Un liber-profesionist poate să activeze în baza de contract de autor, de contract civil sau chiar să încheie un contract individual de muncă, de bază ori prin cumul. Doar dacă se încheie un contract individual de muncă, specialistul contractat va beneficia de concediu anual de odihnă, de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă și de alte facilități, pe care le au de obicei salariații.  

Pe lângă achitarea impozitelor, liber-profesioniștii trebuie să încheie un contract individual cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. Acest contract oferă o serie de facilități, pe care le au angajații din sectorul privat sau public. Diferența este că de achitarea contribuțiilor este responsabilă persoana fizică. Perioada de achitare a contribuțiilor, reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă. Conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, contribuția de asigurări sociale este de 12 838 de lei anual. Lunar, contribuabilii trebuie să achite 1069,84 lei, ceea ce constituie 1/12 din sumă. Datorită acestei asigurări sociale, liber-profesioniștii pot beneficia de concediu de maternitate, de paternitate sau de indemnizație pentru incapacitate temporară  de muncă. Valoarea indemnizației variază în funcție de stagiul de cotizare și salariul mediu din ultimele 12 luni.

Aceste reguli sunt valabile pentru toate categoriile de freelanceri?

Nu pe deplin. Sunt 3 categorii de liber-profesioniști mai „privilegiați”. Pentru freelancerii din domeniul justiției, medical și rezidenții parcului IT, există o serie de reglementări și beneficii.

Toate cele trei tipuri de liber-profesioniști enumerați anterior sunt subiecții impozitării. Venitul impozabil este venitul obținut din oricare surse de pe teritoriul Republicii Moldova, cât și din afara țării. Cota impozitului pe venit este de 12% pentru freelancerii în domeniul juridic și al sănătății. Pentru aceste categorii sunt disponibile o serie de scutiri și deduceri. Calcularea impozitului se efectuează anual, iar achitarea se realizează trimestrial, în rate, până pe data de 25 a lunii trimestrului următor. Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă până pe data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. Pentru prezentarea declarației trebuie să se utilizeze metode automatizate de raportare electronică, indicate în articolul 178 a Codului Fiscal. 

Dacă, liber-profesioniștii din domeniul sănătății sunt asigurați de către stat, conform Legii ocrotirii sănătăţii nr.411/1995, atunci pentru cei din domeniul juridic sunt alte condiții. Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii pentru freelancerii în domeniul justiției  variază în funcție de Legea bugetului, însă trebuie achitată lunar rata de 1/12. Liber-profesioniştii din sectorul justiţiei, dacă îndeplinesc condițiile de acordare, le sunt oferite următoarele beneficii: indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă; indemnizaţie de maternitate; indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani; indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav, ș.a.

Ce se întâmplă cu parcul IT?

Rezidenții parcului IT sunt subiecții impozitării, iar toate veniturile sunt impozabile. Cota impozitului este de 7%  din obiectul impunerii, însă valoarea acestuia nu trebuie să fie mai mică de 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, care este 9900 lei. De asemenea, cota impozitului variază în funcție de numărul de angajați, care s-au aflat în incapacitate de muncă pe o anumită durată de timp. Calcularea și raportarea impozitului se realizează la fel ca la freelancerii din domeniul juridic și al sănătății. Conform art. 372 alin. (1) din Codul fiscal, pentru rezidenții parcului IT, în componența impozitului intră: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător și din salariu; contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii; primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, ș.a. Astfel, beneficiază de o parte dintre beneficiile de care are parte un salariat. 

Să fii freelancer legal în Republica Moldova, necesită o doză de curaj și răbdare. Totuși, după ce activitatea de liber-profesionist  va fi reglementată prin modificarea articolului 100 din Codul Muncii, lucrurile se vor simplifica. Una dintre prevederile, care se va schimba ține de achitarea impozitului pe venit. Astfel, plata impozitului, a contribuțiilor de asigurare socială și medicală vor fi plafonate la suma onorariul stabilit conform contractului semnat dintre prestatorul de servicii și client. 

Redacția  delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
Distribuie:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?