Analist sisteme informatice, direcția digitalizare și suport TI

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

 1. Scopul general al postului:

Gestionarea infrastructurii IT și a sistemelor informatice, monitorizarea şi optimizarea funcționării lor fără întreruperi.

 1. Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:
 • Soluționarea incidentelor/solicitărilor;
 • Oferirea consultațiilor utilizatorilor prin telefon/e-mail;
 • Suport tehnic de nivel fizic și aplicație pentru utilizatori;
 • Elaborarea documentației tehnice;
 • Efectuarea lucrărilor de mentenanță precum și de corecție a infrastructurilor de telecomunicații la nivel local;
 • Instalarea, configurarea și menținerea SGBD.
 • Testarea resurselor informaționale de care beneficiază ODIMM.  
 1. Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

 1. Condițiile de participare la concurs
 2. a) deține cetățenia Republicii Moldova;
 3. b) posedă limba de stat și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 4. c) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. d) are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 6. e) în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. f) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.
 8. Cerințe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul domeniul tehnologiilor informationale.

Experiență: 1 an experiență profesională în domeniul aferent funcției

Cunoștințe:

 • Cunoștințe în administrarea sistemelor de operare din familia Windows: 10, Windows Server 2008 și mai mare;
 • Abilitatea de a lucra cu utilizatorii la distanță;
 • Cunoștințe medii în TCP/IP și în depanarea problemelor de rețea;
 • Cunoștințe în funcționarea aplicațiilor în mediu de operare Windows;
 • Capacități avansate de depanare a incidentelor;
 • Cunoașterea instrumentelor utilizate la depanarea incidentelor;
 • Capabilități de analiză a problemei și identificare a soluției;
 • Posedarea limbilor română şi rusă;
 • Cunoașterea limbajelor de programare constituie un avantaj, și anume:
 1. a) (Vue.JS, JavaScript (ES6+), HTML, CSS);
 2. b) (Node.JS, Express, REST API, Webpack);
 3. c) (PHP, Laravel, Python, Flask).
 • Cunoașterea instrumentelor de administrare server constituie un avantaj:
 1. a) cPanel / Plesk;
 2. b) Apache, Nginx;
 3. c) Linux, Windows Server;
 4. d) Mașini virtuale (VMware - vRealise).
 • Cunoașterea instrumentelor de administrare CMS (Joomla / Wordpress / Wix), ArcGis (ArcGis Online, Arcgis Survey123), (Zoom, Microsoft Office, PowerBI) constituie un avantaj.

Abilități: organizare,  lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă,  argumentare, prezentare, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție,  desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate, loialitate față de instituție, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate față de idei noi, spirit de inițiaitivă, rezistență la stres, auto-organizare.

 1. Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.
 2. Documente ce urmează a fi prezentate
 • CV;
 • Copia buletinului de identitate; 
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 • Documente ce atestă experiența profesională

Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative. 

 Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail|: hr@odimm.md, office@odimm.md
 • Poștă: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012
 • Personal: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et. 3, bir. 322 (Serviciul resurse umane), de luni pînă vineri, ora 8:00-17:00, pauza de masa 12:00-13:00.

Data limită de prezentare a dosarului: 27 mai 2022, ora 10:00. 

Despre companie

O institutie publică, necomercială, non-profit creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007,
care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
bd. Ștefan cel Mare, 134
Număr de contact:
E-mail:
hr@oda.md
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?