Вакансия от  10 октября 2022

Consultant, Serviciul Poduri, Direcția siguranța și întreținerea construcției rutiere

Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor Кишинёв Full Time 12740 MDL
Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor Кишинёв Full Time 12740 MDL

Основная информация

Зарплата:
12 740 MDL
Вид занятости:
Full Time
Образование:
высшее
Oпыт:
Это преимущество
Город:
Кишинёв

Описание вакансии

Consultant, Serviciul Poduri, Direcția siguranța și întreținerea construcției rutiere

Scopul funcţiei 

Scopul general al funcției este întreprinderea acțiunilor cu privire la menținerea lucrărilor de artă într-o stare tehnică „Bună” prin elaborarea unui complex de măsuri orientate spre asigurarea și sporirea securității traficului rutier/pietonal, precum și exploatarea acestora în condiții de siguranță și confort, inclusiv prin elaborarea strategiilor de dezvoltare, conceptelor de perspectivă, cu privire la dezvoltarea rețelei de drumuri publice (inclusiv lucrările de artă) în concordanță cu cerințele economiei naționale, prioritizarea măsurilor speciale în funcție de starea tehnică, intensitate, structura traficului, categoria tehnică, însemnătatea socio-economică.

Cerinţe specifice

  • Studii superioare cu specializarea ”Căi Ferate, Drumuri și Poduri” sau ”Construcții și Inginerie Civilă”;
  • Experiență profesională constituie un avantaj;
  • Cunoașterea cadrului legislativ și normativ național în domeniu;
  • Nivel intermediar de utilizare a MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, AutoCAD constituie un avantaj).

Sarcinile de bază

  • Implicarea în elaborarea unui complex de măsuri orientate spre asigurarea și sporirea capacităților portante și securității traficului rutier/pietonal la lucrările de artă, pentru exploatarea acestora în condiții de siguranță și confort (expertizare, proiectare, reparații curente/periodice/capitale).
  • Implicarea în elaborarea programelor și politicilor cu privire la remedierea degradărilor atestate în cadrul inspectărilor periodice, expertizelor tehnice a lucrărilor de artă în vederea stabilirii stării tehnice și întocmirea informațiilor, rapoartelor ce țin de gestionarea lucrărilor de artă, și stabilirea cauzelor/condițiilor ce duc la reducerea capacității portante a podurilor și pasajelor, (deteriorarea acestora), prioritizarea și soluții de reparații curente/periodice/capitale,  ținând cont de gradul lor de uzură și starea tehnică, intensitatea și structura traficului, categoria tehnică, însemnătatea social-economică.
  • Implicarea în elaborarea politicilor normative cu privire la lucrările de artă în concordanță cu ultimele evoluții, armonizarea standardelor internaționale la cerințele naționale.
  • Implicarea în elaborarea strategiilor de dezvoltare, conceptelor de perspectivă, cu privire la dezvoltarea rețelei de drumuri publice (inclusiv lucrările de artă) în concordanță cu cerințele economiei naționale.
  • Implicarea în elaborarea unui complex de măsuri orientate spre asigurarea și sporirea calității lucrărilor de artă (implicarea proceselor/tehnologiilor/materialelor contemporane), digitalizarea informației în vederea eficientizării prestării serviciilor, automatizării unor procese (include: implementarea reclasificării și reamplasării kilometrice a lucrărilor de artă, prin stabilirea poziției GPS, asigurarea implementării bazei de date (electronice) a podurilor și podețelor, asigurarea evidenței tehnice a lucrărilor de artă, completarea datelor în programul ArcGis, stabilirea itinerarelor pentru transportul cu greutăți și gabarite ce depășesc limitele admise, precum și pentru transportul ce transporta mărfuri periculoase).
  • Colaborarea efectivă cu servicii, direcții din cadrul întreprinderii, S.A. “Drumuri”  precum și cu alte entități juridice și persoane fizice prin crearea și participarea în cadrul comisiilor și grupurilor de lucru în vederea creșterii calității, productivității proceselor, oferind inovație si plus valoare.

Tip de angajare

Pe perioadă nedeterminată.

Salariul pe funcție

12 740,00 lei lunar cu adaosuri și sporuri prevăzute de Regulamentul privind sistemul de salarizare al salariaților Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”.

Candidații vor expedia CV-ul la adresa de e-mail resurse.umane@asd.md. Persoanele selectate vor fi contactate și invitate la un interviu.

Pentru detalii suplimentare: Carolina Anțalovschi (022) 74-07-70.

О компании

HR менеджер не успел заполнить данное поле, но можете быть уверены, у этой компании очень интересная история. Вскоре мы свяжемся с их менеджером и прпоросим дополнить информацию. А пока можете посмотреть их предложения о работе.

Отзывы о компании

Оцените компанию:
0 star star star star star 0 отзывов

Контакты

Телефон:
022 74 07 70
Эл. почта:
resurse.umane@asd.md
Вы все еще ищете работу или ищете сотрудников для своего бизнеса?