Publicat  08 Mai 2023

Asistență pentru refugiați: INTERSOS angajează // Refugees assistance: INTERSOS is hiring // Помощь беженцам: INTERSOS набирает сотрудников

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Superioare în desfășurare
Oraș:
Chișinău, Ștefan-Vodă

Descrierea poziției vacante

SOCIAL WORKERS – PROTECTION MONITORS – LINGUISTIC MEDIATORS

 • INTERSOS is looking for Social Workers, Protection Monitors and Linguistic Mediators for its activities in support of the Refugees fleeing Ukraine, and to help Moldovan Communities and Authorities to cope with the Refugee influx.

 • Social Worker and Protection Monitors:

  • University Degree and/or experience in the field of Social Work.

  • Russian language skills are essential, English desirable.

 • Linguistic Mediators: 

  • English and Russian language skills are essential.

  • Good interpersonal and communication skills.

  • Experience in the field of Social Work. 

 • Place of work Chisinau and other Moldovan Districts.

 • Contract duration till end of December 2022 (with possibility of extension, depending on funds availability).

 • Monthly net salary starting from 12,000 Lei, according to experience.

 • For application send your CV to [email protected] or call +373 791 03 412

About INTERSOS

INTERSOS is an International Humanitarian organization based in Italy on the front-line of emergencies, bringing assistance to victims of armed conflicts, natural disasters and extreme exclusion with particular attention to the protection of the most vulnerable people.

INTERSOS is regularly registered in Moldova with its main office in Chisinau. Since March, INTERSOS started working at the Palanca and Tudora borders offering psychological support and primary health assistance to refugees in transit. INTERSOS is planning to extend psychological support to Refugees hosted both in the Refugee Accommodation Centers and in private housings.

------------------------------------------------

ASISTENȚI SOCIALI – ASISTENȚI PE MONITORIZARE – MEDIATORI LINGVISTICI

 • INTERSOS caută Asistenți Sociali, Asistenți pe Monitorizare, Mediatori Lingvistici pentru activitățile de sprijinire a persoanelor care fug din Ucraina și ajutarea comunităților și autorităților moldovenești să facă față fluxului de refugiați.

 • Asistenți Sociali și Asistenți pe Monitorizare:

  • Diplomă universitară și/sau experiență în domeniul Asistenței Sociale.

  • Cunoașterea limbii ruse este esențială, cunoașterea limbii engleze este un avantaj.

 • Mediatori Lingvistici:

  • Cunoașterea limbilor engleză și rusă este esențială.

  • Bune abilități interpersonale și de comunicare.

  • Experiență în domeniul Asistenței Sociale.

 • Locul de muncă: Chișinău și alte raioane din Moldova.

 • Durata contractului: până la sfârșitul lunii decembrie 2022 (cu posibilitate de prelungire, în funcție de disponibilitatea fondurilor).

 • Salariu net lunar începând de la 12.000 lei, conform experientei.

 • Pentru aplicație trimiteți CV-ul la [email protected]  sau sunați la +373 791 03 412

Despre INTERSOS

INTERSOS este o organizație umanitară internațională, cu sediul în Italia, care se află în prima linie a situațiilor de urgență, oferind asistență victimelor conflictelor armate și dezastrelor naturale și concentrându-se în special pe protecția celor mai vulnerabile persoane.

INTERSOS este oficial înregistrată în Republica Moldova, având sediul principal în Chișinău. Din martie, INTERSOS a început să lucreze la punctele de trecere de frontieră „Palanca” și „Tudora”, oferind suport psihologic și servicii de asistență medicală primară persoanelor care fug de război. INTERSOS intenționează să extindă serviciile de suport psihologic atât pentru refugiații găzduiți în centrele de plasament dedicate, cât și în familii.

------------------------------------------------

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ - ПОМОЩНИКИ ПО МОНИТОРИНГУ - ЯЗЫКОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ

 

 • INTERSOS нанимает социальных работников, помощников по мониторингу, языковых посредников для работы по поддержке беженцев, покидающих Украину, и помощи молдавским сообществам и властям справиться с наплывом беженцев.

 • Социальные работники и помощники по мониторингу:

- Высшее образование и/или опыт работы в сфере социальной работы

- Знание русского языка обязательно, желательно английский                                                                                     

 • Языковые посредники:

- Базовое знание английского и русского языков.

- Хорошие межличностные и коммуникативные навыки.

- Опыт работы в социальной сфере.

 • Срок действия контракта до конца декабря 2022 г. (с возможностью продления в зависимости от наличия Донора).

 • Место работы Кишинев и другие районы Молдовы.

 • Ежемесячная заработная плата от 12 000 леев, в зависимости от опыта.

 • Для подачи заявки отправьте свое резюме на адрес [email protected] или позвоните по телефону +373 791 03 412

Oб INTERSOS

INTERSOS — международная гуманитарная организация, базирующаяся в Италии, на передовой в чрезвычайных ситуациях, оказывающая помощь жертвам вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и крайнего отчуждения, уделяя особое внимание защите наиболее уязвимых людей.

INTERSOS имеет регулярную регистрацию в Молдове с главным офисом в Кишиневе. С марта INTERSOS начала работать на границах Паланка и Тудора, предлагая транзитным беженцам психологическую поддержку и первичную медицинскую помощь. ИНТЕРСОС планирует оказать психологическую поддержку беженцам, размещенным как в центрах размещения беженцев, так и в частных жилых домах.

Despre companie

INTERSOS este o organizație umanitară aflată în prima linie în situații de urgență, care oferă asistență victimelor conflictelor armate și dezastrelor naturale, cu o atenție deosebită protecției celor mai vulnerabile persoane.

INTERSOS is a humanitarian organisation on the front-line of emergencies, bringing assistance to victims of armed conflicts, natural disasters and extreme exclusion with particular attention to the protection of the most vulnerable people.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Număr de contact:
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?