Publicat  25 Februarie 2022

Secretar al consiliului local , primaria

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Conducerea personalului si managementul eficient al activitatilor Consiliului 

     Local in vederea asigurarii legalitatii si realizarii optime ale obiectivelor acestuia

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. a Planificarea si organizarea  desfasurarii sedintelor Consiliului local ;

    b Asigurarea  legalitatii actelor adoptate  de catre  Consiliul local;

    c  Acordarea asistentei juridice consilierilor si comisiilor de specialitate a Consiliului local

                  d Asigurarea efectuarii lucrarilor de secretariat;

     e Autentificarea actelor si documentelor;

    

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cunostinte:   -cunoasterea legislatiei in domeniul administrativ;

 • Cunoasterea modului de functionare a unei autoritati publice;
 • Cunostinte de operare la calculator.

  Abilitati:  abilitati de lucru cu informatia, planificare,organizare,consultare, analiza si sinteza,elaborare a documentelor,solutionarea problemelor,comunicare,management...

Atitudini/comportamente: respect fata de oameni,spirit de initiativa, abilitati analitice de rezolvare a problemelor ce vizeaza domeniul exercitat,creativitate,disciplina,responsabilitate

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constitutia Republicii Moldova;
 • Codul electoral;
 • Legea nr 158-XVI din 04.07.2008  cu privire la functia publica si statutul functionarului public;
 • Legea nr 25-XVI din 22.02.2008  privind Codul de conduita a functionarului public;
 • Legea 436_XVI din 28.12.2006  privind administratia publica locala;
 • Legea nr 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea 457-XV din 14.11.2003  pentru aprobarea regulamentului cadru privind constituirea si functionarea consiliilor locale si raionale;
 • Legea 768-XV  din 02-02.2000  privind statutul alesului local;
 • Legea 190-XIII din 19.07.1994  cu privire la petitionare.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?