Publicat azi

Șef Serviciu analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 1 an
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

a) Scopul general al funcţiei:

 • Efectuarea analizei, care se referă la situaţia şi problemele în domeniul administrării datoriei de stat şi garanţiilor de stat, prognoza evoluţiei datoriei de stat şi elaborarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu”, care urmează a fi implementat întru asigurarea procesului de gestionare a datoriei de stat în corespundere cu tendinţele internaţionale şi ritmul de creştere a economiei naţionale.

b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

 • Elaborarea politicii în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat
 • Elaborarea, cu asistenţa colaboratorilor Direcţiei, a Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu”
 • Evaluarea riscurilor aferente portofoliului datoriei de stat şi a garanţiilor de stat şi elaborarea propunerilor pe marginea diminuării acestora
 • Coordonarea procesului de elaborare a rapoartelor privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat, buletinelor statistice, precum şi altor rapoarte analitice:
 • Elaborarea proiectelor de acte normative, precum și examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare, în domeniile de competență ale Serviciului
 • Asigurarea conducerii/managementului Serviciului
 • Elaborarea proiectelor de acte normative, precum și examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare, în domeniile de competență ale Serviciului
 • Asigurarea conducerii/managementului Serviciului

c) Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei, preferabil în domeniul finanţe.
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe.
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
 • Cunoaşterea domeniului de management al datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe.
 • Experienţă profesională– minim 1 an în domeniul finanțe.
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel B1.Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.

Abilități: de lucru cu informația, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament:

Profesionalism, respect față de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, punctualitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de echipă.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviula funcţia vacantă de șef Serviciu analiză și risc din cadrul

Direcţiei datorii publice

 1. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 2. Legea nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat.
 3. Hotărârea Guvernului nr.56/2020 ”Cu privire la aprobarea Programului "Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)".
 4. Hotărîrea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor.
 5. Hotărârea Guvernului nr.1136/2007 ”Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
 6. Raportul trimestrial privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat(http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria).
 7. Buletinul statistic lunar privind managementul datoriei de stat (http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria-de-stat).

Despre companie

Ministerul Finanţelor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. În calitate de supervizor principal la nivelul finanțelor publice, Ministerul Finanțelor asigură reglementarea și implementarea politicilor în domeniul managementului finanțelor publice.

Misiunea

Ministerul Finanțelor reprezintă organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil de elaborarea politicilor previzibile, sustenabile și corecte în domeniul managementului finanțelor publice, prin promovarea transparenței bugetare, în strînsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative, în scopul asigurării unui echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile.

Viziunea

Activitatea Ministerului Finanțelor este axată în mod primordial pe atingerea unui nivel optim în dezvoltarea economică a societății. Prin urmare, relația cu propriul personal, partenerii și societatea civilă reprezintă componenta cheie în exercitarea cu succes a mandatului său.

Valorile

Ministerul Finanțelor își propune să fie de încredere, corect, transparent, rațional․

Sarcina de bază a Ministerului este să asigure un echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile. Domeniile principale de activitate ale Ministerului sunt: politicile bugetare, de contabilitate, audit, achiziții publice, fiscale și vamale, și administrarea acestora.

Responsabilitatea Ministerului este de a dezvolta politici previzibile, sustenabile și corecte privind reglementarea activității de întreprinzător, politici de impozitare, vamale, de contabilitate și de audit, în strânsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative.

În baza obiectivelor programului său de activitate, Ministerul Finanţelor elaborează setul necesar de acte normative care reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare şi de evidență contabilă, întocmeşte prognoze pe termen mediu şi de lungă durată privind resursele financiare, identifică soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice, asigură încasările şi plaţile la bugetul de stat.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Bulevardul Grigori Vieru
Număr de contact:
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?