SPECIALIST PRINCIPAL, SECȚIA EVALUARE CONFORMITATE DIN CADRUL FONDULUI DE ACCELERARE ȘI DEZVOLTARE A ECONOMIEI

Informații de bază

Salariu:
de la 10 000 MDL
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 2 ani
Oraș:
Centru, Chișinău

Descrierea poziției vacante

SPECIALIST PRINCIPAL, SECȚIA EVALUARE CONFORMITATE

DIN CADRUL FONDULUI DE ACCELERARE ȘI DEZVOLTARE A ECONOMIEI

 

IP ODA are misiunea de a implementa politica statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

Domeniile de activitate ale IP ODA sunt:

1) susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii;

2) asistență financiară și tehnică pentru întreprinderi; 3) emiterea garanțiilor financiare și de stat.

În cadrul structurii organizatorice IP ODA este creat Fondul de accelerare și dezvoltare a economiei. Misiunea Fondului dat este de a implementa politica de stat în susținerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova prin oferirea accesului la finanțare cu costuri reduse

 

Scopul general al postului:

Realizarea activităților și operațiunilor în cadrul Secție evaluare conformitate contribuie la procesul de administrare a riscurilor privind subîmprumuturile acordate beneficiarilor produselor de finanțare, altor activități și operațiuni la necesitate/solicitare.

 

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

 1.  analizează cererile de finanțare și documente depuse de entitățile financiare partenere, în vederea determinării corespunderii acestora cu criteriile/cerințele stabilite în actele normative, manualele operaționale corespunzătoare;
 2. verifică dacă pachetul de documente este complet, precum și corespunderea tuturor criteriilor de eligibilitate aferent produsului de finanțare solicitat;
 3. creează/completează Dosarul Beneficiarului cu documentele depuse pentru accesarea produselor de finanțare;
 4. completează datele despre cerere și beneficiar în sistemele informaționale ale IP ODA;
 5. întocmește opinia privind acceptarea dosarului pentru examinare;
 6. informează entitatea financiară parteneră despre statutul examinării cererii de finanțare;
 7. elaborează și prezintă spre semnare scrisoarile de accept/refuz a acordării produselor de finanțare;
 8. perfectează acorduri/contracte de acordare a finanțărilor și asigură prezentarea pentru coordonare / semnare de către părți;
 9. participă în procesul de monitorizare a datoriilor beneficiarilor;
 10. colecteză și prelucrează informații, conform actelor normative interne ODA;
 11. execută alte activități/sarcini ale șefilor superiori, relevante domeniului de activitate al IP ODA.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

 

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cerințe specifice funției:

Studii: Superioare universitare sau echivalente în domeniul economie, finanțe și bănci, managementul afacerilor.

Experiență profesională:

-     Minim 2 ani experiență generală;

-     Experiență în domeniul bancar și/sau organizații de ;

-     Experiență de lucru în sectorul bancar și/sau de micro-finanțare, constituie avantaj;

-     Experiență în elaborarea documentelor de politici și proceduri operaționale (manuale operaționale, strategii, ghiduri) în domeniul bancar și microfinanțare, constituie un avantaj;

-     Experiență în risc managament în domeniul financiar-bancar constituie un avantaj.

 

Cunoştinţe:

 1. a) Cunoştinţe în domeniul domeniul economico – financiar și antreprenorial:
 2. b) Cunoştinţe excelente ale limbii române (scriere, comunicare verbală). Cunoașterea limbilor ruse și engleze constituie un avantaj;
 3. d) Conoștințe în utilizarea suitei de aplicații Microsoft Office.

 

Abilități: comunicare scrisă și orală; de lucrul individual și în echipă; flexibilitate în mediu multicultural și lingvistic; respectare a instrucţiunilor scrise şi verbale.

 

Alte cerinţe: responsabilitate, punctualitate, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, dorință și posibilitate de asimilare continuă a noilor cunoștințe generale și tehnice.

 

Regim de muncă:

40 ore pe săptămână, 8 ore/zi.

 

Regim de muncă al instituției:

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

Documente ce urmează a fi prezentate

 • CV
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare.
 • O referință din partea unei persoane pentru recomandări, cu indicarea telefoanelor de contact, relațiilor profesionale și a adreselor de e-mail.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Termen de aplicare:

04 noiembrie 2022, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3

Date de contact: tel: 060067955, 022211658;

email: [email protected], [email protected].

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

Despre companie

O institutie publică, necomercială, non-profit creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007,
care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
bd. Ștefan cel Mare, 134
Număr de contact:
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?