Publicat  30 Martie 2022

Șef direcție, Direcția siguranța și calitatea produselor alimentare de origine non-animală

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea implementării legislației naționale în domeniul siguranței alimentelor și calității produselor alimentare de origine non-animală, inspectează, supraveghează și monitorizează din punct de vedere al siguranței și calității produselor alimentare de origine non-animală operatorii economici care produc, procesează, prelucrează, importă și exportă materie primă și produse alimentare de origine non-animală și operatorii care depozitează, sortează, comercializează, distribuie, ambalează, preambalează și transportă produse alimentare de origine non-animală.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Planificarea, coordonarea  și monitorizarea activității Direcției;
 2. Controlul și supravegherea implementării procedurilor de control a siguranței și calității produselor alimentare de origine non-animală;
 3. Controlul implementării programelor de supraveghere a calității și siguranței produselor alimentare de origine non-animală;
 4. Coordonarea și controlul activității inspectorilor din domeniul controlului siguranței și calității produselor alimentare de origine non-animală;
 5. Controlul și participarea după caz în cadrul procedurii de înregistrare și certificare în domeniul calității și siguranței produselor alimentare de origine non-animală;
 6. Aplicarea măsurilor corective și contravenționale în conformitate cu legislația în vigoare;
 7. Acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniu.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice: Studii superioare de licență, Sau acte de studii  echivalente la Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova, în domeniul siguranței alimentelor.

Experiență profesională: 4 ani experiență profesională în domeniul siguranței alimentelor.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante, indicat pe pagina oficială ANSA: www.ansa.gov.md: rubrica: funcții vacante, modulul funcții publice vacante.

  Candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificat de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova, după caz)

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 12140 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public.
 • Legea nr.133 din 1.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor;

Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți;

Legea nr. 115/2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică;

Legea nr. 33/2006 privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit;

Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;

Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare;

Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;

Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor;

Hotărârea Guvernului nr. 221/2009 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;

Hotărârea Guvernului nr. 538/2009 Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare;

Hotărârea Guvernului nr. 520/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare;

Hotărârea Guvernului nr. 1191/2010 Regulamentul sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din produsele alimentare de origine vegetală și animală;

Hotărârea Guvernului nr. 115/2013 privind controlul nitraților în procesele de origine vegetală;

Hotărârea Guvernului nr. 229/2013 Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari;

Hotărârea Guvernului nr. 1280/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;

Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008;

Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018 .

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?