Specialist Superior, direcția finanțe start-up, Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 2 ani
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

 

 1. Scopul:

Acordarea suportului și facilitarea accesului IMM la instrumentele financiare și non-financiare destinate creării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

 1. Sarcini de bază:
 • acordă suport consultativ cu privire la tipurile și posibilitățile de accesare a suportului adecvat disponibil pentru crearea și dezvoltarea afacerilor; 
 • acordă suport consultativ beneficiarilor în procesul de implementare a proiectelor de creare și dezvoltare a afacerii;
 • creează, actualizează şi menţine baza de date a solicitanţilor şi beneficiarilor de finanţare nerambursabilă acordată de ODIMM;
 • analizează şi evaluează dosarele candidaților depuse pentru accesarea suportului financiar și non-financiar destinat creării și dezvoltării afacerilor în segmentul întreprinderilor mici și mijlocii;
 • acordă suport tehnic la convocarea şi organizarea comitetelor de evaluare pentru acordare a suportului financiar și non-financiar; 
 • asigură legătura şi comunicarea cu grupul ţintă al programelor; 
 • participă la organizarea întrunirilor, forumurilor şi altor evenimente destinate IMM;
 • interacţionează şi asigură conlucrarea cu mediul asociativ de afaceri, organe de stat şi private care oferă suport ÎMM.
 1. Tip de angajare:

         Perioadă nedeterminată. 

 1. Condițiile de participare la concurs:
 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite pe teritoriul Republicii Moldova;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.
 1. Cerințe specifice pentru participare la concurs:

Studii: 

 • superioare de licență sau echivalente îndomeniul economiei, management, finanţe.
 • cursuri de perfecţionare profesională în domeniu.

Experienţă profesională: minimum 2  ani în domeniul aferent postului.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei ce reglementează activitatea de antreprenoriat;
 • Cunoaşterea actelor legislative și normative ce reglementează activitatea ODIMM.
 • Cunoaşterea programelor din gestiunea ODIMM;
 • cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, internet, intranet;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza/franceza/rusa) la nivel B2;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități:

 •  abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare și control;
 • tendința spre dezvoltarea profesională continuă;
 • capacitate de comunicare şi negociere;
 • spirit de observație;
 • capacitate de lucru în echipă;
 • inteligență;
 • flexibilitate în gândire;
 • capacitate de planificare şi organizare a timpului de muncă şi respectare a termenilor.

Atitudini/comportamente:

 •  integritate, devotament și loialitate față de instituție;
 • disciplină, punctualitate, conștiinciozitate și capacitate de a-și asuma răspunderi;
 • discreție, perseverență, politețe;
 • ținută și comportament echilibrat;
 • spirit de inițiativă;
 • orientare spre rezultat.
 1. Condiţiile de muncă:

Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;

Program de muncă: luni-vineri, orele 08.30-17.30, pauza de masă 12.00-13.00;

Activitate preponderent de birou, după caz deplasări.

Nivelul postulu: de execuție

 1. Termen de aplicare:

Dosarele de participare la concurs pot fi depuse până pe data de 10.06.2022, ora 10:00

 1. Documente ce urmează a fi prezentate:
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
  • Documente ce atestă experiența profesională;
  • Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
  •  
 2. Modalitatea de depunere a documentelor:

E-mailhr@odimm.md sau office@odimm.md

Poștă: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012;

Personal: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3, Serviciul resurse umane, tel: 022 21 16 58. 

Bibliografia concursului:

 • Legea Nr. 179 din 21-07-2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;
 • Legea Nr. 845 din 03-01-1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 972 din 18-10-2010 cu privire la Programul de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2024;
 • Legea Nr. 287 din 15-12-2017 contabilităţii și raportării financiare;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 538 din 17-05-2007 cu privire la crearea Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

Despre companie

O institutie publică, necomercială, non-profit creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007,
care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
bd. Ștefan cel Mare, 134
Număr de contact:
+37360067955 +37322211658
E-mail:
hr@oda.md
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?