Publicat  11 Noiembrie 2022
Ofertă de muncă fierbinte

Asistent/ă medical/ă // Nurse

Ofertă de muncă fierbinte
INTERSOS Onlus Ștefan-Vodă În ture Negociabil
INTERSOS Onlus Ștefan-Vodă În ture Negociabil

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
În ture
Oraș:
Ștefan-Vodă
APLICĂ CU ÎNCREDERE
Companie verificată de echipa delucru.md
Job verificat de echipa delucru.md

Descrierea poziției vacante

Poziție: Asistent/ă medical/ă

Locație: Tudora

Dată de începere: Imediat

Durata contractului: 1 lună, cu posibilitate de extindere

INTERSOS este o organizație umanitară aflată în prima linie în situații de urgență, care oferă asistență victimelor conflictelor armate și dezastrelor naturale, cu o atenție deosebită protecției celor mai vulnerabile persoane.

Războiul a izbucnit în Ucraina în martie 2022. De atunci, milioane de oameni au fugit în țările vecine, stârnind o mare îngrijorare privind modul de gestionare fluxului imens de oameni. Pentru a sprijini refugiații, INTERSOS a organizat o operațiune de răspuns în situații de urgență în Polonia, Moldova și Ucraina.

Scopul

Oferirea asistenței medicale primare, monitorizarea pacienților și tratamentului în baza celui prescris de medic (dacă a fost oferit), punerea în aplicare a protocoalelor naționale, inclusiv a precauțiilor legate de igienă pentru asigurarea deservirii calitative a populației. 

Responsabilități generale:

 • Cunoaștere, promovarea și implementarea normelor și standardelor de igienă, bio-hazard, prevenire și control al infecțiilor, regulilor de siguranță și alte protocoale și proceduri în domeniul medical și asigurarea respectării unor standarde înalte de igienă în locul de muncă. Respectarea secretului medical și a confidențialității pacienților; 
 • Organizarea și punerea în aplicare a tratamentelor în baza indicațiilor medicului, efectuarea triajul pacienților și altor proceduri medicale. Participarea la educare pacienților (și a familiei) ăn domeniul medical, când este necesar;
 • Identificarea riscurilor de violență pe bază de gen și referirea acestora către echipa medicală pentru gestionarea lor;
 • Asigurarea că pacienții sunt primiți corespunzător și că cei care nu au nevoie de asistență să o primească, în special în ce privește alimentarea, igiena personală, mișcarea și confortul;
 • Supervizarea procedurilor administrative și a documentelor aferente (statistici, registre, fișe medicale etc.), raportarea oricăror situații problematice, inclusiv a posibilelelor situații de acest tip;
 • Participarea în controlul și mentenanța farmaciei și echipamentului departamentului (calitatea și funcționarea acestora, condițiile de păstrare, inventarierea medicamentelor și controlul datei de expirare, menținerea sub control a eliberării medicamentelor astfel încât să nu existe cazuri în care acestea sunt luate fără permisiune)
 • Curățenie și mentenanță a bio echipamentului utilizat;
 • Supervizarea și instruirea personalului auxiliar, nutriționiștilor, personalului care asigură curățenie și oricăror altor persoane sub supervizia lor, asigurând lucrul de echipă și respectarea tuturor protocoalelor și procedurilor; 

Cerințe: 

Educație și experiență profesională:

 • Licență universitară în medicină;
 • Experiență de lucru într-o poziție similară;
 • Cunoașterea contextului umanitar reprezintă un avantaj. 

Competențe:

 • Abilitatea de a reacționa rapid și a lua decizii sub presiune pentru bunăstarea pacienților;
 • Abilități interpersonale și de comunicare bune; 
 • Abilități de analiză și raportare bune; 
 • Empatie; 
 • Cunoașterea limbii engleze. Cunoașterea limbii ruse reprezintă un avantaj.

Proces de aplicare:

Pentru a aplica, expediați CV-ul actualizat la adresa recruitment.moldova@intersos.org, cu subiectul „INTERSOS - Asistent/ă medical/ă” 

Dacă sunteți selectat, vom solicita două referințe de contact. Informațiile pe care le furnizați în formular sunt considerate parte a cererii dvs. și vor fi utilizate în scopuri de screening.

Doar candidații selectați pe lista scurtă vor fi contactați.

INTERSOS examinează aplicațiile în mod continuu, astfel postul vacant ar putea fi ocupat înainte de termenul limită de aplicare.

INTERSOS ia în considerare toți solicitanții pe baza meritului, indiferent de rasă, sex, culoare, origine națională, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut de veteran sau dizabilitate.

În scopul proiectului, se va acorda preferință candidaților cu rezidență în zona proiectului.

Pentru alte întrebări, vă rugăm să ne contactați la adresa recruitment.moldova@intersos.org sau la numărul 079103412. 

---

[EN]

 • Position: Nurse
 • Duty station: Tudora
 • Starting date: ASAP
 • Duration of the contract: 1 month with possibility for extension

INTERSOS is a humanitarian organisation on the front-line of emergencies, bringing assistance to victims of armed conflicts, natural disasters and extreme exclusion with particular attention to the protection of the most vulnerable people.

The war broke out in Ukraine in March 2022. Since then, millions of people have fled to the neighbouring countries, raising a big concern on how to manage such an immense flux of people. In order to support refugees, INTERSOS is setting up an emergency response operation in Poland, Moldova and Ukraine.

Purpose/objective of the position:

Providing nursing care, treatment and follow-up of patients, according to doctors’ prescriptions (if any), protocols applied in service and universal hygiene standards/precautions, in order to ensure the quality and continuity of care for the targeted population.

General Duties:

 • Knowing, promoting, implementing and following up the universal hygiene standards/precautions, bio-hazard prevention and infection control, security rules and other protocols and procedures in the medical premises and ensuring high standards of hygiene of his/her working environment. Respecting medical secrets and confidentiality at all times
 • Organizing and carrying out care and treatments according to medical prescriptions, and assisting during consultations, daily rounds and other medical procedures. Participating in health education of the patient (and family) when necessary
 • Identifying Sexually Gender Based Violence victims and referring them to the medical team so they can receive the necessary treatment. 
 • Ensuring patients are properly received and installed and that those with lack of autonomy are assisted, especially regarding their feeding, personal hygiene, movements and comfort
 • Carrying and supervising administrative procedures and documents (consumptions, statistics, registers, health files, etc.), reporting any problematic situations and cases that may arise. Participating in data collection and keeping doctors/supervisors informed
 • Participating in the department-related pharmacy and medical equipment control and maintenance (quality and its functioning, storage conditions, follow-up of expired drugs inventories, stock takes of medicines and material at every team changeover ensuring no material is taken without prior authorisation
 • Perform cleaning and minor maintenance for biomedical equipment used
 • Supervising and training nurse-aids, nutritional assistants, cleaners and other related staff under his/her supervision, ensuring teamwork and adherence to all appropriate protocols and procedures

Requirements:

Education and professional experience:

 • University Degree in Medicine; 
 • Relevant work experience in a similar position;
 • Strong knowledge of psycho-social programming in the humanitarian context is preferable.

Competences:

 • Ability to react quickly and make decisions under pressure about the wellbeing of the patient; 
 • Good interpersonal and communication skills;
 • Good analytical and reporting skills;
 • Ability to show empathy;
 • Ability to work under pressure;
 • Knowledge of English is preferable (written and spoken). Knowledge of Russian language is an advantage;

HOW TO APPLY:

To apply, please send us an updated version of the CV to the email recruitment.moldova@intersos.org with the subject "INTERSOS // Nurse Application". 

If you are selected you will be required to give two references. The information you provide in the form is considered part of your application, and will be used for screening purposes.

Please note that only short-listed candidates will be contacted.

INTERSOS is reviewing applications on a rolling basis, the vacancy might be filled before the closing date.

INTERSOS considers all applicants on the basis of merit without regard to race, sex, colour, national origin, religion, sexual orientation, age, marital status, veteran status or disability.

For project purposes, preference will be given to candidates with residency in the project area.

For any questions, please contact us at recruitment.moldova@intersos.org or at 079103412.

Despre companie

INTERSOS este o organizație umanitară aflată în prima linie în situații de urgență, care oferă asistență victimelor conflictelor armate și dezastrelor naturale, cu o atenție deosebită protecției celor mai vulnerabile persoane.

INTERSOS is a humanitarian organisation on the front-line of emergencies, bringing assistance to victims of armed conflicts, natural disasters and extreme exclusion with particular attention to the protection of the most vulnerable people.

Poziții vacante active

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

E-mail:
recruitment.moldova@intersos.org
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?