Informații de bază

Salariu:
de la 10 000 MDL
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 1 an
Oraș:
Centru, Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul general al postului:

Asigură conformitatea actelor normative interne cu prevederile legislației în vigoare și elaborează diverse acte juridice, consultă pe aspecte juridice,  reprezintă interesele instituției pe aspecte juridice, acordă suportul juridic subdiviziunilor interne și organizează procesul de achiziții al I.P. ODA.

 

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

Sarcini de bază:

 1. Organizarea procedurilor de achiziție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare ce reglementează domeniul respectiv;
 2. Elaborarea, redactarea și avizarea reglementărilor interne ale I.P. ODA, programelor de suport și celor ce țin de domeniul de competență al Secției;
 3. Redactarea, expertizarea și avizarea proiectelor acordurilor de colaborare, contractelor, acordurilor de modificare a contractelor, somațiilor, notificărilor de rezoluțiune, în colaborare cu subdiviziunile I.P. ODA;
 4. Acordarea asistenței juridice subdiviziunilor I.P. ODA, în procesul de implementare al Programelor de suport;
 5. Reprezentarea intereselor I.P. ODA în cadrul instituțiilor de stat și private, organizațiile comerciale, necomerciale și neguvernamentale, în cadrul instituțiilor internaționale, în vederea examinării chestiunilor de ordin juridic.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cerințe specifice funției:

Studii: –superioare juridice.

Experiență: Experiență de muncă în domeniul juridic de minim 1 an, experiență de muncă totală de minim 2 ani. Experiența în domeniul achizițiilor publice va constitui un avantaj.

Cunoştinţe:

În domeniul specific de activitate:

 • cadrul legal-normativ care reglementează activitatea instituției;
 • legislația administrativă, civilă, penală, legislația muncii și de drept internațional;
 • legislația ce reglementează activitatea de antreprenoriat;
 • abilități de elaborare a normelor juridice, de argumentare, analiză și sinteză;
 • prevederile specifice ale programelor implementate de către I.P. ODA.

În domeniul lingvistic, inclusiv nivelul cunoașterii limbii scris/vorbit:

 • limba de stat - avansat;
 • limba rusă – intermediar;
 • limba engleză - nivelul intermediar (va constitui un avantaj).

În domeniul digital:

pachet Microsoft Office  - utilizator avansat

Abilități:

 • abilități în planificare, conducere și coordonare a activității subdiviziunii;
 • abilități de interpretare economică a fenomenelor şi proceselor ale unei întreprinderii;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de a lucra în echipă;
 • capacitate de relaționare interumană;
 • capacitate de luarea de decizii și asumare a responsabilităților;
 • de rezistență la sarcini repetitive și adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
 • de planificare și organizare a timpului de muncă şi respectarea termenelor;
 • de urmărire și atingere a scopului;
 • echilibru emoțional;
 • excelente abilități de comunicare, de negociere și de convingere.

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuăate, punctualitate, spirit de inițiativă, orientare spre rezultat și dezvoltare

Despre companie

O institutie publică, necomercială, non-profit creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007,
care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
bd. Ștefan cel Mare, 134
Număr de contact:
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?