Publicat  21 Septembrie 2022
Ofertă de muncă fierbinte

Șef al Secției poziția investițională internațională

Ofertă de muncă fierbinte
Banca Națională a Moldovei Chișinău Full Time Negociabil
Banca Națională a Moldovei Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 5 ani
Oraș:
Chișinău
APLICĂ CU ÎNCREDERE
Companie verificată de echipa delucru.md
Job verificat de echipa delucru.md

Descrierea poziției vacante

Atribuțiile de bază ale secției:

 • Elaborarea indicatorilor contului financiar al Balanței de plăți(parțial)(CF al BP) și elaborarea indicatorilor
 • Poziției investiționale internaționale(PII) a statului, precum și anexelor analitice la ea.

Obiectivele postului:

 • Șeful secției PII organizează activitatea secției, compilează PII a statului, coordonează procesele de elaborare a indicatorilor CF al BP în responsabilitatea secției și PII, participă la elaborarea materialelor analitice tabelare și grafice trimestriale și anuale la CF al BP și PII.

Cerințe minime obligatorii:

Studii şi experiență:

 • Studii superioare (master sau echivalent), în domeniul statistică/finanțe/economie, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 5 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective;
 • experiența de lucru de minimum 3 ani în domeniul statistic/ financiar/ contabilitate;
 • competențe în domeniul statisticii macroeconomice, cunoașterea principiilor și practicilor statistice, conturilor  internaționale;
 • vorbitor fluent al limbii române și a unei limbi străine de circulație internațională;
 • utilizator experimentat al aplicațiilor Microsoft Office;
 • este familiarizat cu legislația din domeniu.

Competente comportamentale:

 • Capabil să planifice, să organizeze și să coordoneze lucrul;
 • posedă abilități excelente de comunicare, receptivitate la idei noi;
 • poate lucra eficient cu volume mari de informații;
 • este capabil să aplice metode optimale pentru a asigura îndeplinirea diverselor cerințe de elaborare a indicatorilor, analiză și sinteză a informației;
 • abilitatea de însușire rapidă a metodelor noi de lucru și de asimilare a cunoștințelor în condiții de presiune de timp și exigențe înalte de calitate;
 • atitudine echidistantă, colegială, corectitudine și onestitate;
 • promovează spiritul de echipă și meritocrația;
 • responsabilitate, cooperare constructivă;
 • autonomie, spirit de inițiativă și capacitate de soluționare eficientă a problemelor.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experiența de lucru în domeniul conturilor internaționale, conturilor naționale sau  a statisticilor macroeconomice;
 • abilități și competențe de lucru cu baze de date – în special interogarea datelor utilizând limbajul SQL  (probate prin certificate de instruire, certificări profesionale).
 • studii în domeniul IT ( lucru cu baze de date).

 

Principalele atribuții:

 1. Organizează și coordonează activitatea secției, asigurând îndeplinirea tuturor sarcinilor  conform planului de activitate al secției, în baza regulamentului DRS, în termenii și volumul stabilit, la calitatea scontată.
 2. compilează Poziția investițională internațională(PII) a statului.
 3. coordonează compilarea indicatorilor Contului Financiar(CF) al Balanței de plăți(BP) în responsabilitatea secției.
 4. participă la asigurarea reconcilierii indicatorilor BP,PII și datoriei externe a țării.
 5. coordonează actualizarea metodologiilor și metodelor de estimare a indicatorilor la sectoarele din cadrul secției.
 6. coordonează actualizarea periodică a meta-datelor pentru publicații și a Îndrumărilor metodologice detaliate pentru asigurarea continuității activității.
 7. organizează și coordonează activitățile de colectare a datelor primare, revizuirea/elaborarea rapoartelor necesare pentru lucrul secției.
 8. coordonează activitățile de prelucrare a surselor de date, procesele de elaborare a indicatorilor privind fluxuri și poziții în responsabilitatea secției.
 9. organizează și participă, efectuând prima etapă de control, în procesul de dublă verificare a indicatorilor elaborați de către secție.
 10. elaborează anexele la PII.
 11. coordonează elaborarea materialelor analitice la indicatorii în responsabilitatea secției pentru publicarea în cadrul Comentariilor analitice la CI și Anuarul Conturile internaționale ale Republicii Moldova și participă la etapa a doua de verificare a comentariilor analitice privind evoluția PII.
 12. participă la elaborarea prognozelor, la cercetări statistice și metodologice și elaborează diverse materiale la solicitare aferent Contului financiar la Balanței de plăți economice.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: formularul CV-ului online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Termen-limită:

 • 30 septembrie 2022.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului..

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie recomandată:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 ;
 2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;
 3. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;
 4. Codul de bune practici al statisticilor europene, ediția din 28.09.2011;
 5. Recomandările cadrului de evaluare a calității datelor al FMI (DQAF);
 6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.(http://www.bnm.md/)

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 

Despre companie

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar. În vederea realizării cu succes a obiectivelor trasate, BNM își dezvoltă încontinuu cadrul de reglementare, de raportare și de guvernanță instituțională.

Politica noastră de recrutare constă în selectarea şi angajarea persoanelor cu experiență, dar și a absolvenților din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale etc), care prin responsabilitate, profesionalism și cooperare vor contribui la atingerea obiectivelor BNM.

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, iar comisiile de testare formate din specialişti din cadrul instituției evaluează gradul de cunoaştere de către candidaţi a domeniului de specialitate, a limbilor moderne și a tehnologiilor informaţionale.

,,Să fii parte din echipa Băncii Naționale a Moldovei reprezintă o experiență unică de dezvoltare profesională și personală. Fiind angajat al BNM, vei avea satisfacția de a te afla într-un mediu profesionist și vei contribui personal la îndeplinirea obiectivelor de responsabilitate civică.”

Foto și video

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Grigore Vieru Blvd 1
E-mail:
recrutare@bnm.md
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?