Publicat  01 Februarie 2023
Ofertă de muncă fierbinte

Expert juridic al Direcției legislație bancă centrală

Ofertă de muncă fierbinte
Banca Națională a Moldovei Chișinău Full Time Negociabil
Banca Națională a Moldovei Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 4 ani
Oraș:
Chișinău
APLICĂ CU ÎNCREDERE
Companie verificată de echipa delucru.md
Job verificat de echipa delucru.md

Descrierea poziției vacante

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 8,5 (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova), iar pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţământ respective;
 • Experienţă de minim 4 ani în domeniul dreptului;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 • Abilitati  demonstrabile de realizare a studiilor /analizelor care vizeaza subiecte juridice complexe, inclusiv in limba engleza.

Principalele atribuții funcționale:

 • Participarea la analiza si avizarea din punct de vedere a legalităţii proiectelor de acte normative elaborate de către Banca Naţională a Moldovei în domeniul bancar;
 • Întocmirea opiniilor juridice/avizelor asupra proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi, pertinente domeniilor de competenta a BNM, în limitele şi în modul prevăzut de legislaţie;
 • Acordarea consultaţiilor ad-hoc pentru problemele de drept;
 • Participarea la întruniri cu reprezentanţi ai autorităţilor publice ale Republicii Moldova, sistemului bancar, instituţiilor internaţionale, în măsura necesară bunei exercitări de către Banca Naţională a Moldovei a funcţiilor şi atribuţiilor sale;
 • Efectuarea studiilor de caz şi analiză a cadrului de reglementare naţional şi internaţional, a practicilor şi doctrinei relevante;
 • Prezintarea studiilor și cercetărilor realizate pe marginea unor subiecte de relevanță colaboratorilor Băncii Naționale, în scopuri de instruire.

Termen-limită:

 • 05 februarie 2023

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Bibliografie de referință:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Codul civil nr.1107 din 06.06.2003
 • Legea privind societăţile pe acţiuni din nr. 62-XIII din 02.04.1997
 • Legea privind actele normative nr.100 din 22.17.2017
 • Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995
 • Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017
 • Legea cu privire la lichidarea băncilor nr.550-XIII din 21.07.1995
 • Codul administrativ nr. 116/2018
 • Legea privind reglementarea valutară nr.62 din 21.03.2008
 • Legea nr.114/2012 privind serviciile de plata si moneda electronica
 • Legea privind Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare nr.234 din 03.10.2016

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

Despre companie

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu succes a obiectivelor trasate, BNM își dezvoltă încontinuu cadrul de reglementare, de raportare și de guvernanță instituțională.

Politica noastră de recrutare constă în selectarea şi angajarea persoanelor cu experiență, dar și a absolvenților din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale etc), care prin responsabilitate, profesionalism și cooperare vor contribui la atingerea obiectivelor BNM.

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, iar comisiile de testare formate din specialişti din cadrul instituției evaluează gradul de cunoaştere de către candidaţi a domeniului de specialitate, a limbilor moderne și a tehnologiilor informaţionale.

,,Să fii parte din echipa Băncii Naționale a Moldovei reprezintă o experiență unică de dezvoltare profesională și personală. Fiind angajat al BNM, vei avea satisfacția de a te afla într-un mediu profesionist și vei contribui personal la îndeplinirea obiectivelor de responsabilitate civică.”

Foto și video

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Grigore Vieru Blvd 1
E-mail:
recrutare@bnm.md
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?