Publicat  04 Mai 2022

Specialist - punctul de recrutare, încorporare și completare,

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

1. Asigurarea evidenței recruților, prezentarea informațiilor despre recruți;
2. Prezentarea, anual, Centrului militar, a informațiilro privind tinerii care urmează a fi recrutați;
3. Înmânarea ordinelor de chemare laîncorporare sau mobilizare pentru clarificarea situației militare
4.. Elaborarea proiectelor de acte normative locale în domeniul recrutării și încorporării

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Asigurarea evidenței recruților, prezentarea informațiilor despre recruți;
2. Prezentarea, anual, Centrului militar, a informațiilro privind tinerii care urmează a fi recrutați;
3. Înmânarea ordinelor de chemare laîncorporare sau mobilizare pentru clarificarea situației militare
4.. Elaborarea proiectelor de acte normative locale în domeniul recrutării și încorporării

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii superioare finisate

Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
    Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
    Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului

1. Codul administrativ al RM nr. 116/2018
2. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008
3. Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 33/2016;
4. Legea integrității nr. 82/2017
5. Codul contravențional
6. Hotărârea Guvernului nr. 201/2009
Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei nr. 1245/2002
7. Legea cu privire la rezerva Forțelor Armate nr. 1244/2002
8. Legea privind pregătirea de mobilizare și mobilizarea nr. 1192/2002

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?