Publicat  03 Ianuarie 2023
Ofertă de muncă fierbinte

Finance Officer / Ofițer de finanțe

Ofertă de muncă fierbinte
INTERSOS Onlus Chișinău Full Time Negociabil
INTERSOS Onlus Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 1 an
Oraș:
Chișinău
APLICĂ CU ÎNCREDERE
Companie verificată de echipa delucru.md
Job verificat de echipa delucru.md

Descrierea poziției vacante

[EN below]

INTERSOS este o organizație umanitară aflată în prima linie în situații de urgență, care oferă asistență victimelor conflictelor armate și dezastrelor naturale, cu o atenție deosebită protecției celor mai vulnerabile persoane.

Războiul a izbucnit în Ucraina în martie 2022. De atunci, milioane de oameni au fugit în țările vecine, stârnind o mare îngrijorare privind modul de gestionare fluxului imens de oameni. Pentru a sprijini refugiații, INTERSOS a organizat o operațiune de răspuns în situații de urgență în Polonia și Ucraina.

 

Scopul: 


Ofițerul de finanțe va duce contabilitatea organizației și contribui la administrarea proiectelor în cadrul misiunii, sub superviziunea Coordonatorului Regional de Finanțe și a Șefului Misiunii.


Sarcini:

Controlul finanțelor:
- Actualizarea statutului finaciar și economic al proiectelor din cadrul misiunii, lunar;
- Contabilitate, cu reconcilieri de bază, disponibile până în data de 10 al fiecării luni;
- Controlul bugetului;
- Verificarea periodică, în colaborare cu managerii de proiect, a performaței economico-financiară a proiectelor: bilanțul final, excesul de cheltuieli, proiecțiile de cheltuieli și estimările de finanțe, în mod ideal - săptămânal.

Raportare financiară:
- Pregătirea raportelor interimare și finale și expedierea acestora către Coordonatorul Financiar Regional (CRF) pentru verificare;
- Prezentarea rapoartelor către CFR cu cel puțin 5 zile înainte de termenul limită de prezentare;
- Asigurarea completării corecte a tuturor documentelor legate de informațiile financiare;

NPW:
- Includerea datelor lunare în NPW și cele aferente;

Gestionarea personalului național:
- Oferirea suportului către departamentului de finanțe regionale în monitorizarea Asistentului Admin pe Finanțe privind pregătirea contractelor angajaților proiectului;
- Supervizarea și monitorizarea, în colaborare cu asistentul admin pe finanțe, în pregătirea achitărilor și salariilor lunare;


Alte sarcini la necesitate:
- Sub supervizarea oficialului regional, managementul/coordinarea/implicarea în misiunea generală a organizației.

Cerințe:
- Cunoașterea excelentă a limbii engleze în formă scrisă și vorbită;
- Abilitate de muncă sporită;
- Abilități dezvoltate de analiză pe admin / finanțe;
- Abilități de leadership și interpersonale;
- Abilități digitale sporite (cunoașterea avansată a utilizării calculatorului, cunoașterea Excel este obligatorie);
- Respectarea și aderarea la valorile, misiunea și viziunea INTERSOS;
- Spirit de echipă sporit, abilitate de a lucra într-un mediu multi-cultural;
- Abilități excelente de analiză și observare;
- Atenție la detalii și abordare sistemică a sarcinilor;
- Abilitate de a planifica și orientare spre rezultate;
- Abilitate de a aduce rezultate rapid, inclusiv sub presiune;
- Capacitate de a respecta termenele limită și ierarhia organizațională;
- Abilități interpersonale puternice, inclusiv de comunicare și diplomatice;
- Practicitate și soluționare a problemelor;
- Abilitate de a face față presiunii mare.


[EN]

INTERSOS is a humanitarian organisation on the front-line of emergencies, bringing assistance to victims of armed conflicts, natural disasters and extreme exclusion with particular attention to the protection of the most vulnerable people.

The war broke out in Ukraine in March 2022. Since then, millions of people have fled to the neighbouring countries, raising a big concern on how to manage such an immense flux of people. In order to support refugees, INTERSOS is setting up an emergency response operation in Poland and Ukraine.

 

Purpose/objective of the position:

 

Responsible for the proper accounting and administration of Projects in the mission, under the supervision of the Regional Finance Coordinator and the Head of Mission.

Specifically:

Finance control:
- Update the economic and financial status of the Projects of the missions, on a monthly base.
- Accounting with basic reconciliations to be available the 10th of the next month.

Budget control:
- To regularly check, in collaboration with the Project Managers, the economic-financial performance of projects: final balance, expenditure excess, expenditure projections, and financial forecast. Ideally on a weekly base.

Financial reporting:
- To prepare interim and final reports and to share them with the Regional Finance Coordinator for verification;
- To be provided to RFC a minimum of 5 days prior to submission deadline
- To ensures the correct filing of all project financial data;

NPW:
- Exporting monthly journal to NPW and related checks;

National staff management:
- To support the Regional Finance to monitor the Admin Finance Assistant regarding staff contracts preparation for the Projects;
- To supervise and monitor, in collaboration with the Admin Finance AssistantHR Officer, the preparation of payslips and monthly salaries payment

Other tasks as assigned:
- Under the close supervision of the regional office, management/coordination/involvement in the general mission’s scaling down planned in 2020.


Job Requirements:
- Excellent written and spoken English
- Hard worker
- Strong analytical admin/finance skills
- Demonstrated leadership and interpersonal skills
- Excellent computer skills (proven computer literacy, in particular Excel knowledge is a must)
- Readiness to commit and adhere to the values, mission and vision of INTERSOS
- Strong team spirit, comfortable in a multi-cultural environment
- Excellent analytical skills, observation and analysis capacity
- Attention to detail and structured way of approaching tasks
- Ability to plan ahead and output oriented
- Able to ensure quick quality delivery in stressful environment
- Ability to adhere to deadlines and respect line management
- Very strong interpersonal skills: strong communication and diplomatic skills
- Practical and problem-solver
- Ability to deal with heavy work pressure

Despre companie

INTERSOS este o organizație umanitară aflată în prima linie în situații de urgență, care oferă asistență victimelor conflictelor armate și dezastrelor naturale, cu o atenție deosebită protecției celor mai vulnerabile persoane.

INTERSOS is a humanitarian organisation on the front-line of emergencies, bringing assistance to victims of armed conflicts, natural disasters and extreme exclusion with particular attention to the protection of the most vulnerable people.

Poziții vacante active

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

E-mail:
recruitment.moldova@intersos.org
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?