Publicat  11 Septembrie 2023

Specialist principal, Direcția administrativ - financiară (2)

Informații de bază

Salariu:
de la 7 240 MDL
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 1 an
Oraș:
Centru, Chișinău

Descrierea poziției vacante

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) este în așteptarea a unui coleg/ă pentru funcția de Specialist principal, Direcția administrativ - financiară.

ANSC este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, având competența soluționării contestațiilor formulate în cadrul procedurilor de achiziție în conformitate cu Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.

În calitatea de Specialist principal, Direcția administrativ - financiară, sarcinile de bază ale funcţiei sunt:

 • Asigurarea procesului de achiziție a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor pentru necesitățile Agenției.
 • Participarea la elaborarea planurilor de achiziții publice și monitorizarea, executarea contractelor.
 • Întocmirea și prezentarea organelor de resort a dărilor de seamă financiare, rapoartelor fiscale și statistice lunare, trimestriale și anuale.
 • Asigurarea integrității și bună păstrare a documentelor gestionate.
 • Recepționarea și expedierea corespondenței, recepționarea bunurilor livrate și conlucrarea cu reprezentanții operatorilor economici, întru asigurarea funcționării Agenției.

Cerinţe specifice pentru candidat:

 • 1 an de experiență profesională în domeniu (în conformitate cu Clasificatorul unic al funcțiilor publice).
 • Superioare finisate în finanțe, administrare publică;
 • Studii de masterat/doctorat în drept vor servi un avantaj;
 • Cunoașterea cadrului legal în domeniul contabiltății, achizițiilor publice;
 • Experiență de lucru în sectorul public va servi un avantaj;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 • Abilități de utilizare a computerului și a programelor de prelucrare a datelor și informațiilor;
 • Abilități dovedite de comunicare eficientă (verbal/scris), planificare, lucru în echipă, instruire.

Agenția oferă:

1. Salariul stabil, achitat în termen, în cuantum:
- De la 7 240 lei (în dependență de vechime);
- Spor lunar - 1 300 lei;
- Spor pentru performanță de până la 10% din salariul de funcție;
- Gradul de calificare (lunar) conferit funcționarilor publici;
- Premii unice de sărbători;
- Premiul anual.
2. Angajare oficială;
3. Echipă dinamică și profesionistă;
4. Concediu anual de odihnă - de la 35 zile calendaristice;
5. Acumularea experienței și creșterea profesionalismului;
6. Posibilitatea de a studia toate subtilitățile profesiei;
7. Mediu de lucru confortabil și prietenos;
8. Spațiu de muncă dotat cu toate cele necesare;
9. Oficiu modern în sectorul Centru al mun. Chișinău. 

Dosarul de concurs trebuie să conțină:
1. Formularul de participare (https://cariere.gov.md/ckfinder/files/Formular_de_participare_cariere_gov_md.docx);
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare
4. Copia carnetului de muncă și certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019;
5. Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere (https://www.ansc.md/sites/default/files/document/attachments/declaratie_pe_proprie_raspundere_model.doc).

Termenul de depunere a dosarului: 18.09.2023, ora 17:00

Dacă ai citit acest anunț, te entuziasmează ideea de a face parte dintr-o echipă profesionistă și te potrivești perfect cu cerințele noastre, expediază dosarul de concurs la e-mail-ul [email protected] sau la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124, et. 4, bir. 401.

Pentru detalii: 022 820 653 sau la adresa https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-principal-directia-administrativ-financiara-2/18924, unde vei găsi informație privind condițiile de participare la concurs și bibliografia concursului pentru proba scrisă.

Despre companie

Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor a fost instituită în conformitate cu legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice fiind o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care examinează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică. 

Agenția dispune de independenţă organizaţională, funcţională, operaţională şi financiară și nu se subordonează niciunei alte autorități sau instituții publice, avînd obligația de a apăra drepturile și interesele legitime ale tuturor părților implicate în contestaţiile trimise spre soluționare fără nicio privilegiere sau discriminare.

Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor este apolitică, nu sprijină și nu acordă asistență niciunui partid politic și își exercită competențele cu respectarea principiilor independenței și stabilității în funcție a consilierilor de soluționare a contestațiilor, a principiilor transparenței și imparțialității în luarea deciziilor.

Procedura de examinare și soluționare a contestațiilor se desfășoară potrivit legii, cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității și al dreptului la apărare.

Agenția are în componența sa șapte consilieri pentru soluționarea contestaţiilor, inclusiv directorul general și directorul general adjunct, care au statut de persoane cu funcții de demnitate publică care examinează contestațiile prin intermediul completelor de soluționare a contestațiilor formate din 3 membri.

Poziții vacante active

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
bd. Șrefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4
Număr de contact:
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?