Publicat  08 Mai 2023

Inginer principal al Laboratorului pentru deșeuri din cadrul Laboratorului de Referință de Mediu

Agenția de Mediu
5 star star star star star 1 recenzie
Agenția de Mediu
5 star star star star star 1 recenzie

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Sarcinile de bază ale postului:

1. Efectuarea încercărilor și analizelor pentru probele de diferite deșeuri și levigate de la depozitele de deșeuri, de terenuri contaminate cu deșeuri și pesticide pe întreg teritoriul țării, efectuarea analizelor fizico-chimice de laborator pentru probele de ape uzate.

2. Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management implementat al laboratorului, având ca scop menţinerea acreditării laboratorului conform SR EN ISO/IEC 17025 şi extinderea acestuia pentru noi analize;

3. Acordarea suportului producătorilor de deșeuri în procesul de încadrare a deşeurilor în codurile/categoriile de deșeuri stabilite în Lista deşeurilor, conform compoziției determinate;

Cerințe Specifice

Studii: superioare de licență sau echivalentă în domeniile: ecologie, protecția mediului, chimie, inginerie chimică, biologie, agrochimie.

Experienţă profesională: un avantaj;

Cunoştinţe: cunoştinţe de operare la calculator;

Abilități: în domeniul manipulării cu echipamente utilizate pentru efectuarea analizelor

Despre companie

Agenția de Mediu este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Mediului, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul protecției mediului, creată în baza Hotărârii Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu.

Agenția de Mediu are misiunea de a acționa întru asigurarea populației Republicii Moldova cu un mediu mai sănătos, mai bun și mai durabil - cea mai veche dimensiune a securităţii vieții, în armonie cu dezvoltarea economică și progresul social, pentru generațiile prezente și viitoare. 

Funcțiile de bază ale Agenției sunt:

- asigurarea implementării documentelor de politici publice și a legislației privind protecția mediului atât la nivel național, cât și local;

- acordarea suportului tehnic Ministerului la fundamentarea proiectelor de documente de politici publice și de acte normative în domeniul protecției mediului;

 - reglementarea și autorizarea activităților cu impact asupra calității mediului, eliberând persoanelor fizice și juridice acte permisive pentru practicarea activităților de întreprinzător cu impact asupra mediului (autorizații, acorduri de mediu, permise, certificate, notificări, avize și coordonări), prevăzute în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

 - realizarea monitoringului calității factorilor de mediu (monitoringul calității apei, aerului, solului, monitoringul forestier și al ariilor naturale protejate de stat, monitoringul stării și folosinței resurselor de apă și de sol, monitoringul regnului vegetal și regnului animal, monitoringul pescuitului, monitoringul stării subsolului, monitoringul poluării aerului, monitoringul geologic, monitoringul poluării mediului) în scopul asigurării persoanelor fizice și juridice cu informaţii privind calitatea mediului, dezvoltării sistemului indicatorilor statistici în domeniul protecției mediului, precum și în scopul elaborării și publicării Raportului naţional privind starea mediului în Republica Moldova;

- crearea și administrarea cadastrelor și registrelor speciale, administrarea sistemului informaţional și de date pentru domeniile sale de activitate și asigurarea accesului publicului la informaţia despre mediu.

Agenția de Mediu își propune să fie de încredere, corectă, transparentă, rațională.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
5 star star star star star 1 recenzie
Ana Daylor
5 star star star star star
06 Aprilie 2023
like
0

Contacte

Adresa sediului central
mun. Chișinău, str. Albișoara 38
Număr de contact:
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?