Publicat  11 Noiembrie 2022
Ofertă de muncă fierbinte

Veterinar/ă // Veterinary

Ofertă de muncă fierbinte
INTERSOS Onlus Chișinău Full Time Negociabil
INTERSOS Onlus Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 1 an
Oraș:
Chișinău
APLICĂ CU ÎNCREDERE
Companie verificată de echipa delucru.md
Job verificat de echipa delucru.md

Descrierea poziției vacante

[EN Below]

 

Poziție: Veterinar

Locație: Palanca, Tudora și Chișinău

Data de începere: Imediat

Durata contractului: 2 luni cu posibilitate de extindere

 

INTERSOS este o organizație umanitară aflată în prima linie în situații de urgență, care oferă asistență victimelor conflictelor armate și dezastrelor naturale, cu o atenție deosebită protecției celor mai vulnerabile persoane.

Războiul a izbucnit în Ucraina în martie 2022. De atunci, milioane de oameni au fugit în țările vecine, stârnind o mare îngrijorare privind modul de gestionare fluxului imens de oameni. Pentru a sprijini refugiații, INTERSOS a organizat o operațiune de răspuns în situații de urgență în Polonia, Ucraina și Moldova.

 

Scopul poziției:

Veterinarul este responsabil de oferirea serviciilor specializate și suportului psicologic echipei INTERSOS. Mai mult, veterinarul va fi responsabil pentru efectuarea diagnosticului și pentru tratarea tuturor animalelor care însoțesc familiile de refugiați, nu neapărat doar cele rănite sau bolnave. Veterinarul va lucra cu ofițerii de protecție în planificarea unor activități comune ale copiilor și adulților cu animalele de companie care-i însoțesc. 

 

Responsabilități și sarcini:

- Tratarea animalelor bolnave sau rănite prin prescrierea medicamentelor, pansarea rănilor, efectuarea operațiilor chirurgicale și așezarea oaselor; 

- Educarea membrilor familiei însoțiți de animale de companie despre cum să aibă grijă de acestea în perioada deplasării; 

- Promovarea sănătății și bunăstării animalelor prin oferirea sfaturilor privind măsuri de igienă, hrană și îngrijire generală, 

- Înregistrarea acțiunilor prin documentarea și actualizarea formularelor, rapoartelor, jurnalului animalelor și raportarea bolilor către autoritățile de resort atunci când este necesar; 

- Asigurarea respectării procedurilor veterinare, a eticii și politicilor relevante; 

- Eutanasierea animalelor atunic când acest lucru este necesar, spre exemplu în cazul maladiilor incurabile; 

- Conlucrarea strictă cu ofițerii de protecție pentru planificarea activităților psicosociale structurate sau nestructurate a stăpânilor cu animalele lor de companie; 

- Organizarea activităților psicosociale cu prezența animalelor de companie, alături de ofițerii de protecție, pentru categoriile vulnerabile ale populației, precum copiii, persoanele cu dizabilități și altele; 

- Raportarea regulată către Managerul pe Protecție, la solicitare; 

- Realizarea altor sarcini legate solicitate de Managerul pe Protecție; 

- Realizarea tuturor sarcinilor cu respectarea principiilor de bază de protecție, inclusiv, dar fără a se limita la: a nu face rău, a nu discrimina, a respecta confidențialitatea și responsabilitatea asumată. 

 

Cerințe: 

Educație și experiență profesională: 

- Licență în Medicină Veterinară; 

- Experiență de lucru în calitatede veterinar; 

- Bună cunoaștere a programării psiho-sociale în contextul umanitar este un avantaj; 

 

Competențe: 

- Abilitatea de a reacționa rapid și a lua decizii sub presiune pentru asigurarea bunăstării animalelor; 

- Dragoste și înțelegere a animalelor; 

- Abilități sporite de comunicare și interpersonale; 

- Bune abilități de analiză și raportare; 

- Abilitatea de a demonstra empatie atât față de animale, cât și de stăpâni; 

- Abilitatea de a lucra sub presiune; 

- Cunoașterea limbii engleze (scris și vorbit) este de preferat. 

 

Proces de aplicare:

Pentru a aplica, expediați CV-ul actualizat la adresa recruitment.moldova@intersos.org, cu subiectul „INTERSOS // Application Veterinary” 

Dacă sunteți selectat, vom solicita două referințe de contact. Informațiile pe care le furnizați în formular sunt considerate parte a cererii dvs. și vor fi utilizate în scopuri de screening.

Doar candidații selectați pe lista scurtă vor fi contactați.

INTERSOS examinează aplicațiile în mod continuu, astfel postul vacant ar putea fi ocupat înainte de termenul limită de aplicare.

INTERSOS ia în considerare toți solicitanții pe baza meritului, indiferent de rasă, sex, culoare, origine națională, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut de veteran sau dizabilitate.

În scopul proiectului, se va acorda preferință candidaților cu rezidență în zona proiectului.

Pentru alte întrebări, vă rugăm să ne contactați la adresa recruitment.moldova@intersos.org sau la numărul 079103412.

 

[EN]

INTERSOS is a humanitarian oganization working on the protection of Ukrainian refugee at Palanca, Tudora borders and Chisinau.

All INTERSOS employees are expected to perform their roles and responsibilities according to the INTERSOS charter of values, code of ethics, PSEA and Child Protection policies.

Purpose/objective of the position:

The Veterinary is responsible for providing specialized services and individual psychological support for INTERSOS staff and other staff with moderate to severe mental or emotional disorders in the different areas of intervention. In addition, the veterinary is responsible for diagnosing and treating all animals accompanying families of refugees, not necessarily those who are sick or injured. The veterinary will work in strict collaboration with the PSS worker in order to plan joint psychosocial activities for children and adults with their pets.

Generic Duties:

 • Treat sick or injured animals by prescribing medication, dressing wounds, performing surgery and setting bones
 • Educate pet owners about how to take care of the pet during the displacement
 • Promote the health and wellness of animals by advising animal owners about sanitation measures, feeding and general care
 • Record actions by documenting and updating forms, reports, animal records and reporting diseases to public health officials when and if needed
 • Ensure compliance with veterinary procedures, ethics, policies and relevant statutes
 • Euthanize animals in situations they see fit such as in the case of a terminal illness
 • Strictly liaise with PSS Workers in order to plan structured, when possible, or/and unstructured psychosocial activities with pet owners
 • Provide pet-facilitated psychosocial activities with PSS workers with vulnerable categories such as children, people with disabilities and others;
 • Regularly provide report to the Protection Manager, as requested,
 • Perform any other duty as requested by Protection Manager;
 • Carry out all tasks respecting key protection principles, including but not limited to: do no harm, non-discrimination, confidentiality and accountability and need-to-know principles.

Person Specification:

Education and professional experience:

 • University Degree in Veterinary Medicine;
 • Relevant work experience as a Veterinary;
 • Strong knowledge of psycho-social programming in the humanitarian context is preferable. 

Competencies: (Knowledge, Skills & Abilities)

 • Ability to react quickly and make decisions under pressure about the wellbeing of an animal
 • Strong fondness and understanding of animals
 • Good interpersonal and communication skills
 • Good analytical and reporting skills
 • Ability to show empathy to both pets and owners
 • Ability to work under pressure
 • Working knowledge in English is preferable (written and spoken)

 

HOW TO APPLY:

To apply, please send us an updated version of the CV to the email recruitment.moldova@intersos.org with the subject "INTERSOS // Application Veterinary". 

If you are selected you will be required to give two references. The information you provide in the form is considered part of your application, and will be used for screening purposes.

Please note that only short-listed candidates will be contacted.

INTERSOS is reviewing applications on a rolling basis, the vacancy might be filled before the closing date.

INTERSOS considers all applicants on the basis of merit without regard to race, sex, colour, national origin, religion, sexual orientation, age, marital status, veteran status or disability.

For project purposes, preference will be given to candidates with residency in the project area.

For any questions, please contact us at recruitment.moldova@intersos.org or at 079103412.

Despre companie

INTERSOS este o organizație umanitară aflată în prima linie în situații de urgență, care oferă asistență victimelor conflictelor armate și dezastrelor naturale, cu o atenție deosebită protecției celor mai vulnerabile persoane.

INTERSOS is a humanitarian organisation on the front-line of emergencies, bringing assistance to victims of armed conflicts, natural disasters and extreme exclusion with particular attention to the protection of the most vulnerable people.

Poziții vacante active

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

E-mail:
recruitment.moldova@intersos.org
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?