Publicat  29 Noiembrie 2022
Ofertă de muncă fierbinte

Consultant principal al Secției finanțele în sănătate și protecție socială din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale (FP 58) - 1 funcție vacantă.

Ofertă de muncă fierbinte
Ministerul Finanțelor Centru, Chișinău Full Time Negociabil
Ministerul Finanțelor Centru, Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 1 an
Oraș:
Centru, Chișinău
APLICĂ CU ÎNCREDERE
Companie verificată de echipa delucru.md
Job verificat de echipa delucru.md

Descrierea poziției vacante

Scopul general al funcției:

Asigurarea realizării practice a politicii financiare de stat în domeniul cheltuielilor bugetare în sectorul protecție socială.

Sarcinile de bază ale funcției:

<!-- [if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Elaborarea, modificarea și executarea bugetului de stat pe domeniul protecție socială, în particular politicile de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii.

<!-- [if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu pe domeniul protecție socială.

<!-- [if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Avizarea proiectelor de acte legislative și normative în domeniul protecție socială, în particular domeniile asigurării cu pensii, violență în familie și domeniul raporturilor de muncă și parteneriat social.

<!-- [if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Monitorizarea executării bugetului de stat pe domeniul protecției sociale.

<!-- [if !supportLists]-->5.    <!--[endif]-->Examinarea petițiilor și adresărilor ce țin de sectorul patronat, parvenite de la cetățeni, organele publice centrale și alte.

Cerințe specifice:

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente în domeniul economiei și/sau finanțe.

Experiență profesională: cel  puțin 1 an în domeniul finanțe/economie.

  • Cunoașterea legislației  în domeniu.
  • Cunoașterea politicilor, precum și a practicilor pozitive naționale și de peste hotare în domeniu.  
  • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă, germană)   la nivelul B1.
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: profesionalism, receptivitate la idei și concepții noi, operativitate, creativitate, inițiativă,  planificare, organizare eficientă a volumului de lucru, comunicare eficientă, etc.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, exigență, loialitate, modestie, onestitate, disciplinar, corectitudine, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă și interviu la funcția vacantă de consultant principal al Secției finanțele în sănătate și protecție socială din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale

<!-- [if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Legea bugetară anuală.

<!-- [if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014.

<!-- [if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale.

<!-- [if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995.

<!-- [if !supportLists]-->5.    <!--[endif]-->Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.

<!-- [if !supportLists]-->6.    <!--[endif]-->Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

<!-- [if !supportLists]-->7.    <!--[endif]-->Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală anuală.

<!-- [if !supportLists]-->8.    <!--[endif]-->Legea asistenței sociale nr.547/2003.

<!-- [if !supportLists]-->9.    <!--[endif]--> Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

<!-- [if !supportLists]-->10. <!--[endif]--> Legea privind serviciile sociale nr.123/2010.

<!-- [if !supportLists]-->11. <!--[endif]-->Legea nr.140/2013 privind protecția socială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.

<!-- [if !supportLists]-->12. <!--[endif]-->Legea nr.190/2003 cu privire la veteran.

<!-- [if !supportLists]-->13. <!--[endif]-->Legea nr.121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie.

<!-- [if !supportLists]-->14. <!--[endif]-->Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

<!-- [if !supportLists]-->15. <!--[endif]-->Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.

<!-- [if !supportLists]-->16. <!--[endif]-->Hotărârea Guvernului nr.594/2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală”.

 

Despre companie

Ministerul Finanţelor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. În calitate de supervizor principal la nivelul finanțelor publice, Ministerul Finanțelor asigură reglementarea și implementarea politicilor în domeniul managementului finanțelor publice.

Misiunea

Ministerul Finanțelor reprezintă organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil de elaborarea politicilor previzibile, sustenabile și corecte în domeniul managementului finanțelor publice, prin promovarea transparenței bugetare, în strînsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative, în scopul asigurării unui echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile.

Viziunea

Activitatea Ministerului Finanțelor este axată în mod primordial pe atingerea unui nivel optim în dezvoltarea economică a societății. Prin urmare, relația cu propriul personal, partenerii și societatea civilă reprezintă componenta cheie în exercitarea cu succes a mandatului său.

Valorile

Ministerul Finanțelor își propune să fie de încredere, corect, transparent, rațional․

Sarcina de bază a Ministerului este să asigure un echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile. Domeniile principale de activitate ale Ministerului sunt: politicile bugetare, de contabilitate, audit, achiziții publice, fiscale și vamale, și administrarea acestora.

Responsabilitatea Ministerului este de a dezvolta politici previzibile, sustenabile și corecte privind reglementarea activității de întreprinzător, politici de impozitare, vamale, de contabilitate și de audit, în strânsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative.

În baza obiectivelor programului său de activitate, Ministerul Finanţelor elaborează setul necesar de acte normative care reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare şi de evidență contabilă, întocmeşte prognoze pe termen mediu şi de lungă durată privind resursele financiare, identifică soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice, asigură încasările şi plaţile la bugetul de stat.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Bulevardul Grigori Vieru
Număr de contact:
022262778
E-mail:
natalia.aparatu@mf.gov.md
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?