...

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe

Companie verificată de echipa delucru.md
0

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe

Companie VIP Chișinău
0

Despre companie

Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe (în continuare – CTIF) este o instituție publică, al cărui fondator este Ministerul Finanțelor, și are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile: finanțe publice, achiziții publice, fiscal, vamal, în partea ce ține, în temei, de administrarea și dezvoltarea sistemelor informaţionale, a infrastructurii TIC și a altor infrastructuri conexe activității desfășurate în cadrul Ministerului Finanțelor și a autorităților administrative din subordinea acestuia, precum și de implementarea tehnologiilor informaționale atât în cadrul entităților menționate, cât și în afara Ministerului Finanțelor.

Instituția are autonomie financiară și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Statutului său, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018, sub conducerea Consiliului – organ colegial superior și a directorului CTIF, care asigură activitatea executivă a instituției.

Mai mult

Informație despre companie

  • Oraș: Chișinău
  • Număr de contact: 060588817
  • E-mail:
  • Company Size: 100
  • Pagina web: