Publicat  24 Septembrie 2022

Specialist principal , Direcția tehnologii informaționale și gestionarea listelor electorale

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea graduală a modulelor SIASA „Concurenți”,, „Buletine de vot”, „Liste de subscripție” și asigurarea continuității proceselor tehnologice în cadrul CEC 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Gestionarea bazei de date destinate Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”;
 2. Implementarea programelor de dezvoltare și perfecţionare a modulelor „Concurenți electorali”, „Buletine de vot”, „Liste de subscripție” şi a altor produse informaţionale;
 3. Menţinerea, actualizarea și perfecţionarea platformei de virtualizare;
 4. Mentenanța produselor hardware (servere web, servere BD, echipamente de rețea) deţinute de Comisia Electorală Centrală;
 5. Asigurarea funcționalității poştei electronice corporative şi a sistemelor informaţionale existente în CEC.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul tehnologiilor informaţionale.
Cerințe specifice minime:
- 1 an de experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7240 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Codul Electoral al Republicii Moldova nr. 1381 din 21 noiembrie 1997;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19 iulie 2017;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea intergrității nr. 82/2017;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 90/2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decisional;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 101/2008 cu privire la Concepția Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri”;
 • Regulamente și instrucțiuni menite să perfecționeze procedurile electorale aprobate de către Comisia Electorală Centrală și plasate pe sait-ul oficial: www.cec.md, la rubrica “Cadrul normativ”;
 • Interogarea bazelor de date relaționale: Indicații metodice la disciplina "Baze de date" / Vitalie Cotelea, Rodica Bulai, Marian Cotelea; UTM;
 • Programare în rețea. Introducere în dezvoltarea aplicațiilor Java: Indicații metodice privind lucrările de laborator / Dumitru Ciorbă, Victor Beșliu, Andrei Poștarul, Rostislav Călin; UTM;
 • Sisteme de operare și limbaje de asamblare: Teorie și aplicații: Lilia Rotaru, Constantin Plotnic, Victor Ababii; UTM.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?