Publicat azi

Consilier juridic, Direcția avizare juridică și contencios

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul și atribuțiile postului:

 • Consilierul juridic aduce la îndeplinire a sarcinilor trasate şi asigură îndeplinirea activităților ce sunt atribuite Direcției.
 • Consilierul juridic acordă consultanţă juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţionări interne a BNM, inclusiv în raport cu personalul ei.
 • Consilierul juridic trebuie să posede aptitudini bune de comunicare si de a stabili relații de lucru bazate pe cooperare, capacitatea de a respecta termene restrânse, tendința spre dezvoltarea profesională continuă.

Domeniul de activitate al Direcției avizare juridica si contencios:

 • avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor actelor cu caracter individual ce urmează a fi emise de BNM (hotărâri, ordonanţe, autorizații, permisiuni, aprobări etc.);
 • emiterea opiniilor juridice și acordarea de consultanță juridică în domeniile: supraveghere și rezoluție bancară, autorizare operațiuni valutare și licențiere unități de schimb valutar;
 • reprezentarea și susținerea apărărilor necesare în interesele BNM în ședințele de judecată.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii de licență în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9 si studii de master în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 9. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective.
 • În funcție de postul la care se aplică, experienţă profesională (vechime în muncă) dovedită de minim 4 ani în domeniul juridic, dobândită după obținerea diplomei de licență;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze (nivel avansat vorbire și scriere). Dovada cunoașterii limbii engleze se va face prin prezentarea unui certificat emis de o instituție acreditată, a dovezii privind obținerea unor studii universitare cu predare în limba engleză sau privind experiența profesională obținută într-un mediu anglofon. Dacă nu pot fi furnizate niciunul dintre aceste documente, candidatul va fi supus unui test de evaluare a competențelor lingvistice.

Alte cerințe:

 • Cunoștințe temeinice de drept, capacităţi foarte bune de analiză și sinteză, abilități de elaborare a documentelor juridice complexe (opinii juridice, referințe, avize), inclusiv în limba engleză.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc cerințele minime obligatorii ale concursului.

Persoanele preselectate pe baza cerințelor minime obligatorii ale concursului vor fi invitate la testul de specialitate verbal și scris.

În cadrul testului de specialitate, se vor evalua cunoștințele teoretice și practice pentru acordarea asistenței și consultanței juridice în domeniile specifice activității băncii centrale (drept civil, comercial și  bancar, privind principiile și regulile aplicabile procedurilor administrative, privind contenciosul administrativ și reprezentarea în instanța de judecată), cunoștințele privind atribuțiile băncii centrale, legislația privind activitatea Băncii Naționale și jurisprudența în domeniul financiar-bancar, precum și abilitățile de  analiză și sinteză, de elaborare a documentelor juridice.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
 • Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
 • Mediu de muncă modern și prietenos
 • Flexibilitate în programul de muncă
 • Pachet salarial competitiv
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști

Termenul-limită:

 • 21  iunie 2023.

Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Recomandăm să fie consultată bibliografie înainte de concurs:

Bibliografie concurs consilier juridic Directia avizare juridica si contencios:

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 4. Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutara
 5. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000  privind accesul la infomaţie
 6. Legea nr.202/2017 privind activitatea bancilor
 7. Legea nr.232/2016 privind redresarea si rezolutia bancilor

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

Despre companie

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politică monetară, piețe financiare, stabilitate financiară, supraveghere, infrastructurile pieței financiare, moneda națională în numerar. În vederea realizării cu succes a obiectivului său fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor, precum și a atribuțiilor sale de bază, BNM își dezvoltă în continuu cadrul de reglementare, de raportare și de guvernanță instituțională.

Politica noastră de recrutare constă în selectarea în bază de concurs şi angajarea persoanelor cu experiență, dar și a absolvenților din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale etc), care prin responsabilitate, profesionalism și spirit de echipă vor contribui la atingerea obiectivelor BNM.

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei vă oferă o experiență unică de activitate și de formare profesională în cadrul băncii centrale a Republicii Moldova. BNM oferă șansa de a crește profesional, de a lucra în echipă cu cei mai buni experți din domeniu și de a contribui prin inițiativă și inovație la beneficiul tuturor cetățenilor.

,,Fiind parte a echipei BNM, vei avea satisfacția de a te afla într-un mediu dinamic, modern și profesionist, și vei contribui personal la îndeplinirea obiectivelor BNM cu impact pe întreaga societate.”

Foto și video

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Grigore Vieru Blvd 1
Număr de contact:
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?