...

CA DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP SA

Companie verificată de echipa delucru.md
0

CA DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP SA

Companie VIP Chișinău
0

Despre companie

INFORMAŢII PRIVIND ENTITATEA DE INTERES PUBLIC -

COMPANIA DE ASIGURĂRI

„DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA

 

 1. Denumirea completă a Companiei:

Compania de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA

 1. Numărul şi data înregistrării de stat: 1002600020908 din 23.07.2001
 2. Licenţa de activitate:

seria CNPF nr.000842 din 29.03.2011, eliberată pe un termen nelimitat

 1. Sediul: MD2068, mun.Chişinău, bvd.Moscova, nr.15/7
 2. Datele de contact:

Tel: 022 265 700, 022 265 701, fax: 022 265 713

e-mail: office@donaris.md,

 1. Pagina web: www.donaris.md
 2. Genul exclusiv de activitate: asigurări generale şi reasigurări
 3. Statutul: înregistrat în redacție nouă la Camera Înregistrării de Stat la 10.03.2015, cu modificări și completări ulterioare înregistrate la  06.2015, 05.11.2015, 25.11.2015, 26.02.2016
 4. Organele de conducere ale Companiei:

a) Consiliul de Supraveghere

Franz Fuchs – preşedinte; Sonja Raus – membru; Marek Golebiewski – membru.

b) Comisia de cenzori: ÎM „First Audit International” SA

c) Organul executiv (Consiliul de Administrație):

Dinu Gherasim, Director General, Președintele Consiliului de Administrație

Andrei Plamădeală, Director Financiar, membrul Consiliului de Administrație

Contabil –şef: Oboroc Elena

 1. Lista acționarilor care dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate:

- compania VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, cu sediul în Schottenring 30, A-1010 Vienna, Republica Austria, codul fiscal FN 75687f, deținător de 1 877 319 acțiuni sau 99,9869% din numărul total de acțiuni  ordinare cu drept de vot emise.

 1. Informația privind:

- societatea de registru: Registrator Independent „Registru – Ind” S.A., MD2012, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 22/1 of.60, Director O.Bujor, tel. (022) 22-49-63, fax (022) 22-15-07, contract nr.09/16 din 09.12.2016; autorizație de societate de registru nr.0005 valabilă 01.01.2015 -31.12.2020.

- auditorul: ÎCS „KPMG Moldova” SRL, Bd. Stefan cel Mare, nr. 171/1 Et.8, MD-2004 Chisinau Republica Moldova, administrator John Lane, Tel: +373 (22) 580 580 Fax: +373 (22) 540 499 www.kpmg.md, contractul de audit  nr.AEL/17034 din 12.10.2017, licența  seria A MMII Nr. 053557 din 22.11.2004, valabilă până la 22.11.2019.

 1. Factorii de resort autorizați să primească şi să soluţioneze sesizările/reclamaţiile clienţilor:

Oficiul Central:

Director General D.Gherasim, tel: 022 265 711, fax: 022 265 713

Orele de audienţă pentru public: Luni, Joi, între orele 11:00 -12:00

Şef Departament regularizare Daune V.Stradnic,

tel: 022 444 558, fax: 022 434 616

Şef Departament Juridic E.Ivaniuc,  tel: 022 265 714, fax: 022 265 713

Mai mult

Informație despre companie

 • Oraș: Chișinău
 • Număr de contact: 022265745, 079912075
 • E-mail:
 • Company Size: 500
 • Pagina web: http://donaris.md/