Publicat  10 Mai 2022
Ofertă de muncă fierbinte

Economist principal responsabil de producerea indicatorilor aferenți comerțului exterior cu mărfuri

Ofertă de muncă fierbinte
Banca Națională a Moldovei Chișinău Full Time Negociabil
Banca Națională a Moldovei Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 3 ani
Oraș:
Chișinău
APLICĂ CU ÎNCREDERE
Companie verificată de echipa delucru.md
Job verificat de echipa delucru.md

Descrierea poziției vacante

Atribuțiile Direcției statistica conturilor internaționale sunt elaborarea conturilor internaționale, analiza și diseminarea acestora. Atribuțiile principale ale secției sunt elaborarea indicatorilor Contului curent și de capital al Balanței de plăți a statului.

Obiectivele postului:

 • Economistul principal produce indicatorii aferenți comerțului exterior cu mărfuri, gestionează baza de date respectivă și elaborează selecții prin interpelări directe la bazele de date.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii economice superioare (master sau echivalent), cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova);  În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;
 2. Experiența profesională de minim 1 an, în domeniul statisticii sau macroeconomiei;
 3. Cunoștințe în domeniul statisticii macroeconomice;
 4. Utilizator avansat al bazelor de date, aplicațiilor de calcul;
 5. Utilizator avansat al aplicațiilor Microsoft Office;
 6. Vorbitor fluent al limbii de stat și cunoașterea medie a limbii engleze;
 7. Familiarizat cu legislația din domeniu;
 8. Competențe:  integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

Cerințe suplimentare
(vor constitui un avantaj):

 1. Experiența de lucru în domeniul statistic, a macroeconomiei;
 2. Posedarea tehnicilor de modelare, prognoză;
 3. Vorbitor fluent al unei limbi străine de circulație internațională.

Principalele atribuții ale economistului principal al Secției compilarea balanței de plăți, Direcția statistica conturilor internaționale, Departamentul raportări și statistică:

 • Gestionează segmentul statistic al bazei de date a comerțului exterior cu bunuri, actualizează datele acesteia și clasificatoarele, elaborează caietele de sarcini, rapoartele noi, algoritmii de producere a indicatorilor;
 • Elaborează indicatorii macroeconomici privind mărfurile generale în baza balanței de plăți, mărfurile negociate peste hotare și aurul nemonetar;
 • Organizează sursele de date. Participă la revizuirea formularelor statistice de colectare a datelor și elaborare a unor noi formulare, precum și executarea cercetărilor în teren;
 • Colectează și prelucrează sursele de date; contrapune, validează și verifică indicatorii statistici aferenți comerțului exterior cu bunuri;
 • Elaborează metodologii;
 • Elaborează estimări;
 • Participă la compilarea statisticii sectorului extern;
 • Participă la diseminarea datelor;
 • Participă la dezvoltarea sistemului informațional de colectare și producere a statisticii balanței de plăți a statului;
 • Participă la procesul de control intern al calității datelor.

Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 25 mai 2022.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm să consultați bibliografia de mai jos:

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 ;
 2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;
 3. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;
 4. Codul de bune practici al statisticilor europene;
 5. Recomandările cadrului de evaluare a calității datelor al FMI (DQAF);
 6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

Despre companie

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu succes a obiectivelor trasate, BNM își dezvoltă încontinuu cadrul de reglementare, de raportare și de guvernanță instituțională.

Politica noastră de recrutare constă în selectarea şi angajarea persoanelor cu experiență, dar și a absolvenților din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale etc), care prin responsabilitate, profesionalism și cooperare vor contribui la atingerea obiectivelor BNM.

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, iar comisiile de testare formate din specialişti din cadrul instituției evaluează gradul de cunoaştere de către candidaţi a domeniului de specialitate, a limbilor moderne și a tehnologiilor informaţionale.

,,Să fii parte din echipa Băncii Naționale a Moldovei reprezintă o experiență unică de dezvoltare profesională și personală. Fiind angajat al BNM, vei avea satisfacția de a te afla într-un mediu profesionist și vei contribui personal la îndeplinirea obiectivelor de responsabilitate civică.”

Contacte

Număr de contact:
-
E-mail:
recrutare@bnm.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?