Publicat  19 Mai 2022
Ofertă de muncă fierbinte

Economist coordonator responsabil de analiză și supraveghere macroprudențială

Ofertă de muncă fierbinte
Banca Națională a Moldovei Chișinău Full Time Negociabil
Banca Națională a Moldovei Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 1 an
Oraș:
Chișinău
APLICĂ CU ÎNCREDERE
Companie verificată de echipa delucru.md
Job verificat de echipa delucru.md

Descrierea poziției vacante

Obiectivele Direcției sunt:

 1. asigurarea implementării unei politici macroprudențiale a BNM în scopul prevenirii sau diminuării efectelor riscurilor sistemice în adresa stabilității sistemului financiar național pentru componentele aflate sub controlul direct sau în sfera competențelor Băncii Naționale
 2. asigurarea elaborării unor analize complexe, care vor constitui un suport pentru luarea deciziilor de politică macroprudențială;
 3. înaintarea propunerilor de atenuare a efectelor riscurilor sistemice identificate și a unor posibile soluții de acțiune în situații de incertitudine, inclusiv de tipul recomandărilor și avertizărilor, pentru componentele aflate sub controlul direct sau în sfera competențelor BNM

Scopul general al postului este:

 • Analiza sistemului financiar, a indicatorilor solidității financiare, a nivelurilor de risc în activitatea băncilor în scopul identificării riscurilor ce pot afecta stabilitatea financiară.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare de licență, ciclul I, în domeniul economic, statistic sau matematici aplicate cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective.
 • Experiență de minim 1 an în domeniul economic;
 • Cunoștințe de bază în domeniile: teoria economică, teoria statistică, econometrie;
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoștințe ale actelor normative oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei ce țin de supravegherea bancară;
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel, cel puțin, intermediar.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experiență în realizarea de analize macroeconomice și/sau financiare;
 • Cunoașterea cadrului macroprudențial internațional;
 • Cunoștințe de utilizare a unor pachete de programe statistice (EViews, R, Stata etc.) sau programe de calcul numeric (Matlab).

Competențe comportamentale:

 • Orientare către performanță;
 • Comunicare eficientă;
 • Cooperare;
 • Integritate organizațională;
 • Gândire conceptuală;
 • Abilități de analiză și cercetare;
 • Spirit de creativitate și inițiativă.

Principalele atribuții:

 1. Participă la elaborarea studiilor și metodologiilor întru asigurarea monitorizării stabilității financiare a sectorului bancar;
 2. Efectuează analize necesare pentru identificarea riscurilor din sectoarele principale ale economiei, care pot afecta stabilitatea financiară;
 3. Analizează evoluția principalilor indicatori financiari care caracterizează sectorul bancar pentru identificarea potențialelor surse de risc sistemic;
 4. Desfășoară activități aferente colaborării cu organele de supraveghere autohtone și a altor state în vederea asigurării stabilității financiare;
 5. Efectuează testări la stres pentru sectorul bancar cu privire la diverse forme ale riscurilor.

Termen-limită: 17 mai 2022.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995;
 • Legea privind activitatea băncilor, nr.202/2017;
 • Legea cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, nr.209/2018;
 • Banca Centrală Europeană – „Un ghid rapid privind politicile macroprudențiale”;
 • Comitetul European pentru Risc Sistemic – Misiune și Recomandări;
 • Manuale de teorie economică, macroeconomie, statistică, econometrie.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

Despre companie

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu succes a obiectivelor trasate, BNM își dezvoltă încontinuu cadrul de reglementare, de raportare și de guvernanță instituțională.

Politica noastră de recrutare constă în selectarea şi angajarea persoanelor cu experiență, dar și a absolvenților din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale etc), care prin responsabilitate, profesionalism și cooperare vor contribui la atingerea obiectivelor BNM.

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, iar comisiile de testare formate din specialişti din cadrul instituției evaluează gradul de cunoaştere de către candidaţi a domeniului de specialitate, a limbilor moderne și a tehnologiilor informaţionale.

,,Să fii parte din echipa Băncii Naționale a Moldovei reprezintă o experiență unică de dezvoltare profesională și personală. Fiind angajat al BNM, vei avea satisfacția de a te afla într-un mediu profesionist și vei contribui personal la îndeplinirea obiectivelor de responsabilitate civică.”

Contacte

Număr de contact:
-
E-mail:
recrutare@bnm.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?