Publicat azi

Consultant superior al Direcției analitică și armonizarea politicilor din cadrul Direcției generale politici fiscale și vamale

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare
Experiență:
De la 1 an
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

a) Scopul general al funcţiei:
 • Crearea şi implementarea cadrului analitic standard pentru efectuarea analizei impactului obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe termen mediu;
 • organizarea procesului de colectare a datelor şi informaţiilor pentru efectuarea analizei impactului obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe termen mediu; efectuarea evaluării ex-ante și ex-post a impactului obiectivelor politicii fiscale și vamale pe termen mediu.
b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
 • Elaborarea rapoartelor de performanță și progres a documentelor de politici;
 • Elaborarea micro- şi macro- modelelor de simulare a impozitelor şi taxelor pentru efectuarea analizei impactului obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe termen mediu;
 • Organizarea procesului de colectare și furnizare a datelor şi informaţiilor la diferite nivele şi crearea bazei de date necesare;
 • Monitorizarea şi studierea practicii altor ţări privind metodologia de efectuare a analizei de impact şi elaborarea micro- şi macro- modelelor de simulare a impozitelor şi taxelor;
 • Monitorizarea şi analiza facilităţilor fiscale și vamale, participarea la evaluarea ex-post a impactului implementării obiectivelor politicii fiscale și vamale.
Cerințe specifice:
 • Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în, economie, finanțe, fiscalitate sau domeniul vamal;
 • Experienţă profesională – cel puțin 1 an în domeniu fiscal, vamal, finanțe, economie;
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel B1 sau a unei alte limbi de circulaţie internaţională.
 • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.
Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de consultant superior al Direcției analitică și armonizarea politicilor din cadrul Direcției generale politici fiscale și vamale
 • Codul fiscal nr.1163/1997;
 • Codul vamal nr.1149/2000;
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanțelor.

Despre companie

Ministerul Finanţelor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. În calitate de supervizor principal la nivelul finanțelor publice, Ministerul Finanțelor asigură reglementarea și implementarea politicilor în domeniul managementului finanțelor publice.

Misiunea

Ministerul Finanțelor reprezintă organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil de elaborarea politicilor previzibile, sustenabile și corecte în domeniul managementului finanțelor publice, prin promovarea transparenței bugetare, în strînsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative, în scopul asigurării unui echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile.

Viziunea

Activitatea Ministerului Finanțelor este axată în mod primordial pe atingerea unui nivel optim în dezvoltarea economică a societății. Prin urmare, relația cu propriul personal, partenerii și societatea civilă reprezintă componenta cheie în exercitarea cu succes a mandatului său.

Valorile

Ministerul Finanțelor își propune să fie de încredere, corect, transparent, rațional․

Sarcina de bază a Ministerului este să asigure un echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile. Domeniile principale de activitate ale Ministerului sunt: politicile bugetare, de contabilitate, audit, achiziții publice, fiscale și vamale, și administrarea acestora.

Responsabilitatea Ministerului este de a dezvolta politici previzibile, sustenabile și corecte privind reglementarea activității de întreprinzător, politici de impozitare, vamale, de contabilitate și de audit, în strânsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative.

În baza obiectivelor programului său de activitate, Ministerul Finanţelor elaborează setul necesar de acte normative care reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare şi de evidență contabilă, întocmeşte prognoze pe termen mediu şi de lungă durată privind resursele financiare, identifică soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice, asigură încasările şi plaţile la bugetul de stat.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa postului vacant
Chișinău, Bulevardul Grigori Vieru
Număr de contact:
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?