Publicat  09 Aprilie 2022

Specialist superior în Direcția proiecte de cercetare, Direcția proiecte de cercetare

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea concursurilor în domeniul cercetării și monitorizarea activităților de cercetare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Coordonează implementarea politicii în domeniul cercetării în raport cu comunitatea științifică;
 2. Colaborează și monitorizează activitățile de cercetare;
 3. Promovează interesele statului asupra proprietății intelectuale obținute de cercetători;
 4. Recepționează și examinează propuneri, proiecte de cercetare, acte constatatoare și rapoarte de executare;
 5. Asigură consiliere participanților la concurs și căștigătorilor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 2. Posedarea limbii de stat;
 3. Deținerea  capacității de exercițiu;
 4. Neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limite de vârstă;
 5. Deținerea studiilor superioare în domeniul economic;
 6. Lipsa antecedentelor penale nestinse sau în ultimii 5 ani nu a fost destituită din funcție publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pe motive disciplinare;
 7. Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 8. Lipsa înscrierilor în registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate public, neinstituirea unei măsuri de ocrotire judiciară.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Experiență profesională: studii superioare de licență în domeniul economic (contabilitate). Experiență în domeniul cercetării, inclusiv  în proiecte naționale sau internaționale va constitui un avantaj.

Cunoștințe:

 • cunoașterea legislației în domeniul economic, civil, cercetării;
 • cunoașterea limbii române și rusă la nivel avansat (scris/citit/vorbit);
 • cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • cunoașterea politicii domeniului de cercetare și instrumentele de executare;
 • abilități de utilizare a calculatorului – Word, Excel, Power Point, internet;
 • cunoașterea standardelor de întocmire a proiectelor de cercetare;
 • cunoașterea modului de finanțare a cercetării și funcționare a sistemului bugetar.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  2. Alte documente confirmative la discreția candidatului;

  Notă: copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau email această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5562 Lei

Bibliografia concursului

 1. Codul muncii, Legea nr. 154-XV din 28.03.2003;
 2. Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, Legea nr. 259-XV  din  15.07.2004;
 3. Legea nr.190 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative; 
 4. Legea nr. 158 din 25.02.2008 cu privire la funcția publică și statutut funcționarului public;
 5. Legea nr. 25 din 22.02.2008 cu privire la codul de conduită al funcționarului public;
 6. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
 7. Hotărârea Guvernului nr.196 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare; 
 8. Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 9. Hotărîrea Guvernului nr.381 din 01.08.2019 cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia;
 10. Hotărîrea Guvernului nr.382 din 01.08.2019 cu privire la aprobarea metodologiei de finanațare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?