Publicat Recent

Jurist principal (responsabil de achiziții), Secția juridica și achiziții

Informații de bază

Salariu:
de la 10 000 MDL
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare
Experiență:
Entry-Level (< 2 ani)
Oraș:
Centru, Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul general al postului:

Asigurarea organizării corecte a activităților de achiziție în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

Sarcini de bază:

 1. participă la elaborarea planului anual al achizițiilor publice, înaintează propuneri, sistematizează date, generează informații, întreprinde masuri privind asigurarea transparenței decizionale;
 2. întocmește și monitorizează publicarea anunțurilor în termenii stabiliți de cadrul legal;
 3. asigură întocmirea și coordonarea documentației aferente achizițiilor publice;
 4. participă la procedura de achiziții și întocmește procesele verbale aferente procedurii;
 5. întocmește contractele de achiziții publice cu operatorii economici;
 6. generează, sistematizează și examinează rapoarte;
 7. întocmește și ține evidența actelor aferente procedurii de achiziție.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cerințe specifice funției:

Studii: – superioare de licență sau echivalente, în domeniul economiei, financiar, contabilitate, juridic.

Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniul aferent funcției.

Cunoştinţe:

 • Posedarea limbilor română şi rusă;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 • Abilități personale de negociere, luarea deciziilor;
 • Abilități profesionale de planificare, raportare și gestionare eficientă a timpului de lucru;
 • Cunoștințe în utilizarea computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: -  organizare,  lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție,  desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • CV
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Bibliografia

•         Hotărîrea Guvernului Nr. 487 din [vezi telefon]13-07-2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

Termen de aplicare:

26 august 2022, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3

Date de contact: tel: [vezi telefon]060067955, [vezi telefon]022211658;

email: hr@oda.md

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012  

Trimite CV

Despre companie

O institutie publică, necomercială, non-profit care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Număr de contact:
E-mail:
Pagina web:
Rețele sociale:

Locuri de muncă similare în această companie

Locuri de muncă similare

Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?