Informații de bază

Salariu:
2 860 MDL
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 3 ani
Oraș:
Galați, România

Descrierea poziției vacante

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI

A N U N Ţ                                                                                                 

privind organizare concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate financiar-contabil

Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la  concurs a unui post de referent de specialitate financiar-contabil.

Condiţii de participare la concurs:

1.1. Studii şi sau calificări necesare:

 • studii universitare de lungă durată/studii universitare de licenţă în domeniul economic;
 • studii universitare de masterat/studii postuniversitare în domeniul economic.
 • experienţă într-un post similar de minim 3 ani (de preferat o companie cu număr mare de salariaţi)

1.2. Specifice:

 • cunoştinte solide de legislatie privind salarizarea si a muncii;
 • cunoştinţe temeinice privind sistemul organizatoric şi financiar-contabil;
 • cunoştinţe solide privind legislaţia în vigoare privind domeniul financiar-contabil;
 • să probeze o bună cunoaştere a conducerii contabilităţii computerizate;
 • cunoştinte de operare pe calculator Microsoft Office (word, Excel), Internet.

ATRIBUȚII.PRINCIPALE:

 • calculează drepturile salariale ale angajaţilor conform pontajului, contractelor de muncă, politicii firmei şi legislaţiei în vigoare;
 • întocmeşte situaţii referitoare la tichetele de masă;
 • întocmeşte declaraţiile lunare de salarii, respectând legislaţia în vigoare;
 • asigurarea calculului drepturilor salariale şi a contribuţiilor firmei legat de impozitarea salariilor;
 • colaborează cu departamentul de resurse umane pentru operarea modificarilor în calculul salariilor (intrari/iesiri de personal, modificari de salarii, functii, locuri de munca, sanctiuni, imputatii, retineri, garantii, prezenta, concedii medicale, fara plata, acordare de prime sau bonusuri, etc.);
 • emite centralizatorul de salarii, statele de plată, situaţiile de reţineri şi garanţii, fluturaşii de salar;
 • întocmeşte situaţiile de costuri salariale şi rapoartele lunare cu privire la costurile de personal;
 • întocmeşte statele de plată şi asigură semnarea păstrarea şi arhivarea lor;
 • întocmește notele contabile de salarii și balanțele analitice eferente fiecărei luni în parte;
 • organizarea evidenţierii contabile a operaţiunilor instituţiei;
 • asigură deplină confidenţialitate a datelor cu care operează.
 • orice alte activități care țin de suportul operațional și administrativ al activității din cadrul departamentului financiar-contabil.

_____________

Actele necesare  înscrierii la concurs:

 • copie a actului de identitate;
 • curriculum vitae;
 • copii ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, dacă e cazul);
 • copii ale diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări, etc;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

CONCURSUL CONSTĂ ÎN : INTERVIU. _

            Dosarele de concurs se depun la Departamentul  Resurse Umane, până la data de 28.11.2022, între orele 8.00- 16.00, de luni până vineri, precum şi online la adresa de e-mail [email protected].  

 • Persoanele selectate să participe la concurs vor prezenta, înainte de data concursului, actele în original în vederea verificării conformităţii copiilor

      Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul Universităţii “Danubius” din Galaţi: https://univ-danubius.ro/news/anunt-privind-organizare-concurs-pentru-ocuparea-unui-post-de-referent-de-specialitate-financiar-contabil.

* Detalii despre Procedura de angajare în România a cetățenilor din Republica Moldova: (click)

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Bulevardul Galati nr. 3
Număr de contact:
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?