Termen extins pentru concurs de selectare a unui/unei consultant/e pentru revizuirea și elaborarea documentelor interne privind prestarea serviciului social pentru copii și tinerii cu necesități speciale

AO PRODOCS Chișinău, Ștefan-Vodă Negociabil
AO PRODOCS Chișinău, Ștefan-Vodă Negociabil

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Oraș:
Chișinău, Ștefan-Vodă

Descrierea poziției vacante

Asociaţia Obștească ”PRODOCS” implementează în perioada noiembrie 2021 – octombrie 2022 Proiectul “Servicii sociale accesibile pentru copii și tinerii cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă”, parte din proiectul ”Organizațiile Societății Civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis.

Scopul proiectului este de a spori accesul copiilor și tinerilor cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă la servicii sociale specializate de calitate.

Unul din obiectivele proiectului este capacitarea Centrului de Asistență Specializată și Plasament Temporar ”ÎNCREDERE” din orașul Ștefan Vodă pe componenta prestării serviciilor sociale specializate pentru 100 de copii și tineri cu necesități speciale.

Serviciul de consultanță are drept scop analiza pachetului de documente existent privind prestarea serviciului și ajustarea acestora conform noilor standardelor minime de calitate aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 569 din 19.11.2019 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social ”Centru de zi pentru persoane cu dizabilități” și a Standardelor minime de calitate”.

Scopul activității este de a ajusta documentele interne pentru asigurarea sustenabilității serviciilor destinate copiilor și tinerilor cu necesități speciale.

Tip contract: contract prestări servicii.

Perioada prestării serviciului: ianuarie – martie 2022, conform unui program/grafic coordonat și aprobat de către ambele părți.

Durata: 12 (doisprezece) zile de consultanță.

Documente livrabile:

  1. Planul sesiunilor/ședințelor de lucru cu Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familie Ștefan Vodă și Centrul de Asistență Specializată și Plasament Temporar ”ÎNCREDERE”;
  2. Raport privind analiza situației inițială și setul de documente ce urmează a fi revizuite/elaborate;
  3. Setul de documente elaborate/revizuite;
  4. Act de recepție a serviciului prestat.

Comunicarea: sesiuni on line pe platforma ZOOM, Microsoft team, Google Meet sau oricare altă platformă IT.

Limba de comunicare: limba română.

Cerințe de calificare:

  1. Studii universitare sau post-universitare în domeniul social (asistență socială, psihologie, juridic etc.);
  2. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor sociale în calitate de manager serviciu social sau altă funcție din cadrul serviciului social care are tangență cu elaborarea și implementare documente;
  1. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul oferirii de asistență tehnică și suport instituțiilor care prestează servicii sociale pentru copii și tinerii aflați în situație de risc, atât cu statut public, cât și privat, (va constitui avantaj experiența în domeniul acreditării serviciilor sociale);
  2. Experiență de comunicare cu reprezentanții autorităților publice locale prestatori ai serviciilor sociale

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

1) CV-ul actualizat, care va reflecta și datele de contact a 2 persoane de referință.

2) Oferta financiară elaborată conform Anexei (pentru detalii apasă aici)

Pe documente se va indica data transmiterii, acestea vor fi semnate olograf și scanate (dacă ofertantul deține semnatură electronică avansată, documentele pot fi semnate în format electronic).

Documentele vor fi expediate până la data de 24 ianuarie 2022, or.17.00 la adresa de e-mail: ao.prodocs@gmail.com , cu mențiunea „Consultant revizuire documente

Despre companie

AO PRODOCS oferă sprijin copiilor în situație vulnerabilă din centrele de plasament pentru a avea acces la educație de calitate și de a se putea integra în societate și pentru a deveni adulți responsabili.

Oferim suport informațional și consultativ specialiștilor din domeniul asistenței sociale și protecției copilului, prin organizarea atelierele de lucru, sesiuni de informare și instruire, cu antrenarea formatorilor și aplicarea metodelor și tehnicilor noi de predare.

Suntem orientați spre orașele  și satele din regiunea de Nord, Centru și Sud a Republicii Moldova, în special unde sunt create și funcționează centre de plasament temporar pentru copii sau alte forme de servicii sociale destinate copiilor din familii vulnerabile.

Din 2017, activăm în 6 orașe și un sat: Anenii Noi, Telenești, Drochia, Călărași, Hîncești, Ștefan Vodă (oraș) și satul Olănești (Ștefan Vodă).

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
or. Chisinau, str. Zimbrului 10, etaj 5, of. PRODOCS
Număr de contact:
+3737369583776
E-mail:
ao.prodocs@gmail.com
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?