Publicat  06 Septembrie 2022
Ofertă de muncă fierbinte

Consultant principal al Secției finanțele în sănătate și protecție socială din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale (FP 59)

Ofertă de muncă fierbinte
Ministerul Finanțelor Centru, Chișinău Full Time Negociabil
Ministerul Finanțelor Centru, Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 2 ani
Oraș:
Centru, Chișinău
APLICĂ CU ÎNCREDERE
Companie verificată de echipa delucru.md
Job verificat de echipa delucru.md

Descrierea poziției vacante

Scopul general al funcţiei:
 • Asigurarea realizării practice a politicii financiare de stat în domeniul cheltuielilor bugetare în sectorul protecție socială.
Sarcinile de bază ale funcției:
 • Elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului de stat în partea ce ține de stabilirea raporturilor bugetului de stat cu bugetele locale, precum și acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, restituirea valorii bunurilor persoanelor supuse represiunilor politice prin achitarea de compensații, acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural.
 • Elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu în partea ce ține de restituirea valorii bunurilor persoanelor supuse represiunilor politice prin achitarea de compensații, acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural și acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ.
 • Monitorizarea executării mijloacelor financiare bugetelor locale, în particular conform Legii nr.1225/1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice şi Legii nr.154/2007 privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural și Hotărârii Guvernului nr.836/2013 ”Cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni”.
 • Avizarea proiectelor de acte normative şi legislative în partea ce ţine de domeniul protecţiei sociale a persoanelor supuse represiunilor politice, protecţia socială a unor categorii de cetăţeni din mediul rural prin acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale şi acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, inclusiv Fondul de Susținere a Populației.
 • Examinarea petițiilor și adresărilor ce țin de sectorul patronat.
Cerințe specifice:
 • Studii: superioare, în domeniul economiei și/sau finanțe; specialitatea: finanțe, finanțe și bănci, finanțe publice.
 • Experiență profesională: cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniu.
 • Cunoașterea legislației în domeniu.
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 • Cunoașterea limbii engleze la nivelul B1. Cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională este un avantaj.
 • Abilități: profesionalism, receptivitate la idei și concepții noi, creativitate, inițiativă, planificare, organizare eficientă a volumului de lucru, mobilizare de sine, lucrul în echipă, comunicare eficientă, lucru cu informația.
 • Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, exigență, loialitate, modestie, onestitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs 01 septembrie 2022.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă și interviu funcția vacantă de consultant principal al Secției finanțele în sănătate și protecție socială din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale.
 
1. Legea bugetară anuală.
2. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014.
3. Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale.
4. Legea nr.411/1995 ocrotirii sănătății.
5. Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.
6. Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.
7. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală anuală.
8. Legea nr.547/2003 asistenței sociale.
9.  Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
10.  Legea nr.123/2010 privind serviciile sociale.
11. Legea nr.140/2013 privind protecția socială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.
12. Legea nr.190/2003 cu privire la veteran.
13. Legea nr.121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie.
14. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
15. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.
16. Hotărârea Guvernului nr.594/2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală”.

Despre companie

Ministerul Finanţelor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. În calitate de supervizor principal la nivelul finanțelor publice, Ministerul Finanțelor asigură reglementarea și implementarea politicilor în domeniul managementului finanțelor publice.

Misiunea

Ministerul Finanțelor reprezintă organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil de elaborarea politicilor previzibile, sustenabile și corecte în domeniul managementului finanțelor publice, prin promovarea transparenței bugetare, în strînsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative, în scopul asigurării unui echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile.

Viziunea

Activitatea Ministerului Finanțelor este axată în mod primordial pe atingerea unui nivel optim în dezvoltarea economică a societății. Prin urmare, relația cu propriul personal, partenerii și societatea civilă reprezintă componenta cheie în exercitarea cu succes a mandatului său.

Valorile

Ministerul Finanțelor își propune să fie de încredere, corect, transparent, rațional․

Sarcina de bază a Ministerului este să asigure un echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile. Domeniile principale de activitate ale Ministerului sunt: politicile bugetare, de contabilitate, audit, achiziții publice, fiscale și vamale, și administrarea acestora.

Responsabilitatea Ministerului este de a dezvolta politici previzibile, sustenabile și corecte privind reglementarea activității de întreprinzător, politici de impozitare, vamale, de contabilitate și de audit, în strânsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative.

În baza obiectivelor programului său de activitate, Ministerul Finanţelor elaborează setul necesar de acte normative care reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare şi de evidență contabilă, întocmeşte prognoze pe termen mediu şi de lungă durată privind resursele financiare, identifică soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice, asigură încasările şi plaţile la bugetul de stat.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Bulevardul Grigori Vieru
Număr de contact:
022262778
E-mail:
natalia.aparatu@mf.gov.md
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?