Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 2 ani
Oraș:
Centru, Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul general al postului:

Asigurarea organizării corecte a activităților de achiziție în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

Sarcini de bază:

 1. participă la elaborarea planului anual al achizițiilor publice, înaintează propuneri, sistematizează date, generează informații, întreprinde masuri privind asigurarea transparenței decizionale;
 2. întocmește și monitorizează publicarea anunțurilor în termenii stabiliți de cadrul legal;
 3. asigură întocmirea și coordonarea documentației aferente achizițiilor publice;
 4. participă la procedura de achiziții și întocmește procesele verbale aferente procedurii;
 5. întocmește contractele de achiziții publice cu operatorii economici;
 6. generează, sistematizează și examinează rapoarte;
 7. întocmește și ține evidența actelor aferente procedurii de achiziție.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cerințe specifice funției:

Studii: – superioare de licență sau echivalente, în domeniul economiei, financiar, contabilitate, juridic.

Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniul aferent funcției.

Cunoştinţe:

 • Posedarea limbilor română şi rusă;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 • Abilități personale de negociere, luarea deciziilor;
 • Abilități profesionale de planificare, raportare și gestionare eficientă a timpului de lucru;
 • Cunoștințe în utilizarea computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: -  organizare,  lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție,  desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • CV
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Bibliografia

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea Nr. 845 din 03-01-1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
 • Legea Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice;

•         Hotărîrea Guvernului Nr. 487 din 13-07-2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

Termen de aplicare:

26 august 2022, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3

Date de contact: tel: 060067955, 022211658;

email: [email protected], [email protected].

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 

Despre companie

O institutie publică, necomercială, non-profit creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007,
care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
bd. Ștefan cel Mare, 134
Număr de contact:
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?