Publicat  27 Martie 2023
Ofertă de muncă fierbinte

Consultant principal al Secției datorie externă și recreditare din cadrul Direcției datorii publice (FP 101)

Ofertă de muncă fierbinte
Ministerul Finanțelor Chișinău Full-time Negociabil
Ministerul Finanțelor Chișinău Full-time Negociabil

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 2 ani
Oraș:
Chișinău
APLICĂ CU ÎNCREDERE
Companie verificată de echipa delucru.md
Job verificat de echipa delucru.md

Descrierea poziției vacante

Scopul general al funcţiei:

 • Gestionarea și monitorizarea împrumuturilor recreditate din mijloacele obținute din împrumuturile de stat interne și/sau externe în scopul implementării proiectelor și a programelor de dezvoltare prin intermediul Ministerului Finanțelor.

Sarcinile de bază ale funcţiei:

 • Elaborarea și pregătirea pentru încheierea contractelor de recreditare și/sau a altor contracte aferente procesului de recreditare a mijloacelor obținute din împrumuturile de stat externe și/sau interne în cadrul implementării proiectelor și a programelor de dezvoltare.
 • Asigurarea monitorizării împrumuturilor recreditate de stat.
 • Asigurarea ținerii  evidenței tranzacțiilor aferente procesului recreditării în sistemul informatic DMFAS.
 • Participarea la elaborarea periodică a rapoartelor privind situația în domeniul împrumuturilor recreditate de stat.
 • Elaborarea proiectelor de acte normative, precum și examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare, în domeniul recreditării.
 • Elaborarea și avizarea demersurilor centrale și petițiilor înaintate de către autoritățile publice centrale și locale,  beneficiarilor recreditați, etc.
 • Participarea la elaborarea/rectificarea/executarea legii bugetului la capitolul ce țin de domeniul recreditării, precum și elaborarea prognozelor aferente compartimentelor respective pentru CBTM.

Cerințe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul contabilității și/sau economiei/finanțelor.
 • Cursuri de perfecționare profesională în domeniul contabilității și economiei/bănci și finanțe.
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
 • Cunoaşterea politicii în domeniul recreditării de stat, contabilității și economiei.
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel B1. Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet, etc, programe de evidență a împrumuturilor recreditate.
 • Experienţă profesională – 2 ani în domeniul finanțelor publice.
 • Abilități: de lucru cu informația, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluționarea probleme,  aplanare de conflicte,  comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament:

Profesionalism,  receptivitate la idei și concepții noi, creativitate, inițiativă, planificarea, organizarea eficientă a volumului de lucru, lucru în echipă, disciplină, corectitudine, rezistentă la efort şi stres.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant principal al Secției datorie externă și recreditare din cadrul Direcției datorii publice

 • Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
 • Hotărârea Guvernului nr.1136/2007 ”Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
 • Legea nr.595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova.
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.
 • Hotărârea Guvernului nr.696/2017 ”Cu privire la organizarea si funcționarea
 • Ministerului Finanțelor”.

Despre companie

Ministerul Finanţelor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. În calitate de supervizor principal la nivelul finanțelor publice, Ministerul Finanțelor asigură reglementarea și implementarea politicilor în domeniul managementului finanțelor publice.

Misiunea

Ministerul Finanțelor reprezintă organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil de elaborarea politicilor previzibile, sustenabile și corecte în domeniul managementului finanțelor publice, prin promovarea transparenței bugetare, în strînsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative, în scopul asigurării unui echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile.

Viziunea

Activitatea Ministerului Finanțelor este axată în mod primordial pe atingerea unui nivel optim în dezvoltarea economică a societății. Prin urmare, relația cu propriul personal, partenerii și societatea civilă reprezintă componenta cheie în exercitarea cu succes a mandatului său.

Valorile

Ministerul Finanțelor își propune să fie de încredere, corect, transparent, rațional․

Sarcina de bază a Ministerului este să asigure un echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile. Domeniile principale de activitate ale Ministerului sunt: politicile bugetare, de contabilitate, audit, achiziții publice, fiscale și vamale, și administrarea acestora.

Responsabilitatea Ministerului este de a dezvolta politici previzibile, sustenabile și corecte privind reglementarea activității de întreprinzător, politici de impozitare, vamale, de contabilitate și de audit, în strânsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative.

În baza obiectivelor programului său de activitate, Ministerul Finanţelor elaborează setul necesar de acte normative care reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare şi de evidență contabilă, întocmeşte prognoze pe termen mediu şi de lungă durată privind resursele financiare, identifică soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice, asigură încasările şi plaţile la bugetul de stat.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Bulevardul Grigori Vieru
Număr de contact:
022262778
E-mail:
natalia.aparatu@mf.gov.md
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?