Publicat azi

Specialist principal al Serviciului de deservire a programelor de stat din cadrul Direcției Trezoreria Regională Chisinau - bugetul de stat (FP 304)

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 1 an
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

<!-- [if !supportLists]-->a)    <!--[endif]-->Scopul general al funcţiei:

 • Stabilirea și implementarea mecanismului de alocare a mijloacelor precvăzute în bugetul de stat pentru acordarea compensațiilor/subvențiilor participanților în cadrul programelor de stat.

b)Sarcinile de bază ale funcţiei:

 • Recepționarea și verificarea dosarelor depuse de solicitanți pentru a benefecia de compensații în cadrul programelor de stat.
 • Ținerea registrului electronic a cererilor de acordare a compensațiilor/subvențiilor, verificarea și operarea datelor introduce.
 • Stabilirea din lista potențialilor beneficiari a persoanelor care vor beneficia de compensații/subvenții.
 • Întocmirea și executarea documentelor de plată pentru transferul compensațiilor/subvenției beneficiarilor.
 • Acordarea asistenței consultative solicitanților/benefeciarilor programelor de stat.

c)Cerințe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diploma de licență sau echivalente, în domeniul financiar, contabil.
 • Cursuri adiționale de perfecționare profesională în domeniul financiar, contabil, administrație publică.
 • Experiența profesională – preferabil 1 an în domeniul economico-financiar.
 • Cunoașterea legislației în domeniu.
 • Cunoştinţe de operare la calculator.

d) Abilități: de lucru cu cifrele, planificare, luare a deciziilor, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, soluționare de probleme, comunicare eficientă, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă și interviu la funcția vacantă de specialist principal al Serviciului de deservire a programelor de stat din cadrul

Direcției Trezoreria Regională Chisinau - bugetul de stat

 • Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.39/1993 cu privire la Trezoreria de Stat.
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.
 • Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014.
 • Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale.
 • Legea contabilității nr.113/2007.
 • Legea privind achizițiile publice nr.131/2015.
 • Legea nr 293/2017 privind unele măsuri in vederea implementării Programului de stat “Prima casă”.
 • Hotărîrea Guvernului nr.202/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de Stat „Prima casa”.
 • Hotărârea Guvernului nr 567/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”.
 • Hotărârea Guvernului nr 797/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor bănești pentru familiile cu copii participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”.
 • Hotărârea Guvernului nr 253/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariați angajați în sectorul privat participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”.
 • Hotărârea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea si funcționarea
 • Ministerului Finanțelor.
 • Ordinul ministrului finanțelor nr 208/2015 privind Clasificația bugetară.
 • Ordinul ministrului finanțelor nr.215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente al bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.

 

Despre companie

Ministerul Finanţelor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. În calitate de supervizor principal la nivelul finanțelor publice, Ministerul Finanțelor asigură reglementarea și implementarea politicilor în domeniul managementului finanțelor publice.

Misiunea

Ministerul Finanțelor reprezintă organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil de elaborarea politicilor previzibile, sustenabile și corecte în domeniul managementului finanțelor publice, prin promovarea transparenței bugetare, în strînsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative, în scopul asigurării unui echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile.

Viziunea

Activitatea Ministerului Finanțelor este axată în mod primordial pe atingerea unui nivel optim în dezvoltarea economică a societății. Prin urmare, relația cu propriul personal, partenerii și societatea civilă reprezintă componenta cheie în exercitarea cu succes a mandatului său.

Valorile

Ministerul Finanțelor își propune să fie de încredere, corect, transparent, rațional․

Sarcina de bază a Ministerului este să asigure un echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile. Domeniile principale de activitate ale Ministerului sunt: politicile bugetare, de contabilitate, audit, achiziții publice, fiscale și vamale, și administrarea acestora.

Responsabilitatea Ministerului este de a dezvolta politici previzibile, sustenabile și corecte privind reglementarea activității de întreprinzător, politici de impozitare, vamale, de contabilitate și de audit, în strânsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative.

În baza obiectivelor programului său de activitate, Ministerul Finanţelor elaborează setul necesar de acte normative care reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare şi de evidență contabilă, întocmeşte prognoze pe termen mediu şi de lungă durată privind resursele financiare, identifică soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice, asigură încasările şi plaţile la bugetul de stat.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Bulevardul Grigori Vieru
Număr de contact:
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?