Cum îți poți procura stagiul de cotizare și asigura pensia pentru limită de vârstă?
24-01-2024 39864

Cum îți poți procura stagiul de cotizare și asigura pensia pentru limită de vârstă?

Poate beneficia de pensia pentru limită de vârstă o persoană care nu a lucrat oficial nici măcar 15 ani în țara noastră? Să știi că e posibil. Singura condiție este să cotizezi. Aceasta înseamnă să procuri ani de stagiu de cotizare, condiție obligatorie pentru a putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă. Pentru acest an, taxa fixă este de 17.552  lei, pentru persoanele fizice și de 4463 lei pentru persoanele fizice care sunt proprietari de terenuri agricole și care prelucrează terenul în mod individual.  Reprezentantele Casei Naționale de Asigurări Sociale, Clara Sorocean și Olga Mihaeș ne vor ajuta să-ți explicăm detaliat ce presupune acest proces și cât, de fapt, valorează pensia de care poți beneficia în acest mod. 

Ce reprezintă stagiul de cotizare și de ce este necesar?

Deși mulți cred că vechimea în muncă și stagiu de cotizare semnifică unul și același lucru, în realitate nu este așa. Potrivit normelor legale, vechimea în muncă reprezintă perioada în care o persoană a fost încadrată într-o activitate de muncă. Mai exact, vechimea în muncă include timpul în care a fost prestată orice activitate exercitată de către o persoană în timpul vieții sale, adesea solicitată de către entitățile economice la angajate sau acordarea diferitor facilități prevăzute de legislație în cadrul raporturilor de muncă. Dar, conceptul stagiului de cotizare are o conotaţie preponderent financiară, sugerând o perioadă în care s-a plătit ceva cu scopul de a obţine altceva, adică reprezintă perioada în care o persoană a cotizat (a plătit o sumă de bani) pentru a putea beneficia de anumite drepturi de asigurări sociale (pensii, indemnizaţii, etc.).

Potrivit Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, stagiul minim de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani. Pentru persoanele care nu au un stagiu complet, se calculează pensia incompletă, mărimea căreia va fi proporțională cu numărul de ani din stagiu. Stagiul complet de cotizare pentru bărbați este de 34 de ani, iar pentru femei, până la 1 iulie 2024, constituie 33 ani și 6 luni. 

Formula de calcul al pensiei pentru limită de vârstă:

P=1,35% x Tt x Vav ,

unde:

P – cuantumul pensiei calculate;

1,35% – rata de acumulare pentru anii de cotizare, realizați după 1 ianuarie 1999, calculată în procente;

Tt – stagiul total de cotizare, ani;

Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat.

 

Cum pot cetățenii să-și asigure benevol stagiul de cotizare? 

Deși această procedură este reglementată de legislație încă din 1999, mulți moldoveni nu cunosc despre oportunitatea de a-și asigura benevol și individual dreptul la pensie pentru limită de vârstă. Pentru a beneficia de această asigurare socială, solicitantul trebuie să se adreseze la Casa teritorială de asigurări sociale, conform domiciliului. În momentul aplicării, el trebuie să dețină și un act de identitate. Contractul se încheie după achitarea contribuției de asigurări sociale prevăzute în contract, care se confirmă prin bonul de plată eliberat de instituția bancară de pe teritoriul Republicii Moldova. Cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale pentru persoanele care încheie contract cu Casa Națională se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în sumă fixă. 

...

Clara Sorocean

Șefa Direcției generale evidența individuală a contribuțiilor, Casa Națională de Asigurări Sociale

„Persoana poate achita contribuția prevăzută de lege la oricare instituție bancară din Republica Moldova. Ulterior, se apropie la Casa teritorială, unde se perfectează contractul individual de asigurări sociale. După semnare, solicitantului i se înmânează un exemplar și, în felul acesta, devine asigurat în sistemul public de asigurări sociale pe perioada solicitată, întrucât contractul este benevol, adică nu-l obligă nimeni să semneze”, declară Clara Sorocean, șefa Direcției generale evidența individuală a contribuțiilor, Casa Națională de Asigurări Sociale.

Asigurarea prin contract este o acțiune benevolă, iar perioada pentru care au fost plătite contribuții de asigurări sociale în baza contractului încheiat cu Casa Națională constituie perioadă asigurată, care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă și a ajutorului de deces.

...

Olga Mihaeș

Șefă adjunctă, Direcția generală pensii și alocații, Casa Națională de Asigurări Sociale.

„Contractul se încheie pentru perioada lipsă, pentru anii în care persoana nu a înregistrat activitate în câmpul muncii, indiferent de tipul acesteia: contract individual de muncă, de prestări servicii, activitate pe cont propriu. În cazul în care persoana decide să plece peste hotarele Republicii Moldova și vrea să se asigure, în fiecare an poate încheia un astfel de contract de asigurare socială benevolă cu CNAS, pentru a se asigura că la atingerea vârstei standard de pensionare, va putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă”, subliniază Olga Mihaeș, șefă adjunctă, Direcția generală pensii și alocații, Casa Națională de Asigurări Sociale.

Prin contract pot fi asigurate lunile anului bugetar curent, precum și perioadele retroactive, cu începere din anul 1999, pentru categoriile de persoane fizice neangajate sau care nu realizează un venit asigurat și, respectiv, din anul 2009 pentru persoanele fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual și, care nu se regăsesc în situațiile prevăzute la art. 4 al Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

...

Clara Sorocean

Șefa Direcției generale evidența individuală a contribuțiilor, Casa Națională de Asigurări Sociale

„Solicitantul singur alege perioada sau anul pe care vrea să-l cotizeze. Singura condiție este că contribuția se achită pentru anul în care se adresează și se perfectează contractul. Dar perioada asigurată poate fi oricare”, afirmă Clara Sorocean, șefa Direcției generale evidența individuală a contribuțiilor, Casa Națională de Asigurări Sociale.   

Altfel spus, dacă o persoană vrea astăzi să procure stagiul de cotizare pentru anul 2017, el nu va achita taxa fixă stabilită prin lege care era prevăzută de lege - de 7512 lei, dar cea reglementată de Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru 2024, adică de 17.552 lei, dacă este persoană fizică, și de 4463 lei dacă deține terenuri agricole. 

În 2023,  taxa fixă de contribuție socială a constituit 14.700 lei pentru persoanele fizice și  3270 lei pentru proprietarii terenurilor agricole. 

Oricine își poate procura stagiul de cotizare?

Potrivit celor două reprezentante CNAS, nu există restricții privind asigurarea benevolă. Oricine dispune de acest drept, dacă este cetățean al Republicii Moldova și dacă nu întrunește condițiile privind asigurarea unei pensii pentru limită de vârstă. 

...

Olga Mihaeș

Șefă adjunctă, Direcția generală pensii și alocații, Casa Națională de Asigurări Sociale

„Persoana trebuie să fie aptă pentru a încheia un contract. Persoanele cu dizabilități nu au dreptul să încheie un contract de asigurare socială privind asigurarea pensiei de dizabilitate, dar pot să-și procure stagiul de cotizare, care să le asigure pensia pentru limită de vârstă, la fel ca și ceilalți cetățeni. Aceste persoane pot activa în câmpul muncii pentru realizarea stagiului de cotizare. Nu este interzis prin lege de a fi încadrat în grad de dizabilitate și a activa în câmpul muncii, dacă îți permite sănătatea”, menționează Olga Mihaeș, șefă adjunctă, Direcția generală pensii și alocații, Casa Națională de Asigurări Sociale.

Ce înseamnă mai exact acest lucru? Contractul semnat cu CNAS nu-i asigură persoanei cu dizabilități dreptul la o pensie de dizabilitate.

„Dacă ea își va stabili pensia pentru limită de vârstă, atunci contractul se valorifică. Aceasta înseamnă că dacă o astfel de persoană vrea să-și cumpere stagiul de cotizare, poate face acest lucru”, precizează Clara Sorocean, șefa Direcției generale evidența individuală a contribuțiilor, Casa Națională de Asigurări Sociale.

Cetățenii moldoveni care lucrează peste hotare și vor să se asigure benevol, trebuie să fie foarte atenți și să se informeze dacă țara în care activează nu dispune de un acord bilateral în domeniul securității sociale cu Republica Moldova. În prezent, țara noastră are semnate 21 de astfel de acorduri, care le oferă șansă cetățenilor moldoveni să beneficieze de prestații sociale din partea statului în care lucrează. 

Calcule și (dez)avantaje

Cadrul normativ prevede că încheierea contractului de asigurare socială acordă dreptul persoanei la pensia pentru limită de vârstă, sau cunoscută în popor ca pensia minimă, care pentru 2024 este de 2620,62 lei pentru un stagiu complet de cotizare, adică de 34 de ani pentru bărbați și 33 ani și 6 luni pentru femei. Dar, ce se întâmplă când o persoană va procura doar 15 ani de cotizare și va avea un stagiu incomplet? În acest caz, va beneficia nu mai puțin de 50 la sută din valoarea pensiei pentru limită de vârstă, adică nu mai puțin de 1310,31 lei lunar. 

Acum, vă invităm să facem un calcul. După cum am spus, pentru acest an, taxa fixă de cotizare, stabilită de lege, este de 17.552 lei pentru persoanele fizice și de 4463 lei pentru proprietarii de teren agricol. Să presupunem că o persoană fizică are un stagiu de cotizare de 10 ani și vrea să își asigure benevol încă 5 ani de cotizare, pentru a putea beneficia de alocația pentru limita de vârstă. Aceasta înseamnă că ea va trebui să achite 87.760 lei (5*17.552). Atenție, persoana va avea stagiul minim de cotizare de 15 ani. Aceasta înseamnă că va beneficia de nu mai puțin de jumătate din valoarea pensiei pentru limită de vârstă, adică de 1310,31 lei. 

„Achitarea contractului de asigurare socială, în final, nu este un venit din care este calculat cuantumul pensiei, dar este o taxă fixă, care reprezintă un venit estimativ. De aceea și recomandăm persoanelor să fie angajate în câmpul muncii și să beneficieze de salariu. Pentru a cunoaște care este stagiul său de cotizare, înregistrat în Registrul de stat al evidenței individuale, persoana este în drept să se adreseze la Casa teritorială pentru a-i fi eliberat un extras de cont, oferit în mod gratuit. În acest mod, fiecare persoană poate vedea ce perioade de activitate au fost declarate de către angajator,” precizează  Olga Mihaeș, șefă adjunctă, Direcția generală pensii și alocații, Casa Națională de Asigurări Sociale.

O persoană poate procura mai mult de 15 ani de cotizare? 

Răspunsul este da. Ea poate achiziționa și până la 20 de ani de cotizare. Dar, aceasta ar înseamnă să achite câte 17.552 lei, sumă fixă prevăzută în acest an, pentru fiecare an cotizat. Plata ar fi colosală. Chiar și achiziționarea a cinci ani de cotizare costă destul de mult, după cum ne-au demonstrat calculele de mai sus. Datele statistice arată că numărul doritorilor de a beneficia de o pensie pentru limită de vârstă este constant, iar cel mai des solicită acest lucru proprietarii de terenuri agricole. Aceasta se explică și prin faptul că ei trebuie să achite o taxă de cotizare de trei ori mai mică decât persoanele fizice. 

„În cazul proprietarilor de terenuri agricole, din 2009 contractul de asigurare este benevol, nu este obligatoriu, indiferent că prelucrează sau nu terenurile de care dispun. Aceste persoane sunt conștiente că dacă nu vor achita, nu vor dispune de un stagiu de cotizare, iar ca urmare, nu vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă”, punctează Olga Mihaeș. 

Anul trecut, 257 de persoane din țara noastră s-au asigurat individual. În 2022 - 208 persoane, în 2021 - 277 persoane, iar în 2020 - 233 persoane. În această statistică nu sunt incluși proprietarii de terenuri agricole. Majoritatea contractelor de asigurare socială sunt încheiate pentru un termen de la cîteva luni până la un an, în unele cazuri și până la cinci ani, spun reprezentantele CNAS. 

Contractul de asigurare benevolă a stagiului de cotizare poate fi achitat în rate?

Oamenii dispun de această oportunitate și nu trebuie să achite întreaga sumă o dată. Cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale, în sumă fixă anuală, se achită în mărime de nu mai puțin de 1/12 din suma respectivă, ceea ce presupune că contractul nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mică de o lună.

„Din 1 ianuarie 2024, pentru fiecare solicitare a persoanei de asigurarea benevolă a anumitor perioade, se va încheie un contract nou, cu respectarea procedurii de încheiere și evidență a contractelor stabilite de CNAS. Până acum, persoana venea și încheia un contract pentru mai mulți ani și ulterior doar introducea sumele la bancă. Acum procedura a fost simplificată. Pentru fiecare an va fi întocmit un nou contract, care presupune o nouă sumă. Este doar o procedură tehnică”, specifică  Clara Sorocean, șefa Direcției generale evidența individuală a contribuțiilor, Casa Națională de Asigurări Sociale. 

Salariile în plic și economia tenebră

Stabilirea și acordarea unei pensii atât de mici prin achiziționarea anilor de cotizare este o măsură care își propune, inclusiv, să-i responsabilizeze pe oameni să lucreze oficial, în baza unui contract de muncă. 

„Asigurarea pe bază de contract îți dă dreptul la o pensie foarte mică. Atunci când angajatorul îți stabilește contribuția din salariul achitat, este o contribuție mai mare și îți oferă dreptul la toate prestațiile de asigurări sociale. Dacă ești angajat, ai dreptul și la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, și la indemnizațiile adresate familiilor cu copii, și la indemnizația pentru concediul anual. Contractele cu CNAS te asigură doar că peste 10 ani sau 20 de ani sau 30 de ani vei ieși la pensie și vei avea un stagiu de cotizare”, spune Clara Sorocean. 

Potrivit datelor statistice, rata de inactivitate a populației de 15 ani și peste a înregistrat valoarea de 54% în trimestrului III al anului trecut, fiind în descreștere cu 3,7 puncte procentuale față de nivelul aceleași perioade din 2022. Vârsta medie a populației ocupate este de 44 ani. Munca nedeclarată  în rândul salariaților a constituit 8,2% față de 6,8% în trimestrul III 2022. Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre bărbați (10,1%), decât printre femei (6,7%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (74,4%), construcții (10,4%), industrie (4,0%) și comerț (2,0%).

În sectorul informal au lucrat 17,2% din totalul persoanelor ocupate în economie. Ponderea persoanelor care au avut un loc de muncă informal a constituit 25,3% din totalul persoanelor ocupate. În sectorul non-agricol ocuparea informală a constituit 12,0%. Cea mai mare pondere a persoanelor ocupate informal în activitățile non-agricole este înregistrată în construcții (70,6% din totalul persoanelor ocupate în construcții).

...

Veaceslav Ioniță

Expert în științe economice

„Două treimi din populația ocupată în construcții lucrează în sectorul informal, generând anul trecut o evaziune fiscală de 3 miliarde lei. Astăzi, în Moldova în ramura construcțiilor sunt ocupate 68,5 mii persoane, dintre care doar 22,8 mii au contracte de muncă și salarii plătite oficial. Anul trecut, numărul celor din sectorul informal a atins cota maximă din toți ani de când avem ramura construcțiilor în Moldova. Dacă în perioada sovietică pe malul drept al Nistrului oficial angajați în construcție erau 120 mii persoane, atunci în prezent, numărul salariaților este de 5 ori mai mic și constituie doar 23,3 mii persoane. Restul - 43,4 mii persoane, activează în economia informală, fără contract de muncă, fără salariu oficial și fără să achite taxe sau impozite”, specifică Veaceslav Ioniță, expert în științe economice. 

Din numărul persoanelor ocupate informal, salariații au alcătuit 27,3%. Din totalul salariaților, 8,9% au avut un loc de muncă informal și, în același timp, au primit salariul în plic.

Primește cele mai noi articole direct
în inbox

Concluzii

Sperăm că prin acest articol te-am motivat să-ți faci curaj și să mergi la angajator ca să îl convingi să semnați un contract de muncă, care îți oferă nu doar drepturi și obligații, dar și multiple avantaje în caz de boală, accidente de muncă sau orice situație neprevăzută. Dacă angajatorul totuși insistă să-ți ofere salarii în plic, atunci îți recomandăm să nu mai pierzi timpul și să-ți cauți de muncă în altă parte. Delucru.md îți pune la dispoziție peste 11.700 de joburi în Chișinău și întreaga țară. Nu sta mult pe gânduri, cu un simplu click poți începe o nouă etapă în viața ta profesională, care nu doar să-ți asigure un salariu competitiv, dar și o pensie bună, pentru o bătrânețe lipsită de griji. 

Fii realist și nu uita că pensia nu reprezintă înlocuirea venitului pierdut pe parcursul vieții, în  baza sumelor plătite drept contribuții la fondul de pensii. Procentul pe care pensia îl reprezintă din valoarea salariului se numește rata de înlocuire, care în Republica Moldova constituie peste 40%.  

Caută un loc de muncă după:
Redacția  delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
heart
Abonați-vă la rețelele noastre sociale, unde publicăm conținut util și interesant
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?