Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

 1. Scopul general al postului:

Gestionarea infrastructurii IT și a sistemelor informatice, monitorizarea şi optimizarea funcționării lor fără întreruperi.

 1. Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:
 • Soluționarea incidentelor/solicitărilor;
 • Oferirea consultațiilor utilizatorilor prin telefon/e-mail;
 • Suport tehnic de nivel fizic și aplicație pentru utilizatori;
 • Elaborarea documentației tehnice;
 • Efectuarea lucrărilor de mentenanță precum și de corecție a infrastructurilor de telecomunicații la nivel local;
 • Instalarea, configurarea și menținerea SGBD.
 • Testarea resurselor informaționale de care beneficiază ODIMM.  
 1. Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

 1. Condițiile de participare la concurs
 2. a) deține cetățenia Republicii Moldova;
 3. b) posedă limba de stat și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 4. c) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. d) are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 6. e) în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. f) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.
 8. Cerințe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul domeniul tehnologiilor informationale.

Experiență: 1 an experiență profesională în domeniul aferent funcției

Cunoștințe:

 • Cunoștințe în administrarea sistemelor de operare din familia Windows: 10, Windows Server 2008 și mai mare;
 • Abilitatea de a lucra cu utilizatorii la distanță;
 • Cunoștințe medii în TCP/IP și în depanarea problemelor de rețea;
 • Cunoștințe în funcționarea aplicațiilor în mediu de operare Windows;
 • Capacități avansate de depanare a incidentelor;
 • Cunoașterea instrumentelor utilizate la depanarea incidentelor;
 • Capabilități de analiză a problemei și identificare a soluției;
 • Posedarea limbilor română şi rusă;
 • Cunoașterea limbajelor de programare constituie un avantaj, și anume:
 1. a) (Vue.JS, JavaScript (ES6+), HTML, CSS);
 2. b) (Node.JS, Express, REST API, Webpack);
 3. c) (PHP, Laravel, Python, Flask).
 • Cunoașterea instrumentelor de administrare server constituie un avantaj:
 1. a) cPanel / Plesk;
 2. b) Apache, Nginx;
 3. c) Linux, Windows Server;
 4. d) Mașini virtuale (VMware - vRealise).
 • Cunoașterea instrumentelor de administrare CMS (Joomla / Wordpress / Wix), ArcGis (ArcGis Online, Arcgis Survey123), (Zoom, Microsoft Office, PowerBI) constituie un avantaj.

Abilități: organizare,  lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă,  argumentare, prezentare, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție,  desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate, loialitate față de instituție, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate față de idei noi, spirit de inițiaitivă, rezistență la stres, auto-organizare.

 1. Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.
 2. Documente ce urmează a fi prezentate
 • CV;
 • Copia buletinului de identitate; 
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 • Documente ce atestă experiența profesională

Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative. 

 Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail|: [vezi email]hr@odimm.md">[vezi email]hr@odimm.md, [vezi email]office@odimm.md">[vezi email]office@odimm.md
 • Poștă: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012
 • Personal: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et. 3, bir. 322 (Serviciul resurse umane), de luni pînă vineri, ora 8:00-17:00, pauza de masa 12:00-13:00.

Data limită de prezentare a dosarului: 27 mai 2022, ora 10:00. 

Despre companie

O institutie publică, necomercială, non-profit care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Număr de contact:
E-mail:
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?