Informații de bază

Salariu:
de la 9 310 MDL
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 2 ani
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) este în așteptarea a unui coleg/ă pentru funcția de Auditor intern principal, Serviciul audit intern.

ANSC este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, având competența soluționării contestațiilor formulate în cadrul procedurilor de achiziție în conformitate cu Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.

În calitatea de Auditor intern principal, Serviciul audit intern, sarcinile de bază ale funcţiei sunt:

  • Stabilirea obiectivelor misiunii de audit intern de comun acord cu conducătorul structurii auditate.
  • Asigurarea elaborării planului anual și a raportului anual al activității de audit public intern.
  • Efectuarea în cadrul autorității a misiunilor de audit intern și elaborarea recomandărilor de rigoare.
  • Monitorizarea procesului de implementare a recomandărilor înaintate ca urmare a misiuniilor de audit și raportarea nivelului de realizare.
  • Documentarea constatărilor de audit în dosarele curente şi permanente de audit în conformitate cu SNAI.
  • Raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit.

Cerinţe specifice pentru candidat:

1. Experiență profesională în domeniu auditului intern în sectorul public – minim 2 ani;
2. Studii superioare finisate, în domeniul auditului, contabilității sau economic, studii de masterat/doctorat în domeniu vor constitui un avantaj;
3. Deţinerea certificatului de calificare al auditorului intern în sectorul public (eliberat de către Comisia de certificare din cadrul Ministerului Finanțelor);
4. Cursuri de perfecționare profesională în domeniu absolvite în ultimii 3 ani vor constitui un avantaj;
5. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
6. Abilități de utilizare a computerului și a programelor de prelucrare a datelor și informațiilor.
7. Abilități analitice, de comunicare eficientă (verbal/scris), planificare, raportare, organizare.

Agenția oferă:

1. Salariul stabil, achitat în termen, în cuantum:
- De la 9 310 lei (în dependență de vechime);
- Spor lunar - 1 300 lei;
- Spor pentru performanță de până la 10% din salariul de funcție;
- Gradul de calificare (lunar) conferit funcționarilor publici;
- Premii unice de sărbători;
- Premiul anual.
2. Angajare oficială;
3. Echipă dinamică și profesionistă;
4. Concediu anual de odihnă - de la 35 zile calendaristice;
5. Acumularea experienței și creșterea profesionalismului;
6. Posibilitatea de a studia toate subtilitățile profesiei;
7. Mediu de lucru confortabil și prietenos;
8. Spațiu de muncă dotat cu toate cele necesare;
9. Oficiu modern în sectorul Centru al mun. Chișinău. 

Dosarul de concurs trebuie să conțină:
1. Formularul de participare (https://cariere.gov.md/ckfinder/files/Formular_de_participare_cariere_gov_md.docx);
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare
4. Copia carnetului de muncă și certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019;
5. Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere (https://www.ansc.md/sites/default/files/document/attachments/declaratie_pe_proprie_raspundere_model.doc).

Termenul de depunere a dosarului: 13.10.2023, ora 17:00

Dacă ai citit acest anunț, te entuziasmează ideea de a face parte dintr-o echipă profesionistă și te potrivești perfect cu cerințele noastre, expediază dosarul de concurs la e-mail-ul resurse.umane@ansc.md sau la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124, et. 4, bir. 401.

Pentru detalii: 022 820 653 sau la adresa https://cariere.gov.md/ro/job/auditor-intern-principal/18921, unde vei găsi informație privind condițiile de participare la concurs și bibliografia concursului pentru proba scrisă.

Despre companie

Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor a fost instituită în conformitate cu legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice fiind o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care examinează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică. 

Agenția dispune de independenţă organizaţională, funcţională, operaţională şi financiară și nu se subordonează niciunei alte autorități sau instituții publice, avînd obligația de a apăra drepturile și interesele legitime ale tuturor părților implicate în contestaţiile trimise spre soluționare fără nicio privilegiere sau discriminare.

Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor este apolitică, nu sprijină și nu acordă asistență niciunui partid politic și își exercită competențele cu respectarea principiilor independenței și stabilității în funcție a consilierilor de soluționare a contestațiilor, a principiilor transparenței și imparțialității în luarea deciziilor.

Procedura de examinare și soluționare a contestațiilor se desfășoară potrivit legii, cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității și al dreptului la apărare.

Agenția are în componența sa șapte consilieri pentru soluționarea contestaţiilor, inclusiv directorul general și directorul general adjunct, care au statut de persoane cu funcții de demnitate publică care examinează contestațiile prin intermediul completelor de soluționare a contestațiilor formate din 3 membri.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
bd. Șrefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4
Număr de contact:
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?